Press "Enter" to skip to content

Lista publicaţiilor

Autor:

Ghenadie Râbacov, master în filologie romanică, expert în cadrul Institutului Superior de Studii Franceze (ISEF)

Monografii, culegeri de articole:

 1. Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies. Chișinău: ULIM, 2016. 243 p. /8,0 c.a.

Ghiduri:

 1. Ghid metodic pentru studenții din anul terminal. Chişinău: ULIM, 2013. 186 p. /6,0 c.a.

Articole științifice:

 1. Temporalité du futur en français et en roumain. In: Symposia Studentium, Seria Filologie. Chişinău: ULIM, 2003, pp. 28-30.
 2. Învăţarea limbilor străine prin programe asistate de calculator. In: Analele ULIM, Seria Filologie, vol. 3. Chişinău: ULIM, 2005, pp. 164-172.
 3. L’interprétation épistémique du futur en français et en roumain. In: Analele ULIM, Seria Filologie, vol. 4. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 50-60.
 4. L’emploi des formes temporelles du futur dans le style officiel et le langage de la presse. In Lecturi filologice, Revistă ştiinţifică, Nr. 2. Chişinău: 2006, pp. 22-26.
 5. Rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine. In: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Simpozion internaţional. Iaşi: Casa editorială Demiurg, 2008, pp. 817-826.
 6. Le temps et la temporalité. Repères théoriques. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 80-93.
 7. Methodology of Translation Teaching: Between Criticism and Efficiency. In: Intertext 3/4. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 87-94.
 8. La liberté de l’esprit ou l’image d’homo europaeus chez Ana Guțu. In: Femeia, un argument al libertăţii. Chişinău: Editura Prut Internațional, 2011, pp. 74-81.
 9. Enjeux de la traduction littéraire dans l’espace bessarabien. In: Intertext 3/4. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 208-219.
 10. Paradigmele educaţionale vazute prin prisma NTIC. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 25 ianuarie 2011. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 241-250.
 11. The Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations. In: Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura. Colocviu internaţional. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 180-189.
 12. La traduction littéraire et la circulation des œuvres en République de Moldavie. In : Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 2 (6), Lexic comun /Lexic specializat, Actele Conferinței internaționale din 15-16 septembrie 2011. Galați : Editura Europlus, 2011 pp. 329-342.
 13. Traduire les contes populaires: un moyen d’ouverture à la diversité des cultures. In: Connexions et perspectives en philologie contemporaine / Actes du Colloque scientifique avec participation internationale organisé à l’occasion du 70-ième anniversaire de Victor Banaru. Chişinău: USM, 2012, pp. 76-82.
 14. Le phénomène de l’autotraduction dans la création poétique francophone de Ana Guţu. In: La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 400-408.
 15. La formation des traducteurs dans le contexte de l’internationalisation de l’enseignement supérieur. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a II-a) din 25 ianuarie 2012. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 220-229.
 16. Types of Legal Documents and Difficulties of Their Translation. In: Intertext 3/4. Chișinău: ULIM, 2012, p. 45-54.
 17. Fenomenul autotraducerii în sincronie și diacronie. In: Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Anul VI, Nr. 2 (8), Lexic comun /Lexic specializat. Iași: Institutul European, 2012, pp. 105-117.
 18. Self-Translation as Mediation Between Cultures. In: International Journal of Research. Vol. 3, Issue 1. Iași: University of Appollonia, 2013, p. 66-69.
 19. Self-Translation as Mediation Between Cultures. In: Актуальные проблемы современной науки. Nr. 1(4). Санкт-Петербург: Невский институт языка и культуры, 2013, pp. 139-143.
 20. Utilizarea tablei electronice interactive în predarea limbilor străine. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a III-a) din 23 ianuarie 2013. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 293-301.
 21. Consideraţii privind tipologia autotraducerilor. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 136-144.
 22. Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca” – promotor al umanismului universitar. In: Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros (1993-2013). Chişinău: ULIM, 2013, pp. 73-78.
 23. Despre destinul limbii române în Republica Moldova.In : BiblioPolis, Vol. 50, Nr. 4. Chișinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2013, pp. 274-276.
 24. Dimensiunea diacronică și sincronică a traducerii auctoriale în spațiul literar românesc. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2014, pp. 210-216.
 25. Le numérique éducatif et la Taxonomie de Bloom. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a IV-a) din 23 ianuarie 2014. Chișinău: ULIM, 2014, pp. 205-220.
 26. Traducerea auctorială versus traducerea alografă: abordare antinomică. In: La Francopolyphonie Nr. 10, vol. 2. Chișinău: ULIM, 2015, pp. 236-246.
 27. Autotraducerea: traducere, rescriere sau (re)creaţie? In: Intertext, ediție specială „La Francopolyphonie”. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 171-176.
 28. Bacalaureatul de-a lungul timpului: între modernizare și suprasaturație high-tech. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a V-a) din 21 ianuarie 2015. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 221-243.
 29. Les CRUs – un réseau qui fait la force de la Francophonie. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a V-a) din 21 ianuarie 2015. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 244-253.
 30. Autotraducerea ca produs al bilingvismului sinergetic. In: Intertext 1/2. Chișinău: ULIM, 2016, pp.74-80.
 31. Translation: A Bridge between Languacultures. In: Intertext 3/4. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 56-60.
 32. Autotraducere și dialog intercultural în spațiul literar francofon. In: Actes du Colloque scientifique avec participation internationale „Du texte au contexte. Défis et perspectives d’une approche interdisciplinaire du texte littéraire /De la text la contexte. Provocări și perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar”. In memoriam Victor Banaru. Chișinău: USM, 2017, pp. 206-210.
 33. Autotraducerea: traducere, rescriere sau (re)creaţie? In: Analele Universității „Spiru Haret”. Seria Filologie /Limbi și literaturi străine. An XX, nr. 20, 2015. București: Editura Fundației „România de Mâine”, 2017, pp. 89-96.

