Evenimente

Metodologii contemporane de cercetare, dezbătute în cadrul Conferinței științifice a doctoranzilor, la USM

Probleme actuale de cercetare în domeniile filologie, filosofie și istorie au fost dezbătute de o minunată armată de doctoranzi, 95 la număr, din R. Moldova și România (instituții de învățământ superior și centre academice din București, Iași, Oradea, Târgoviște), în cadrul Conferinței științifice Metodologii contemporane de cercetare și evaluare, organizată în zilele de 22 și 23 aprilie 2021 de Școala Doctorală „Științe Umanistice” a Universității de Stat din Moldova.

În sesiunea plenară a evenimentului, participanții au fost salutați cu multă căldură și prietenie de rectorul USM, conf. univ. dr. Igor Șarov; directorul interimar al Școlii Doctorale „Științe Umanistice”, conf. univ. dr. Eugenia Bogatu; decanul Facultății de Litere al USM, conf. univ. dr. Adriana Cazacu; renumiți cercetători de peste Prut, prof. univ. dr. hab. Sorin Șipoș de la Universitatea din Oradea, care a susținut și o conferință publică cu tema Imaginea Țărilor Române în relatările călătorilor străini (1710-1810). Metodologia cercetării, și dr. Laura Pricop de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Au urmat comunicările în secțiuni, unde doctoranzii și-au prezentat rezultatele investigațiilor științifice pe varii aspecte legate de cele trei domenii umanistice menționate mai sus.

Am fost printre participanții înscriși în Secțiunea Lingvistică și literatură: conexiuni interpretative, moderată de dr. Andreea Maronescu din Iași și conf. univ. dr. Victoria Fonari de la Chișinău. Am avut onoarea și plăcerea să prezint o comunicare cu titlul Autotraducerea poetică: a scrie în interiorul unuia și aceluiași poem, o analiză traductologică a materialului factologic al tezei de doctorat, proiect în curs de elaborare sub îndrumarea prof. univ. dr. Ana Guțu.

A fost o conferință de suflet mult așteptată, cu schimb de experiență și bune practici, cu discuții fructuoase, sfaturi utile și noi perspective de colaborare științifică.