Lecții și conferințe publice

Lecții și conferințe publice susținute în instituții de învățământ de nivel pre-universitar și universitar din Republica Moldova, România, Ucraina ș.a. state.

 • Întâlnire cu un grup de bibliotecari din regiunile din R. Moldova: Discuții despre jurnalism de calitate, studii, educație mediatică, proiecte și prezentarea ofertei educaționale a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Biblioteca Națională a R. Moldova, Chișinău, 29 mai 2019.
 • Întâlnire cu studenții Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 21 mai 2019. Prezentarea procesului de studii și a ofertei educaționale a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism.
 • Întâlnire cu 22 de jurnaliști freelanceri din Finlanda, 10 aprilie 2019, Centrul de Informare Turistică, Chișinău. Conferință publică cu tema Chisinau School of Advanced Journalism: Activities, Projects and Partnerships.
 • Workshop Accesul la informaţia ştiinţifică: baze de date, motoare de căutare şi reviste on-line, 30 noiembrie 2017, ULIM. Publicul țintă: studenții facultăților de Litere și Limbi Străine de la universitățile din R. Moldova.
 • Lansări de carte la Universitatea din Craiova, România. Lansarea propriei cărți Caiete de traductologie și prezentarea monografiei Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, autor Ana Guțu, 28 aprilie 2017.
 • Conferință publică Corelația dintre stagiul profesional și proiectul de licență: experiența ULIM, 23 februarie 2017, ULIM. Publicul țintă: studenți stagiari din anii terminali, filiera traducere.
 • Conferință publică Contribuția ULIM la dezvoltarea francofoniei regionale, 18 noiembrie 2016, Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets” din Harkov, Ucraina. Publicul țintă: profesori și studenți francofoni.
 • Lecție publică Eminescu, chintesență a românismului, 13 iunie 2016, Departament Trupelor de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, Chișinău. Publicul țintă: militari, carabinieri din R. Moldova.
 • Conferință publică Europa în unitate și diversitate, 16 mai 2016, Biblioteca „Liviu Rebreanu” din Chișinău. Publicul țintă: elevi de la liceele din mun. Chișinău.
 • Întâlnire cu elevii Liceul Teoretic „George Călinescu” din Chișinău, 25 aprilie 2016. Tema lecției: Despre importanța cunoașterii limbilor străine.
 • Conferință publică Piața traducerilor și importanța stagiilor de practică în inserția profesională a tinerilor, 4 decembrie 2015, ULIM. Publicul țintă: studenți stagiari din anii terminali, filiera traducere.
 • Întâlnire cu elevii liceelor teoretice „Bogdan Petriceicu Hașdeu”și „Lucian Blaga” din Bălți. Tema conferinței publice: Experiența ULIM în materie de modernizare și internaționalizare a procesului educațional, 25 mai 2015, Bălți.
 • Lecție publică consacrată Zilei Europei, 6 mai 2015, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: liceeni, elevi ai Colegiului de construcții din Chișinău.
 • Întâlnire cu elevii Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Chișinău, clasele a X-a – XII-a, 26 martie 2015. Tema lecției: Francofonia, Românii și latinitatea.
 • Conferință publică Utilitatea stagiilor de practică pentru formarea profesională, 17 noiembrie 2014, ULIM. Publicul țintă: studenții francofoni de la Facultatea de Litere ULIM.
 • Prezentarea studiului de caz Inserția absolvenților ULIM în câmpul muncii, 21 februarie 2014, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Publicul țintă: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Conférence publique consacrée à l’histoire de la traduction dans l’espace roumain /Conferință publică despre istoria traducerii în spațiul românesc, 4 februarie 2014, CRU, ULIM.
 • Moderatorul Clubului Café littéraire în cadrul Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, anii 2013-2014.
 • Întâlnire cu elevii Liceului Teoretic român-francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, 19 noiembrie 2013. Tema lecției: Astăzi licean, mâine student.
 • Conferință publică Limbile europene în contextul fragmentării culturale, 27 septembrie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: Jurnaliști, scriitori, studenți de la facultățile de Jurnalism și Litere.
 • Lecție publică Les langues de l’Europe face à la fragmentation culturelle, 26 septembrie 2013, ULIM. Publicul țintă: studenți francofoni de la Litere.
 • Conferință literară Jules Verne, scriitorul care a fascinat o lume întreagă, 26 martie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: elevi de la ciclul gimnazial, Chișinău.
 • Conferință publică Creație și simulacru în traducerea poetică, 21 martie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: liceeni, studenți, poeți debutanți.
 • Lecție publică Metodologia elaborării unei lucrări științifice, 3 mai 2012, ULIM. Publicul țintă: studenții ciclului masterat (secțiile filologie romanică și filologie germanică).
 • Lecție publică Vivre la Francophonie, 31 martie 2011, ULIM. Publicul țintă: Studenți și liceeni francofoni de la toate specialitățile.