Stagii și formări

2021

 • Seminar metodologic republican al profesorilor Formarea profesorilor pentru a ajuta elevii la realizarea proiectelor de cercetare și a proiectelor cu conținut creativ (Educația STEM /STEAM), organizat online de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, 22-23 ianuarie 2021, durata: 16 ore. Certificat nr. 1160.

2020

 • Formare profesională Cum începem lucrul în G Suite pentru educație, organizat de Institutul de Formare Continuă, 11 septembrie 2020, durata: 2 ore academice. Certificat nr. W1109201018.
 • Programul Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor Didactice din învățământul general, cursul Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, pentru predare-învățare-evaluare, cu G Suite pentru Educație (2 credite), lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și desfășurat în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, în perioada iulie – septembrie 2020
 • Academia de Vară a cadrelor didactice Viitorul educației este astăzi, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova, în parteneriat cu Primăria mun. Chișinău, Direcția generală Educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, ANSP, UNICEF Moldova, Organizația Mondială a Sănătății Moldova, Clasa viitorului, Centrul Național de Inovații Digitale în Domeniul Educației, TEKWIL – Centrul de excelență în Domeniul TIC, Proiectul „Educație Online”, Centrul Educațional ProDidactica; Revista științifico-metodică „Învățătorul Modern”; AGIRoMd – Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova și AGIRo – Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, 1-31 august 2020 – participarea la 32 de webinare, durata fiecăruia: 4 ore de contact direct și 4 ore autodidact (eveniment online).
 • Atelier online De YouTube à la classe virtuelle : enseigner à distance aux adolécrans à partir de documents authentiques, organizat de Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), în colaborare cu Institutul Francez, 8 iulie 2020. Formator: Emilie Lehr, profesoară FLE, expert asociat la France Education international.
 • Webinar Enseigner les apprentissages à distance, organizat de Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), în colaborare cu Institutul Francez, 15 mai 2020. Formator: Emilie Lehr, profesoară FLE, expert asociat la France Education international.
 • Webinaire Enseigner la Francophonie aujourd’hui : réussir sa transition vers l’enseignement en ligne /Webinar Cum predăm Francofonia astăzi: trecerea la învățământul online, organizat de Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), în colaborare cu Institutul Francez, 22 aprilie 2020. Formator: Emilie Lehr, profesoară FLE, expert asociat la France Education international.

2019

 • Training cu tema Promovarea limbii franceze în Republica Moldova, organizat la Universitatea de Stat din Moldova de Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova (APFM) în colaborare cu Ambasada Franței și Alianța Franceză /Formation APFM La promotion de la langue française en République de Moldavie, Chișinău, 14 decembrie 2019. Formator: Thierry Landry, coach francez.
 • Training of Trainers Dezvoltare și proiectare curriculară. Școala de Studii Avansate în Jurnalism, Chișinău, 06-08 iunie 2019. Formator: Abi Daruvalla, trainer și consultant în cadrul U2Media & Training4News din Amsterdam, Olanda.
 • Training of Trainers Cum devii un trainer de succes? Școala de Studii Avansate în Jurnalism, Chișinău, 15-19 ianuarie 2019. Formator: Iolanda Stăniloiu, București, România.

2017

 • Workshop Dreptul de autor și mediul digital, susținut de Andrei Moisei, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 07 decembrie 2017.
 • Schimb de experiență Rencontre universités-entreprises : pour une meilleure collaboration en République de Moldova /Întâlnire universități-întreprinderi: pentru o colaborare mai eficientă în RM, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, 28 noiembrie 2017.
 • Schimb de bune practici. Reuniunea Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară (CRU) din Europa Centrală și Orientală /Réunion des responsables des CRUs de l’Europe centrale et orientale de l’AUF, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), București, România, 12-14 noiembrie 2017.
 • Seminar informativ Erasmus+ Lansarea apelului de proiecte în învățământul superior 2018, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, 26 octombrie 2017. Organizator: Oficiul Național Erasmus+în Republica Moldova.
 • Formare a formatorilor de formatori Ingénierie de la formation, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, 18-19 mai 2017. Formator: Jean-Paul Meyer, conf. univ. dr., Universitatea din Strasbourg, Franța.
 • Formare a cadrelor universitare, actori ai schimbării /Formation des cadres universitaires, acteurs du changement, Universitatea din Letonia, Riga, 10-14 iulie 2017. Organizatori și finanțatori: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) și Universitatea din Letonia.
 • Seminar de formare Specificitatea prestării serviciilor de traducere şi interpretariat în instanţele de judecată, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 05 aprilie 2017. Organizatori: Catedra Filologie Romanică ULIM și Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova. Formatori: Viorel Ciobanu, procuror; Olga Beneș, Mariana Șchiopu și Rodica Nastasiu, traducători-interpreți autorizați.
 • Schimb de bune practici Internationalisation des universités moldaves membres de l’AUF. CRU, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 23 februarie 2017. Formator: Peter Kruzslic, Director administrativ, dr., conf. la Universitatea din Szeged, Ungaria.
 • Stagiu de formare Elaborarea și managementul proiectelor europene, finanțat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF); Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, 10-11 februarie 2017. Formator: Margareta Stela Florescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice din București.
 • Training Using Creative Writing to Develop Critical Thinking? Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 20 ianuarie 2017. Formator: Marisha Marsh, voluntară a Corpului Păcii în Republica Moldova, absolventă a Universității din Philadelphia, SUA.

