Stagii și formări

Nr.Tipul și denumirea stagiului /formăriiLocul desfășurăriiPerioada Finanțare
1.Seminar de formare Les problèmes de la traduction en langue étrangère dans le couple de langue roumain-français /Problemele traducerii în limba străină, combinaţia de limbi română-francezăAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău26-30 noiembrie 2003Alianţa Franceză din Moldova
2.Seminar de formare Comment enseigner la consécutive /Predarea traducerii consecutiveAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău28-30 octombrie 2004Alianţa Franceză din Moldova
3.Formare Initiation à l’interprétation /Introducere în interpretariatAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău14-15 aprilie 2004Alianţa Franceză din Moldova
4.Seminar de formare Méthodologie du texte littéraire /Metodologia textului literarAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău24-26 iunie 2004Alianţa Franceză din Moldova
5.Formare Méthodologie d’un enseignement de la traduction professionnelle /Metodologia predării traducerii profesionaleAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău04-05 iulie 2005Alianţa Franceză din Moldova
6.Seminar de formare Traduire le langage de la médecine /Traducerea limbajului medicalAlianţa Franceză din Moldova, Chișinău04-05 iulie 2005Alianţa Franceză din Moldova
7.Stagiu de studii și cercetare în domeniul traducerii şi interpretariatuluiInstitutul de Traducători, Interpreţi şi Relaţii Internaţionale, Strasbourg, Franţa7-21 noiembrie 2005Guvernul Franței
8.Training Conception, développement et utilisation d’un cours en ligne /Conceperea, structurarea şi utilizarea unui curs de lecţii on-lineUniversitatea „Politehnica”, Timişoara, România20-24 martie 2006Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
9.Seminar de formare Didactique contemporaine du FLE /Didactique de la grammaire communicative (Didactica contemporană a francezei ca limbă străină /Didactica gramaticii comunicative)Alianţa Franceză din Moldova, Chisinău14-16 decembrie 2006Alianţa Franceză din Moldova
10.Formare SPIP: Conceperea şi redactarea articolelor pentru site-ul CONFRECO /Conferinţa regională a Rectorilor universităţilor membre AUF în Europa centrală și orientalăPredeal, România25-28 noiembrie 2009Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
11.Seminar practic pentru traducători Efficient Communication and Personality. Formator: Dr. Karl Josef Does, Executive Coach & Management Trainer, Germania.Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, Chișinău, RM05 noiembrie 2010Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova
12.Formare permanentă Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, RM12-14 ianuarie 2011Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din RM
13.Seminar practic Principles of Effective Self Management. Time and Priority Management. Formator: Dr. Karl Josef Does, Executive Coach & Management Trainer, Germania.Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM16 mai 2011Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, ULIM
14.Formare francofonă de sensibilizare referitoare la cercetarea documentară: promovarea bazelor de date Campusul Numeric Francofon, Chișinău, RM09-11 noiembrie 2011Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
15.Seminar practic internațional Dezvoltarea abilităților manageriale și de lucru în echipă. Formator: Dr. Karl Josef Does, European Leadership Academy.Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, Chișinău, RM24 noiembrie 2011Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova
16.Atelier naţional Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea publicaţiilor de autor şi instituţionaleUniversitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM08 mai 2012Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Camera Națională a Cărții
17.Seminar de formare Nouvelles tendances de la didactique du français langue étrangère. Formator: Marquerite Bickel, Editions Didier, Franța.Sala de conferințe, Hotel Manhattan, Chișinău, RM22 iunie 2012Ambasada Franței în RM
18.Vizită de documentare și cercetareInstitutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (INaLCO) din Paris; Biblioteca Națională a Franței „François Mitterand”05-16 august 2012Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
19.Formare continuă Concevoir des tâches et évaluer des apprenants /Metodologiile și tehnicile de evaluare a competențelor pentru nivelul C1 al CECRL. Formator: Roselyne Marty, Centrul Internațional de Studii Pedagogice, Sèveres, Franța.Antena din Chișinău a AUF05-07 decembrie 2012Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
20.Formare Transfer TIC Exploitation du tableau blanc interactif /Utilizarea tablei interactive. Formator: Mariana Albu-Oprea, lector, UPS „Ion Creangă”, ChișinăuAntena din Chișinău a AUF17-19 decembrie 2012Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
21.Formare Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral/écrit en classe de FLE. Formator: Christine Moerman, Centrul Internațional de Studii Pedagogice, Sèveres, Franța.Campusul Numeric Francofon, Chișinău, RM08-10 aprilie 2013Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), CIEP
22.Formare în materie de animare și exploatare a unui CRU /Formation à l’animation et à l’exploitation d’un Centre de réussite universitaire (CRU)Biroul Europa Centrală și Orientală al AUF, București, România20-21 mai 2013Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
23.Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală. 3 formări: Animation d’un CRU, Initiation au TBI, Moodle.Institutul Francez, Budapesta, Ungaria08-12 iulie 2013Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
24.Schimb de experiență
Constitution d’équipes et méthodologie de recherche
Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion (IFAG), Sofia, Bulgaria24-25 ianuarie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
25.Training de perfecționare
Développement et promotion des actions dans les CRUs de l’AUF. Formatori: Popescu Vitalie, Tănase Mihai, AEGIS Training.
