Lista publicaţiilor

Autor:

Ghenadie Râbacov, coordonator național al proiectului educațional Clase bilingve francofone (Alianța Franceză din Moldova, Ambasada Franței în R. Moldova), lector drd. la Universitatea de Stat din Moldova

Monografii, culegeri de articole:

 1. Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies. Chișinău: ULIM, 2016. 243 p. /8,0 c.a.

Ghiduri:

 1. Ghid metodic pentru studenții din anul terminal. Chişinău: ULIM, 2013. 186 p. /6,0 c.a.

Articole științifice:

 1. Temporalité du futur en français et en roumain. In: Symposia Studentium, Seria Filologie. Chişinău: ULIM, 2003, pp. 28-30.
 2. Învăţarea limbilor străine prin programe asistate de calculator. In: Analele ULIM, Seria Filologie, vol. 3. Chişinău: ULIM, 2005, pp. 164-172.
 3. L’interprétation épistémique du futur en français et en roumain. In: Analele ULIM, Seria Filologie, vol. 4. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 50-60.
 4. L’emploi des formes temporelles du futur dans le style officiel et le langage de la presse. In Lecturi filologice, Revistă ştiinţifică, Nr. 2. Chişinău: 2006, pp. 22-26.
 5. Rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine. In: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Simpozion internaţional. Iaşi: Casa editorială Demiurg, 2008, pp. 817-826.
 6. Le temps et la temporalité. Repères théoriques. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 80-93.
 7. Methodology of Translation Teaching: Between Criticism and Efficiency. In: Intertext 3/4. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 87-94.
 8. La liberté de l’esprit ou l’image d’homo europaeus chez Ana Guțu. In: Femeia, un argument al libertăţii. Chişinău: Editura Prut Internațional, 2011, pp. 74-81.
 9. Enjeux de la traduction littéraire dans l’espace bessarabien. In: Intertext 3/4. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 208-219.
 10. Paradigmele educaţionale vazute prin prisma NTIC. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 25 ianuarie 2011. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 241-250.
 11. The Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations. In: Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura. Colocviu internaţional. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 180-189.
 12. La traduction littéraire et la circulation des œuvres en République de Moldavie. In : Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 2 (6), Lexic comun /Lexic specializat, Actele Conferinței internaționale din 15-16 septembrie 2011. Galați : Editura Europlus, 2011 pp. 329-342.
 13. Traduire les contes populaires: un moyen d’ouverture à la diversité des cultures. In: Connexions et perspectives en philologie contemporaine / Actes du Colloque scientifique avec participation internationale organisé à l’occasion du 70-ième anniversaire de Victor Banaru. Chişinău: USM, 2012, pp. 76-82.
 14. Le phénomène de l’autotraduction dans la création poétique francophone de Ana Guţu. In: La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 400-408.
 15. La formation des traducteurs dans le contexte de l’internationalisation de l’enseignement supérieur. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a II-a) din 25 ianuarie 2012. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 220-229.
 16. Types of Legal Documents and Difficulties of Their Translation. In: Intertext 3/4. Chișinău: ULIM, 2012, p. 45-54.
 17. Fenomenul autotraducerii în sincronie și diacronie. In: Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Anul VI, Nr. 2 (8), Lexic comun /Lexic specializat. Iași: Institutul European, 2012, pp. 105-117.
 18. Self-Translation as Mediation Between Cultures. In: International Journal of Research. Vol. 3, Issue 1. Iași: University of Appollonia, 2013, p. 66-69.
 19. Self-Translation as Mediation Between Cultures. In: Актуальные проблемы современной науки. Nr. 1(4). Санкт-Петербург: Невский институт языка и культуры, 2013, pp. 139-143.
 20. Utilizarea tablei electronice interactive în predarea limbilor străine. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a III-a) din 23 ianuarie 2013. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 293-301.
 21. Consideraţii privind tipologia autotraducerilor. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 136-144.
 22. Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca” – promotor al umanismului universitar. In: Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros (1993-2013). Chişinău: ULIM, 2013, pp. 73-78.
 23. Despre destinul limbii române în Republica Moldova.In : BiblioPolis, Vol. 50, Nr. 4. Chișinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2013, pp. 274-276.
 24. Dimensiunea diacronică și sincronică a traducerii auctoriale în spațiul literar românesc. In: Intertext 1/2. Chişinău: ULIM, 2014, pp. 210-216.
 25. Le numérique éducatif et la Taxonomie de Bloom. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a IV-a) din 23 ianuarie 2014. Chișinău: ULIM, 2014, pp. 205-220.
 26. Traducerea auctorială versus traducerea alografă: abordare antinomică. In: La Francopolyphonie Nr. 10, vol. 2. Chișinău: ULIM, 2015, pp. 236-246.
 27. Autotraducerea: traducere, rescriere sau (re)creaţie? In: Intertext, ediție specială „La Francopolyphonie”. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 171-176.
 28. Bacalaureatul de-a lungul timpului: între modernizare și suprasaturație high-tech. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a V-a) din 21 ianuarie 2015. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 221-243.
 29. Les CRUs – un réseau qui fait la force de la Francophonie. In: Acta didactica /Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a V-a) din 21 ianuarie 2015. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 244-253.
 30. Autotraducerea ca produs al bilingvismului sinergetic. In: Intertext 1/2. Chișinău: ULIM, 2016, pp.74-80.
 31. Translation: A Bridge between Languacultures. In: Intertext 3/4. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 56-60.
 32. Autotraducere și dialog intercultural în spațiul literar francofon. In: Actes du Colloque scientifique avec participation internationale „Du texte au contexte. Défis et perspectives d’une approche interdisciplinaire du texte littéraire /De la text la contexte. Provocări și perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar”. In memoriam Victor Banaru. Chișinău: USM, 2017, pp. 206-210.
 33. Autotraducerea: traducere, rescriere sau (re)creaţie? In: Analele Universității „Spiru Haret”. Seria Filologie /Limbi și literaturi străine. An XX, nr. 20, 2015. București: Editura Fundației „România de Mâine”, 2017, pp. 89-96.
 34. Autotraducerea în spațiul literar românesc: repere istorice. In: Învățătorul modern, Anul XI, nr. 6(70). Chișinău, 2020, pp. 15-18.
 35. Modul de receptare a învățământului la distanță de către Generațiile X, Y, Z și Alpha. In: Școala prietenilor. Mass-media școlară, revistă online, martie 2021.
 36. Pledoarie pentru lectură: Citesc, deci exist! In: Lectura și scările, vol. II. Chișinău: BNM, 2021, pp. 223-227.
 37. Ameliorer son français directement sur la toile: Sites et applis a exploiter. In: Anuarul didactic PRO ASACHI. Chișinău: tipografia “Print Caro, 2021, pp. 51-54.