2016

 • Formare Montage et gestion de projets /Conceperea și gestiunea proiectelor, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, 01-02 decembrie 2016. Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Formator: Margareta Florescu, prof. univ.dr., Academia de Studii Economice din București, România.
 • Schimb de experiență, Reuniunea șefilor de departamente de limbă franceză din Europa Centrală și Orientală /Réunion des responsables des départements de français des universités membres de l’AUF en ECO, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), București, România, 24-25 noiembrie 2016.
 • Barcamp MOOC (Massive Online Open Course) /CLOM. CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 22 noiembrie 2016. Organizatori: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM. Formator: Samuel Nowakowski, univ. dr., HDR, Universitatea din Lorraine.
 • Seminar internațional Démarche qualité et outils d’autoévaluation (Demersurile asigurării calității și instrumentele de autoevaluare) în cadrul proiectului Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua), Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets”, Harkov, Ucraina, 14-18 noiembrie 2016. Finanțator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).
 • Proiectul EU TEMPUS Inovating Teaching and Learning of European Studies, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 31 octombrie 2016.
 • Traininguri vocaționale: 1) Effective Ways of Constructing and Delivering a Project; 2) European Framework of Reference for Languages și 3) Assessing University level Students, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Chișinău, 18 aprilie 2016. Organizatori: English Teaching Resource Centre (ETRC), Asociația Profesorilor de limbă engleză din Moldova (META).
 • Training Managementul carierei și branding-ul personal, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA), București, România, 14-15 aprilie 2016. Formator: George Butunoiu, recrutor internațional, București.
 • Training Lucrul cu documentele xls (Microsoft Excel) și ods (OpenDocument Spreadsheet). CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 01 aprilie 2016. Organizatori: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM. Formator: Mihaela Babuț, BECO.
 • Formare continuă Enseigner l’oral en classe de FLE, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 03-04 martie 2016. Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.
 • Formare Enseigner la F(f)rancophonie en classe de FLE – Predarea F(f)rancofoniei la ora de franceză ca limbă străină, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 01-02 martie 2016. Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.
 • Training vocațional Songs and Improvisation as Tools for Developing Students’ Competences in English Language, organizat de Asociația Profesorilor de limbă engleză din Moldova (META); Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, 29 februarie 2016.
 • EFL (English as a Foreign Language) Blogging School Project / Școala de Blogging pentru profesorii de limbă engleză, ediția a II-a; Biblioteca municipală „B. P. Hașdeu”, Chișinău și Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova, 27 februarie 2016.
 • Training vocațional pentru profesorii de limbi străine din învățământul superior, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 22 ianuarie 2016. Organizatori: Asociația Profesorilor de limbă engleză din Moldova (META) și ULIM. Formator: Lynn Zimmerman, profesor emerit, Purdue University, SUA.

2015

 • Formare Le français sur objectifs universitaires / Limba franceză cu obiective universitare (FOU), Antena din Chișinău a AUF, 07-09 decembrie 2015. Formator: Julie Stauber, Universitatea Lumière Lyon 2, Franța.
 • Reuniunea finală a proiectului internațional Accompagnement des universités dans leurs démarches d’assurance qualité interne (UniQua) /Asistarea universităților în demersurile lor interne de asigurare a calității, Biroul Europa Centrală și Orientală a AUF, București, România, 25-27 noiembrie 2015.
 • Schimb de experiență, Serviciile de traducere: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM EN ISO 17100:2015, Institutul Național de Standardizare, Chișinău, R. Moldova, 23 noiembrie 2015.
 • Training vocațional pentru lectorii universitari de limbă engleză Authentic Materials for Teaching English, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, 16 noiembrie 2015. Organizatori: English Teaching Resource Centre (ETRC) și Asociația Profesorilor de limbă engleză (META). Formator: April Salerno, Fulbright Scholar, University of Virginia, USA.
 • Training vocațional pentru profesorii de limbă engleză din învățământul superior SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol) Model in Teaching, Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Chișinău, 13 noiembrie 2015. Organizatori: Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM (META) și Ambasada SUA la Chișinău. Formator: April Salerno, Fulbright Scholar, University of Virginia, USA.
 • Stagiu de formare continuă L’interculturel en classe de FLE. Antena din Chișinău a AUF, 10-12 martie 2015. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.
 • EFL (English as a Foreign Language) Blogging School Project Conference /Conferința de totalizare a Proiectului Școala de blogging pentru profesorii de limba engleză, organizată de Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova. Biblioteca municipală „B. P. Hașdeu”, Chișinău, 21 februarie 2015.
 • Seminar de formare pentru profesori de limbă engleză Web 2.0 Teaching Tools, finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova. English Teaching Resource Centre (ETRC), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 12 februarie 2015.

