Activitatea redacțională

  • Redactor responsabil:

Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări. Raportul de autoevaluare al profilului ştiinţific „Studii contrastive în filologia germano-romanică” pentru anii 2002-2006. Chișinău: ULIM, 2009. 116 p.

La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu. Chișinău: ULIM, 2012. 508 p.

Le comparatisme linguistique et littéraire – parcours et perspectives. In honorem Ion Manoli. Chișinău: ULIM, 2012. 328 p.

From Traditional to Synergetic Linguistics. In honorem Valentin Cijacovschi. Chişinău: ULIM, 2014. 265 p.

  • Secretar de redacție:

Revista științifică Intertext (Chișinău, ULIM) – nr. 1/2 (2007)nr. 3/4 (2010)nr. 1/2 (2011)nr. 3/4 (2011).

  • Membru în colegii de redacție:

Revista științifică Intertext – categoria B+ (Chișinău, ULIM) – nr. 3/4 (2015)nr. 1/2 (2016)nr. 3/4 (2016)ediție specială La Francopolyphonie XI (2016)nr. 1/2 (2017)nr. 3/4 (2017).

Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura = Itinerarii hispanice. Interculturalitatea prin prisma traducerii, lingvisticii şi literaturii. Chișinău: ULIM, 2011, 409 p.

Acta Didactica. Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 25 ianuarie 2012 (Ediţia a II-a). Chișinău: ULIM, 2012. 271 p.

Acta Didactica. Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 23 ianuarie 2013 (Ediţia a III-a). Chișinău: ULIM, 2013. 358 p.

Acta Didactica. Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 23 ianuarie 2014 (Ediţia a IV-a). Chișinău: ULIM, 2014. 290 p.

Acta Didactica. Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” din 21 ianuarie 2015 (Ediţia a IV-a). Chișinău: ULIM, 2016. 300 p.

  • Îngrijitor de ediție:

Guțu Ana. Confusio identitarum. Chișinău: ULIM, 2011. 150 p.

  • Volume redactate: 

Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006. 85 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.

Ana Mihalache: Dăruire întru dăinuire. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 88 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.

Zinaida Radu: La porţile înţelepciunii. Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008. 90 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.

Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009. 131 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.

Ana Guțu: Avis Rara in Creationem ad Infinitum. Studiu bibliografic. Chișinău: ULIM, 2012. 258 p. Redactor literar: Ghenadie Râbacov.

Ion Manoli. Mon unique roman: Les Lettres. Studium in Honorem. Chișinău: ULIM, 2012. 270 p. Redactor științific: Ghenadie Râbacov.

Guţu Ana. Ecrits traductologiques. Chișinău: ULIM, 2012. 139 p. Lectură, redactare și concepție grafucă: Ghenadie Râbacov.

Guțu Ana. Universitas Europaea: Sapientia et Virtus. ULIM la 20 de ani. Chișinău: ULIM, 2012. 155 p. Lectură, redactare și procesare computerizată: Ghenadie Râbacov.

Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros, 1993-2013: Studiu bibliografic. Chişinău: ULIM, 2013. 543 p. Redacție științifică: Ghenadie Râbacov.