Rezumate:

 1. L’autotraduction littéraire au carrefour des langues et des cultures. In: Colloque international L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction . Programme. Chişinău: ULIM, 2012, p. 56.
 2. Les auto-traducteurs versus les écrivains plurilingues. In: Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării: de la învăţământ la politici lingvistice şi culturale. Conferință internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea ULIM, 15-16 octombrie 2012. Chișinău: ULIM, 2012, pp. 62-63.
 3. Dimensiunea diacronică şi sincronică a traducerii auctoriale în spaţiul literar românesc. In: Colocviu cu participare internaţională „Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere”. Program, 18 octombrie 2013.Chișinău: ULIM, 2013, p. 25.
 4. La traduction auctoriale dans la galaxie des langues : critères de classification. In: Colloque international La Francopolyphonie, IXe edition: L’interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication, les 28-29 mars 2014. Programme. Chișinău: ULIM, 2014, p. 50.
 5. Vues sémiotiques sur la création poétique bilingue et l’autotraduction chez Linda Maria Baros. In: Résumé du Colloque international francophone Littératures en langue française: histoire, mythes et création, 21 et 22 novembre 2013. Paris: UPEC, 2013, p. 32.
 6. L’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel. In: Conferința științifico-practică (Meta)limbajele specializate și documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive. Program. Chişinău: ULIM, 2014, p. 39.
 7. L’auto-traduction comme acte herméneutique par excellence. In : Colloque international La Francopolyphonie (Xe édition) : L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication. Programme. Chișinău : ULIM, 2015, p. 48.