2014

 • Proiect internațional, Reuniunea inaugurală a Consorțiului Erasmus+ / Consortium Erasmus +, Réunion des membres (établissements de Roumanie, France, Egypte, Hongrie et République de Moldavie), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, 27-28 noiembrie 2014.
 • Schimb de experiență, Reuniunea șefilor de departamente de limbă franceză din Europa Centrală și Orientală /Réunion des responsables des départements de français des universités membres de l’AUF en ECO, Academia de Studii Economice, București, România, 08-09 octombrie 2014. Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).
 • Formare continuă: Evaluation et pédagogie de l’erreur – formation des enseignants de FLE. Antena din Chișinău a AUF, 01-03 octombrie 2014. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.
 • Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală, organizată de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Universitatea Politehnica, București, România, 08-10 septembrie 2014.
 • Formare francofonă BASAR Conception de scénarios d’apprentissage. CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 17-19 iunie 2014. Organizator: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Formator: Ilia Iliev, Universitatea din Sofia, Bulgaria.
 • Cursuri de perfecționare în domeniul pedagogiei: Modul psihopedagogic pentru cadrele din învăţământul superior. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 29 aprilie – 06 mai 2014.
 • Workshop Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale, organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova și Catedra Filologie Romanică ULIM. CRU, ULIM, Chișinău, 07 aprilie 2014.
 • Training de perfecționare Développement et promotion des actions dans les CRUs de l’AUF, Antena din Chișinău a AUF, 14-15 martie 2014. Formatori: Vitalie Popescu, Mihai Tănase, AEGIS Training.
 • Schimb de experiență Constitution d’équipes et méthodologie de recherche, Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion (IFAG), Sofia, Bulgaria, 24-25 ianuarie 2014.

2013

 • Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală. 3 formări: Animation d’un CRU, Initiation au TBI, Moodle. Institutul Francez, Budapesta, Ungaria, 08-12 iulie 2013.
 • Formare în materie de animare și exploatare a unui CRU /Formation à l’animation et à l’exploitation d’un Centre de réussite universitaire (CRU), Biroul Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei, București, România, 20-21 mai 2013.
 • Formare Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE. Campusul Numeric Francofon, Chișinău, R. Moldova, 08-10 aprilie 2013. Formator: Christine Moerman, Centrul Internațional de Studii Pedagogice, Sèvres, Franța.

2012

 • Formare Transfer TIC Exploitation du tableau blanc interactif /Utilizarea tablei interactive. Antena din Chișinău a AUF, 17-19 decembrie 2012. Formator: Mariana Albu-Oprea, lector, UPS „Ion Creangă”, R. Moldova.
 • Formare continuă Concevoir des tâches et évaluer des apprenants /Metodologiile și tehnicile de evaluare a competențelor pentru nivelul C1 al CECRL. Antena din Chișinău a AUF, 05-07 decembrie 2012. Formator: Roselyne Marty, Centrul Internațional de Studii Pedagogice, Sèvres, Franța.
 • Vizită de documentare și cercetare la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (INaLCO) din Paris și Biblioteca Națională a Franței „François Mitterand”, 05-16 august 2012.
 • Seminar de formare Nouvelles tendances de la didactique du français langue étrangère finanțat de Ambasada Franței în R. Moldova. Sala de conferințe, Hotel Manhattan, Chișinău, 22 iunie 2012. Formator: Marquerite Bickel, Editions Didier, Franța.
 • Atelier naţional Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea publicaţiilor de autor şi instituţionale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 08 mai 2012.