Rezumate:

 1. L’autotraduction littéraire au carrefour des langues et des cultures. In: Colloque international L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction . Programme. Chişinău: ULIM, 2012, p. 56.
 2. Les auto-traducteurs versus les écrivains plurilingues. In: Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării: de la învăţământ la politici lingvistice şi culturale. Conferință internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea ULIM, 15-16 octombrie 2012. Chișinău: ULIM, 2012, pp. 62-63.
 3. Dimensiunea diacronică şi sincronică a traducerii auctoriale în spaţiul literar românesc. In: Colocviu cu participare internaţională „Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere”. Program, 18 octombrie 2013.Chișinău: ULIM, 2013, p. 25.
 4. La traduction auctoriale dans la galaxie des langues : critères de classification. In: Colloque international La Francopolyphonie, IXe edition: L’interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, les 28-29 mars 2014. Programme. Chișinău: ULIM, 2014, p. 50.
 5. Vues sémiotiques sur la création poétique bilingue et l’autotraduction chez Linda Maria Baros. In: Résumé du Colloque international francophone Littératures en langue française: histoire, mythes et création, 21 et 22 novembre 2013. Paris: UPEC, 2013, p. 32.
 6. L’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel. In: Conferința științifico-practică (Meta)limbajele specializate și documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive. Program. Chişinău: ULIM, 2014, p. 39.
 7. L’auto-traduction comme acte herméneutique par excellence. In : Colloque international La Francopolyphonie (Xe édition) : L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication. Programme. Chișinău : ULIM, 2015, p. 48.

Personalia:

 1. Abnegaţia şi perfecţiunea profesorală. Domnul Petru Roşca la 70 de ani. In: Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 29-30.
 2. L’abnégation et la perfection professorale. Monsieur Petru Roşca à l’âge de 70 ans. In: Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 30-32.
 3. Omagiu bibliotecarilor. In: Pro libris Nr. 2. Chişinău, 2006, p. 2.
 4. Imaginea profesorului ideal. In: Zinaida Radu: La porţile Înţelepciunii: Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008, pp. 33-35.
 5. Un buchet de cuvinte alese pentru cea mai bună Profesoară. In: Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009, pp. 67-69.
 6. Ana Guţu – intelectualul cu mari valenţe spirituale. In: Avis Rara in Creationem ad Infinitum. Studiu bibliografic. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 66-70.
 7. Ion Manoli: un littératurophile et un francophile au service de l’Université. In: Ion Manoli. Mon unique roman „Les Lettres”. Chişinău: ULIM, pp. 112-115.
 8. Ludmila Hometkovski: profilul unui manager universitar de succes. In: Poziționare strategică în procesul educațional. Studiu biobibliografic în onoarea Doamnei Ludmila Hometkovski. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 30-37.

