Activitatea de formator

Lecții și conferințe publice

Lecții și conferințe publice susținute în instituții de învățământ de nivel pre-universitar și universitar din Republica Moldova, România, Ucraina ș.a. state.

 • Întâlnire cu un grup de bibliotecari din regiunile din R. Moldova: Discuții despre jurnalism de calitate, studii, educație mediatică, proiecte și prezentarea ofertei educaționale a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Biblioteca Națională a R. Moldova, Chișinău, 29 mai 2019.
 • Întâlnire cu studenții Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 21 mai 2019. Prezentarea procesului de studii și a ofertei educaționale a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism.
 • Întâlnire cu 22 de jurnaliști freelanceri din Finlanda, 10 aprilie 2019, Centrul de Informare Turistică, Chișinău. Conferință publică cu tema Chisinau School of Advanced Journalism: Activities, Projects and Partnerships.
 • Workshop Accesul la informaţia ştiinţifică: baze de date, motoare de căutare şi reviste on-line, 30 noiembrie 2017, ULIM. Publicul țintă: studenții facultăților de Litere și Limbi Străine de la universitățile din R. Moldova.
 • Lansări de carte la Universitatea din Craiova, România. Lansarea propriei cărți Caiete de traductologie și prezentarea monografiei Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, autor Ana Guțu, 28 aprilie 2017.
 • Conferință publică Corelația dintre stagiul profesional și proiectul de licență: experiența ULIM, 23 februarie 2017, ULIM. Publicul țintă: studenți stagiari din anii terminali, filiera traducere.
 • Conferință publică Contribuția ULIM la dezvoltarea francofoniei regionale, 18 noiembrie 2016, Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets” din Harkov, Ucraina. Publicul țintă: profesori și studenți francofoni.
 • Lecție publică Eminescu, chintesență a românismului, 13 iunie 2016, Departament Trupelor de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne, Chișinău. Publicul țintă: militari, carabinieri din R. Moldova.
 • Conferință publică Europa în unitate și diversitate, 16 mai 2016, Biblioteca „Liviu Rebreanu” din Chișinău. Publicul țintă: elevi de la liceele din mun. Chișinău.
 • Întâlnire cu elevii Liceul Teoretic „George Călinescu” din Chișinău, 25 aprilie 2016. Tema lecției: Despre importanța cunoașterii limbilor străine.
 • Conferință publică Piața traducerilor și importanța stagiilor de practică în inserția profesională a tinerilor, 4 decembrie 2015, ULIM. Publicul țintă: studenți stagiari din anii terminali, filiera traducere.
 • Întâlnire cu elevii liceelor teoretice „Bogdan Petriceicu Hașdeu”și „Lucian Blaga” din Bălți. Tema conferinței publice: Experiența ULIM în materie de modernizare și internaționalizare a procesului educațional, 25 mai 2015, Bălți.
 • Lecție publică consacrată Zilei Europei, 6 mai 2015, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: liceeni, elevi ai Colegiului de construcții din Chișinău.
 • Întâlnire cu elevii Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Chișinău, clasele a X-a – XII-a, 26 martie 2015. Tema lecției: Francofonia, Românii și latinitatea.
 • Conferință publică Utilitatea stagiilor de practică pentru formarea profesională, 17 noiembrie 2014, ULIM. Publicul țintă: studenții francofoni de la Facultatea de Litere ULIM.
 • Prezentarea studiului de caz Inserția absolvenților ULIM în câmpul muncii, 21 februarie 2014, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Publicul țintă: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Conférence publique consacrée à l’histoire de la traduction dans l’espace roumain /Conferință publică despre istoria traducerii în spațiul românesc, 4 februarie 2014, CRU, ULIM.
 • Moderatorul Clubului Café littéraire în cadrul Bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, anii 2013-2014.
 • Întâlnire cu elevii Liceului Teoretic român-francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, 19 noiembrie 2013. Tema lecției: Astăzi licean, mâine student.
 • Conferință publică Limbile europene în contextul fragmentării culturale, 27 septembrie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: Jurnaliști, scriitori, studenți de la facultățile de Jurnalism și Litere.
 • Lecție publică Les langues de l’Europe face à la fragmentation culturelle, 26 septembrie 2013, ULIM. Publicul țintă: studenți francofoni de la Litere.
 • Conferință literară Jules Verne, scriitorul care a fascinat o lume întreagă, 26 martie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: elevi de la ciclul gimnazial, Chișinău.
 • Conferință publică Creație și simulacru în traducerea poetică, 21 martie 2013, Biblioteca „Ovidius”, Chișinău. Publicul țintă: liceeni, studenți, poeți debutanți.
 • Lecție publică Metodologia elaborării unei lucrări științifice, 3 mai 2012, ULIM. Publicul țintă: studenții ciclului masterat (secțiile filologie romanică și filologie germanică).
 • Lecție publică Vivre la Francophonie, 31 martie 2011, ULIM. Publicul țintă: Studenți și liceeni francofoni de la toate specialitățile.