2011

 • Seminar practic internațional Dezvoltarea abilităților manageriale și de lucru în echipă, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, Chișinău, 24 noiembrie 2011. Formator: Dr. Karl Josef Does, European Leadership Academy.
 • Formare francofonă de sensibilizare referitoare la cercetarea documentară: promovarea bazelor de date, Campusul Numeric Francofon, Chișinău, 09-11 noiembrie 2011.
 • Seminar practic Principles of Effective Self Management. Time and Priority Management, organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova și Catedra Filologie Romanică ULIM. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 16 mai 2011. Formator: Dr. Karl Josef Does, Executive Coach & Management Trainer, Germania.
 • Formare permanentă Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique, organizată de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) și Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova. Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, 12-14 ianuarie 2011.

2010

 • Seminar practic pentru traducători Efficient Communication and Personality, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, Chișinău, 05 noiembrie 2010. Formator: Dr. Karl Josef Does, Executive Coach & Management Trainer, Germania.

2009

 • Formare SPIP, organizată de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF): Conceperea şi redactarea articolelor pentru site-ul CONFRECO /Conferinţa regională a Rectorilor universităţilor membre AUF în Europa Centrală și Orientală, Predeal, România, 25-28 noiembrie 2009.

2006

 • Seminar de formare Didactique contemporaine du FLE /Didactique de la grammaire communicative (Didactica contemporană a francezei ca limbă străină /Didactica gramaticii comunicative), Alianţa Franceză din Moldova, Chisinău, 14-16 decembrie 2006.
 • Training Conception, développement et utilisation d’un cours en ligne /Conceperea, structurarea şi utilizarea unui curs de lecţii on-line, finanțat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea „Politehnica”, Timişoara, România, 20-24 martie 2006.

2005

 • Stagiu în domeniul traducerii şi interpretariatului (Bursa Guvernului Franței), Institutul de Traducători, Interpreţi şi Relaţii Internaţionale, Strasbourg, Franţa, 7-21 noiembrie 2005.
 • Formare Méthodologie d’un enseignement de la traduction professionnelle /Metodologia predării traducerii profesionale, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 04-05 iulie 2005.
 • Seminar de formare Traduire le langage de la médecine /Traducerea limbajului medical, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 04-05 iulie 2005.

2004

 • Seminar de formare Comment enseigner la consécutive /Predarea traducerii consecutive, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 28-30 octombrie 2004.
 • Formare Initiation à l’interprétation /Introducere în interpretariat, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 14-15 aprilie 2004.
 • Seminar de formare Méthodologie du texte littéraire /Metodologia textului literar, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 24-26 iunie 2004.

2003

 • Seminar de formare Les problèmes de la traduction en langue étrangère dans le couple de langue roumain-français /Problemele traducerii în limba străină, combinaţia de limbi română-franceză, Alianţa Franceză din Moldova, Chișinău, 26-30 noiembrie 2003.

Total: 72, dintre care 53 în țară, 16 peste hotare și 5 online.

 

Cele mai importante stagii în afara R. Moldova:

 • Formare a cadrelor universitare, actori ai schimbării /Formation des cadres universitaires, acteurs du changement, Universitatea din Letonia, Riga, 10-14 iulie 2017. Organizatori și finanțatori: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) și Universitatea din Letonia.
 • Training Managementul carierei și branding-ul personal, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA), București, România, 14-15 aprilie 2016. Formator: George Butunoiu, recrutor internațional, București.
 • Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală, organizată de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Universitatea Politehnica, București, România, 08-10 septembrie 2014.
 • Schimb de experiență Constitution d’équipes et méthodologie de recherche, Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion (IFAG), Sofia, Bulgaria, 24-25 ianuarie 2014.
 • Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală. 3 formări: Animation d’un CRU, Initiation au TBI, Moodle. Institutul Francez, Budapesta, Ungaria, 08-12 iulie 2013.
 • Formare în materie de animare și exploatare a unui CRU /Formation à l’animation et à l’exploitation d’un Centre de réussite universitaire (CRU), Biroul Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei, București, România, 20-21 mai 2013.
 • Vizită de documentare și cercetare la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (INaLCO) din Paris și Biblioteca Națională a Franței „François Mitterand”, 05-16 august 2012.
 • Formare SPIP, organizată de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF): Conceperea şi redactarea articolelor pentru site-ul CONFRECO /Conferinţa regională a Rectorilor universităţilor membre AUF în Europa Centrală și Orientală, Predeal, România, 25-28 noiembrie 2009.
 • Training Conception, développement et utilisation d’un cours en ligne /Conceperea, structurarea şi utilizarea unui curs de lecţii on-line, finanțat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea „Politehnica”, Timişoara, România, 20-24 martie 2006.
 • Stagiu în domeniul traducerii şi interpretariatului (Bursa Guvernului Franței), Institutul de Traducători, Interpreţi şi Relaţii Internaţionale, Strasbourg, Franţa, 7-21 noiembrie 2005.