Publicații electronice:

 1. Self-Translation as Mediation Between Cultures, http://www.ijcr.eu/articole/118_Pagini%2066-69%20Rabacov%20IJCR%201-2013.pdf (0,4 c.a.)
 2. ULIM – instituție profund ancorată în spațiul valoric european , http://www.rabacov.net/ulim-institutie-profund-ancorata-in-spatiul-valoric-european/  (0,15 c.a.)

Articole în presa on-line:

 1. Mutăm Școala acasă: cum utilizăm eficient aplicația Zoom? – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 23 martie 2020.
 2. Ghenadie Râbacov, despre fenomenul coronavirus: dezinformare în masă și întrebări fără răspunsuri – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert”, 20 martie 2020.
 3. Trăsnăi lingvistice: Unde punem accentul? – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social”, 21 februarie 2020.
 4. Ghenadie Râbacov: „Pierderea abilității de a scrie cu mâna ne face să gândim mai puțin și să cunoaștem mai prost limba” – interviu publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 23 ianuarie 2020.
 5. Interviu cu Ghenadie Râbacov: Cât de actual este scrisul de mână și dacă mai sunt șanse să revenim la caligrafia de odinioară – publicat pe portalul Regional.md la rubrica „Interviuri. Social”, 23 ianuarie 2019.
 6. Stop hărțuirii online! În Republica Moldova a fost creat Institutul de Drept Cibernetic – articol publicat pe portalul DearWoman.md la rubrica „Evenimente, Actualitate”, 20 decembrie 2019.
 7. Ghenadie Râbacov: „Limba franceză o asociez cu… Jeanne dArc. A fi profesor de franceză e o necesitate” – interviu publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 28 noiembrie 2019.
 8. EDITORIAL: Limba română, între suferință și veșnica luptă pentru existență – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 31 august 2019.
 9. Ghenadie Râbacov, despre cele mai lungi cuvinte din limba română și care este semnificația acestora – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 22 august 2019.
 10. Învățământul universitar din Republica Moldova, în prăbușire constantă – articol publicat în cotidianul „Timpul” la rubrica „Opinii”, 27 iunie 2019.
 11. Rearhitecturizarea paradigmelor educaționale pentru era digitală – articol publicat pe portalul Regional.md la categoria „Tehnologie”, 18 martie 2019.
 12. Rearhitecturizarea paradigmelor educaționale pentru era digitală – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 16 martie 2019.
 13. Ghenadie Râbacov: „Prefer să fiu un străin în propria țară decât un super erou al nimicirii de neam” – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 22 iulie 2018.
 14. Pledoarie pentru limba franceză – mesaj de felicitare din partea ISEF cu ocazia Zilei Naționale a Franței – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 14 iulie 2018.
 15. Ghenadie Râbacov, despre Puterea Cuvintelor într-o lume în care mai avem frică de… cuvinte – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Actual”, 07 iulie 2018.
 16. „Nu te cunosc, dar te urăsc”… – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 12 mai 2018.
 17. Republica Moldova, gubernie în care prostia nu are intermitențe – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 28 aprilie 2018.
 18. In memoriam Andrei Galben, Rectorul și fondatorul ULIM – articol publicat pe site-ul Universității Libere Internaționale din Moldova, 22 decembrie 2017.
 19. De ce televiziunile din RM promovează prostia, incultura și statalismul? – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, la rubrica „Info Alert, Social”, 28 noiembrie 2017.
 20. Le CRU de l’ULIM après 4 années d’activité: performances à partager et développement de nouveaux partenariats – prezentare făcută în cadrul Reuniunii Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală, desfășurată la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, în perioada 12-14 noiembrie 2017 și publicată Platforma CRU ECO, AUF.
 21. Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, 04 noiembrie 2017.
 22. Cum e să fii traducător și/sau interpret în Republica Moldova? – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, 25 octombrie 2017.
 23. ULIM – 25 de ani de succes și inovații educaționale – articol publicat pe site-ul Universității Libere Internaționale din Moldova, 16 octombrie 2017.
 24. Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie – articol publicat pe Platforma CRU ECO, AUF, 26 februarie 2016.

 

Comments are closed.