Antena din Chișinău a AUF14-15 martie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
26.Workshop Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficialeCRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM07 aprilie 2014Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova
27.Cursuri de perfecționare în domeniul pedagogiei: Modul psihopedagogic pentru cadrele din învăţământul superiorUniversitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM29 aprilie – 06 mai 2014Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
28.Formare francofonă BASAR Conception de scénarios d’apprentissage. Formator: Ilia Iliev, Univ. din Sofia, Bulgaria.CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM17-19 iunie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
29.Școală de vară pentru Responsabilii Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și OrientalăUniversitatea Politehnica, București, România08-10 septembrie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
30.Formare continuă Evaluation et pédagogie de l’erreur – formation des enseignants de FLE. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.Antena din Chișinău a AUF01-03 octombrie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
31.Schimb de experiență, Reuniunea șefilor de departamente de limbă franceză din Europa Centrală și OrientalăAcademia de Studii Economice, București, România08-09 octombrie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
32.Proiect internațional, Reuniunea inaugurală a Consorțiului Erasmus+Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România27-28 noiembrie 2014Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
33.Seminar de formare pentru profesori de limbă engleză Web 2.0 Teaching ToolsEnglish Teaching Resource Centre (ETRC), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, RM12 februarie 2015Ambasada SUA în Republica Moldova
34.EFL (English as a Foreign Language) Blogging School Project Conference /Conferința de totalizare a Proiectului Școala de blogging pentru profesorii de limba englezăBiblioteca municipală „B. P. Hașdeu”, Chișinău, RM21 februarie 2015Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova
35.Stagiu de formare continuă L’interculturel en classe de FLE. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.Antena din Chișinău a AUF10-12 martie 2015Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
36.Training vocațional pentru profesorii de limbă engleză din învățământul superior SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol) Model in Teaching. Formator: April Salerno, Fulbright Scholar, University of Virginia, USA.Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Chișinău, RM13 noiembrie 2015Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM (META) și Ambasada SUA
37.Training vocațional pentru lectorii universitari de limbă engleză Authentic Materials for Teaching English. Formator: April Salerno, Fulbright Scholar, University of Virginia, USA.Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, RM16 noiembrie 2015English Teaching Resource Centre (ETRC) și META
38.Schimb de experiență, Serviciile de traducere: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM EN ISO 17100:2015Institutul Național de Standardizare, Chișinău, RM23 noiembrie 2015Institutul Național de Standardizare
39.Reuniunea finală a proiectului internațional Accompagnement des universités dans leurs démarches d’assurance qualité interne (UniQua) /Asistarea universităților în demersurile lor interne de asigurare a calitățiiBiroul Europa Centrală și Orientală a AUF25-27 noiembrie 2015Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
40.Formare Le français sur objectifs universitaires /Limba franceză cu obiective universitare (FOU). Formator: Julie Stauber, Universitatea Lumière Lyon 2, Franța.Antena din Chișinău a AUF07-09 decembrie 2015Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
41.Training vocațional pentru profesorii de limbi străine din învățământul superior. Formator: Lynn Zimmerman, profesor emerit, Purdue University, SUA.Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM22 ianuarie 2016Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM (META), ULIM
42.EFL (English as a Foreign Language) Blogging School Project /Școala de Blogging pentru profesorii de limbă engleză, ediția a II-aBiblioteca municipală „B. P. Hașdeu”, Chișinău, RM; Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova27 februarie 2016Ambasada SUA la Chișinău
43.Training vocațional Songs and Improvisation as Tools for Developing Students’ Competences in English LanguageAcademia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, RM29 februarie 2016Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM (META)
44.Formare Enseigner la F(f)rancophonie en classe de FLE – Predarea F(f)rancofoniei la ora de franceză ca limbă străină. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM01-02 martie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
45.Formare continuă Enseigner l’oral en classe de FLE. Formator: Fatima Chnane-Davin, conf. univ. HDR, Aix Marseille Université, Franţa.Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM03-04 martie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