Personalia:

 1. Abnegaţia şi perfecţiunea profesorală. Domnul Petru Roşca la 70 de ani. In: Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 29-30.
 2. L’abnégation et la perfection professorale. Monsieur Petru Roşca à l’âge de 70 ans. In: Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 30-32.
 3. Omagiu bibliotecarilor. In: Pro libris Nr. 2. Chişinău, 2006, p. 2.
 4. Imaginea profesorului ideal. In: Zinaida Radu: La porţile Înţelepciunii: Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008, pp. 33-35.
 5. Un buchet de cuvinte alese pentru cea mai bună Profesoară. In: Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009, pp. 67-69.
 6. Ana Guţu – intelectualul cu mari valenţe spirituale. In: Avis Rara in Creationem ad Infinitum. Studiu bibliografic. Chişinău: ULIM, 2012, pp. 66-70.
 7. Ion Manoli: un littératurophile et un francophile au service de l’Université. In: Ion Manoli. Mon unique roman „Les Lettres”. Chişinău: ULIM, pp. 112-115.
 8. Ludmila Hometkovski: profilul unui manager universitar de succes. In: Poziționare strategică în procesul educațional. Studiu biobibliografic în onoarea Doamnei Ludmila Hometkovski. Chișinău: ULIM, 2016, pp. 30-37.

Publicații electronice:

 1. Self-Translation as Mediation Between Cultures, http://www.ijcr.eu/articole/118_Pagini%2066-69%20Rabacov%20IJCR%201-2013.pdf (0,4 c.a.)
 2. ULIM – instituție profund ancorată în spațiul valoric european , http://www.rabacov.net/ulim-institutie-profund-ancorata-in-spatiul-valoric-european/  (0,15 c.a.)

Articole în presa on-line:

 1. Proiectul claselor bilingve francofone, în proces de redinamizare sau De ce să înveți franceza în era globalizării – interviu pentru portalul Moldova9.com, publicat la 21 iulie 2021.
 2. Interviu „Limba română din Basarabia plânge, dar este plină de speranță…”, publicat de România Mea, o platformă dezvoltată de Asociația Română pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară și finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, 29 martie 2021.