 

Training-uri /Formări

Această pagină conține informații despre formările /traingurile pe care le-am susținut pe parcursul activității mele universitare (anii 2003-2018) în R. Moldova și România, la invitația /propunerea Agenției Universitare a Francofoniei, Universității din Craiova, Asociației Profesorilor de Limbă Engleză din Moldova, Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și altor instituții și centre academice din țară.

 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 28 aprilie 2017, Universitatea din Craiova, România. Participanți: studenți craioveni de la Litere, ciclurile licență și masterat.
 • Fondateur et animateur des cinq cafés au sein du Centre de réussite universitaire de l’ULIM /Fondator și moderator a cinci cafenele desfășurate în cadrul Centrului de Reușită Universitară ULIM: Café pédagogique, Café scientifique, Café littéraire, Café Erudition et Café cinéma, années /anii 2013-2018.
 • Atelier practic de traducere simultană, 28 octombrie 2016, ULIM. Participanți: studenți și cadre didactice de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Atelier de traduction destiné aux étudiants souhaitant devenir interprètes de conférence /Atelier de traducere pentru viitorii interpreți de conferință: Astuces et conseils en traduction consécutive, 6 octombrie 2016, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți.
 • Atelier de traducere simultană: exerciții practice de antrenament intensiv în interpretarea de conferințe, 20 mai 2016, ULIM. Participanți: studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).
 • Workshop Tehnica elaborării unui studiu de caz, 6 aprilie 2016, ULIM. Participanți: studenții facultăților de Litere și Limbi Străine.
 • Training vocațional META (Moldovan English Teachers Association): The 21st Century Digital Pegagogy: Paradigm Shift Via Bloom’s Taxanomy, 22 ianuarie 2016, ULIM. Participanți: cadre didactice, cercetători din cadrul instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova.
 • Training în limba franceză L’insertion professionnelle: Postuler et se préparer pour un entretien d’embauche, 11-12 decembrie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți francofoni de la facultățile USARB.
 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 25-26 iunie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Formare Le savoir-faire et le faire-savoir dans l’activité traduisante, 24-25 octombrie 2014, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Training pentru traducători și interpreți autorizați, stagiari, studenți de la facultățile de limbi străine: Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale, 7 aprilie 2014, ULIM.
 • Formare francofonă Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique, 26 martie 2014, ULIM. Participanți: cercetători, profesori, studenți la ciclurile masterat și doctorat.
 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 13-15 februarie 2014, ULIM. Participanți: Studenți francofoni de la Litere, ULIM și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
 • Seminar științifico-practic pentru traducători și interpreți din RM Traducerea documentelor oficiale, 13 aprilie 2011, Universitatea de Stat din Moldova. Participanți: profesori și lectori universitari, traducători autorizați, studenți ULIM și USM.