46.Training Lucrul cu documentele xls (Microsoft Excel) și ods (OpenDocument Spreadsheet). Formator: Mihaela Babuț, BECO.CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM01 aprilie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
47.Managementul carierei și branding-ul personal. Formator: George Butunoiu, recrutor internațional, București.Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA), București, România14-15 aprilie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
48.Training vocațional
Effective Ways of Constructing and Delivering a Project
European Framework of Reference for Languages
Assessing University level Students
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Chișinău, RM18 aprilie 2016English Teaching Resource Centre (ETRC), META
49.Proiectul EU TEMPUS Inovating Teaching and Learning of European StudiesUniversitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM31 octombrie 2016Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
50.Seminar internațional Démarche qualité et outils d’autoévaluation /Demersurile asigurării calității și instrumentele de autoevaluare, în cadrul proiectului Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres (OptiQua)Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets”, Harkov, Ucraina14-18 noiembrie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
51.Barcamp MOOC (Massive Online Open Course) /CLOM. Formator: Samuel Nowakowski, conf. univ. dr., HDR, Universitatea din Lorraine.CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM22 noiembrie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
52.Schimb de experiență, Reuniunea șefilor de departamente de limbă franceză din Europa Centrală și OrientalăUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), București, România24-25 noiembrie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
53.Formare Montage et gestion de projets /Conceperea și gestiunea proiectelor. Formator: Margareta Florescu, prof. univ.dr., Academia de Studii Economice din București, România.Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, RM01-02 decembrie 2016Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
54.Using Creative Writing to Develop Critical Thinking?
Formator: Marisha Marsh, voluntară a Corpului Păcii în RM, absolventă a Universității din Philadelphia, SUA.
CRU, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM20 ianuarie 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)
55.Elaborarea și managementul proiectelor europene. Formator: Margareta Stela Florescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice din București.ULIM și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău, RM10-11 februarie 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ULIM
56.Schimb de bune practici Internationalisation des universités moldaves membres de l’AUF. Formator: Peter Kruzslic, Director administrativ, dr., conf. la Universitatea din Szeged, Ungaria.CRU, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, RM23 februarie 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
57.Seminar de formare Specificitatea prestării serviciilor de traducere şi interpretariat în instanţele de judecată. Formatori: Viorel Ciobanu, procuror; Olga Beneș, Mariana Șchiopu și Rodica Nastasiu, traducători-interpreți autorizați.Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM05 aprilie 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova
58.Formare a cadrelor universitare, actori ai schimbării /Formation des cadres universitaires, acteurs du changementUniversitatea din Letonia, Riga10-14 iulie 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea din Letonia
59.Formare a formatorilor de formatori Ingénierie de la formation. Formator: Jean-Paul Meyer, conf. univ. dr., Universitatea din Strasbourg, Franța.Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, RM18-19 mai 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
60.Seminar informativ Erasmus+ Lansarea apelului de proiecte în învățământul superior 2018Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chișinău, RM26 octombrie 2017Oficiul Național Erasmus+ în RM
61.Schimb de bune practici. Reuniunea Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară (CRU) din Europa Centrală și OrientalăUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), București, România12-14 noiembrie 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), USAMV
62.Schimb de experiență Rencontre universités-entreprises: pour une meilleure collaboration en République de Moldova /Întâlnire universități-întreprinderi: pentru o colaborare mai eficientă în RMUniversitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Chișinău, RM28 noiembrie 2017Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
63.Workshop Dreptul de autor și mediul digital, susținut de Andrei Moisei, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI)Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, RM07 decembrie 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)