 3. Ghenadie Râbacov, NOTĂ DE PROTEST. Școala online și povara „invizibilă” a cadrului didactic – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social”, 26 martie 2021.
 4. Ghenadie Râbacov, despre diferența dintre „vaccin, vaccinuri” și „vaccină, vaccine” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Trăsnăi lingvistice”, 10 martie 2021.
 5. Ghenadie Râbacov propune trei cărți pentru lectura de vacanță. Află care sunt aceastea – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Cultură”, 30 decembrie 2020.
 6. Ghenadie Râbacov, pledoarie pentru lectură: Citesc, deci exist! – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Cultură”, 18 noiembrie 2020.
 7. „A vorbi o limbă înseamnă a fi liber, a gândi analitic, uneori cu voce tare” – interviu publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Cultură”, 26 septembrie 2020.
 8. Ghenadie Râbacov, despre virgula și „divorțul” între subiect și predicat în presa din R. Moldova – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Trăsnăi lingvistice”, 28 august 2020.
 9. rabacov.net: „Limbă, istorie, cultură, tradiții și spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social”, 26 august 2020.
 10. Ghenadie Râbacov, despre metoda clasei inversate sau învățarea pe „dos” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social”, 22 august 2020.
 11. Istoria imnului tuturor românilor „Deșteaptă-te, Române!” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 29 iulie 2020.
 12. Ghenadie Râbacov, despre trăsnăile lingvistice strecurate prin presă la subiectul „Admiterea 2020-2021” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 17 iulie 2020.
 13. Ghenadie Râbacov, despre războiul COVID-19 în Republica Moldova: inamicul microscopic versus prostia umană – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 13 iunie 2020.
 14. Ghenadie Râbacov: Războiul COVID-19 în Republica Moldova – inamicul microscopic versus prostia umană – articol publicat pe portalul Regional.md la categoria „Bloguri”, 12 iunie 2020.
 15. Ghenadie Râbacov, despre ZOOM: între protecția datelor și securitatea aplicației – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 1 mai 2020.
 16. Veșnica dilemă: Paște sau Paști? Ghenadie Râbacov oferă toate explicațiile – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 17 aprilie 2020.
 17. Ghenadie Râbacov, despre lupta cu necunoscutul și omagiu medicilor – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 11 aprilie 2020.
 18. Din cauza COVID-19 am devenit AGORAFOBI. Ce înseamnă şi cum ne afectează – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 5 aprilie 2020.
 19. Ghenadie Râbacov, despre învățământul online și generațiile X, Y, Z – articol publicat pe portalul Regional.md la categoria „Actual”, 4 aprilie 2020.
 20. Ghenadie Râbacov, despre învățământul la distanță și generațiile X, Y, Z – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social, Vocea tinerilor”, 4 aprilie 2020.
 21. Mutăm Școala acasă: cum utilizăm eficient aplicația Zoom? – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 23 martie 2020.
 22. Ghenadie Râbacov, despre fenomenul coronavirus: dezinformare în masă și întrebări fără răspunsuri – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 20 martie 2020.
 23. Trăsnăi lingvistice: Unde punem accentul? – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Social”, 21 februarie 2020.
 24. INTERVIU cu Ghenadie Râbacov: Cât de actual este scrisul de mână şi dacă mai sunt şanse să revenim la caligrafia de odinioară – portalul Regional.md, categoria „Interviuri”, 23 ianuarie 2020.
 25. Ghenadie Râbacov: „Pierderea abilităţii de a scrie cu mâna ne face să gândim mai puţin şi să cunoaştem mai prost limba” – interviu pentru portalul Moldova9.com, rubrica „Actual, Cultură”, 23 ianuarie 2020.
 26. Stop hărțuirii online! În Republica Moldova a fost creat Institutul de Drept Cibernetic – articol publicat pe portalul DearWoman.md la rubrica „Evenimente, Actualitate”, 20 decembrie 2019.
 27. Ghenadie Râbacov: „Limba franceză o asociez cu… Jeanne dArc. A fi profesor de franceză e o necesitate” – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 28 noiembrie 2019.
 28. EDITORIAL: Limba română, între suferință și veșnica luptă pentru existență – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Actual, Cultură”, 31 august 2019.
 29. Ghenadie Râbacov, despre cele mai lungi cuvinte din limba română și care este semnificația acestora – articol publicat pe portalul Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 22 august 2019.
 30. Învățământul universitar din Republica Moldova, în prăbușire constantă – articol publicat în cotidianul „Timpul” la rubrica „Opinii”, 27 iunie 2019.
 31. Rearhitecturizarea paradigmelor educaționale pentru era digitală – articol publicat pe portalul Regional.md la categoria „Tehnologie”, 18 martie 2019.
 32. Rearhitecturizarea paradigmelor educaționale pentru era digitală – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 16 martie 2019.
 33. Ghenadie Râbacov: „Prefer să fiu un străin în propria țară decât un super erou al nimicirii de neam” – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 22 iulie 2018.
 34. Pledoarie pentru limba franceză – mesaj de felicitare din partea ISEF cu ocazia Zilei Naționale a Franței – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Info Alert, Social”, 14 iulie 2018.
 35. Ghenadie Râbacov, despre Puterea Cuvintelor într-o lume în care mai avem frică de… cuvinte – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Actual”, 07 iulie 2018.
 36. „Nu te cunosc, dar te urăsc”… – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 12 mai 2018.
 37. Republica Moldova, gubernie în care prostia nu are intermitențe – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com la rubrica „Analiză”, 28 aprilie 2018.
 38. In memoriam Andrei Galben, Rectorul și fondatorul ULIM – articol publicat pe site-ul Universității Libere Internaționale din Moldova, 22 decembrie 2017.
 39. De ce televiziunile din RM promovează prostia, incultura și statalismul? – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, la rubrica „Info Alert, Social”, 28 noiembrie 2017.
 40. Le CRU de l’ULIM après 4 années d’activité: performances à partager et développement de nouveaux partenariats– prezentare făcută în cadrul Reuniunii Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală, desfășurată la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, în perioada 12-14 noiembrie 2017 și publicată Platforma CRU ECO, AUF.
 41. Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, 04 noiembrie 2017.
 42. Cum e să fii traducător și/sau interpret în Republica Moldova? – articol publicat pe portalul de știri Moldova9.com, 25 octombrie 2017.
 43. ULIM – 25 de ani de succes și inovații educaționale – articol publicat pe site-ul Universității Libere Internaționale din Moldova, 16 octombrie 2017.
 44. Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie – articol publicat pe Platforma CRU ECO, AUF, 26 februarie 2016.