Training-uri /Formări

Această pagină conține informații despre formările /traingurile pe care le-am susținut pe parcursul activității mele universitare (anii 2003-2018) în R. Moldova și România, la invitația /propunerea Agenției Universitare a Francofoniei, Universității din Craiova, Asociației Profesorilor de Limbă Engleză din Moldova, Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și altor instituții și centre academice din țară.

 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 28 aprilie 2017, Universitatea din Craiova, România. Participanți: studenți craioveni de la Litere, ciclurile licență și masterat.
 • Fondateur et animateur des cinq cafés au sein du Centre de réussite universitaire de l’ULIM /Fondator și moderator a cinci cafenele desfășurate în cadrul Centrului de Reușită Universitară ULIM: Café pédagogique, Café scientifique, Café littéraire, Café Erudition et Café cinéma, années /anii 2013-2018.
 • Atelier practic de traducere simultană, 28 octombrie 2016, ULIM. Participanți: studenți și cadre didactice de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Atelier de traduction destiné aux étudiants souhaitant devenir interprètes de conférence /Atelier de traducere pentru viitorii interpreți de conferință: Astuces et conseils en traduction consécutive, 6 octombrie 2016, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți.
 • Atelier de traducere simultană: exerciții practice de antrenament intensiv în interpretarea de conferințe, 20 mai 2016, ULIM. Participanți: studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).
 • Workshop Tehnica elaborării unui studiu de caz, 6 aprilie 2016, ULIM. Participanți: studenții facultăților de Litere și Limbi Străine.
 • Training vocațional META (Moldovan English Teachers Association): The 21st Century Digital Pegagogy: Paradigm Shift Via Bloom’s Taxanomy, 22 ianuarie 2016, ULIM. Participanți: cadre didactice, cercetători din cadrul instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova.
 • Training în limba franceză L’insertion professionnelle: Postuler et se préparer pour un entretien d’embauche, 11-12 decembrie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți francofoni de la facultățile USARB.
 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 25-26 iunie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Formare Le savoir-faire et le faire-savoir dans l’activité traduisante, 24-25 octombrie 2014, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți. Participanți: studenți bălțeni, ciclurile licență și masterat.
 • Training pentru traducători și interpreți autorizați, stagiari, studenți de la facultățile de limbi străine: Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale, 7 aprilie 2014, ULIM.
 • Formare francofonă Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique, 26 martie 2014, ULIM. Participanți: cercetători, profesori, studenți la ciclurile masterat și doctorat.
 • Formation pour les étudiants, futurs enseignants de français /Training pentru studenți, viitori profesori de limbă franceză: Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, 13-15 februarie 2014, ULIM. Participanți: Studenți francofoni de la Litere, ULIM și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
 • Seminar științifico-practic pentru traducători și interpreți din RM Traducerea documentelor oficiale, 13 aprilie 2011, Universitatea de Stat din Moldova. Participanți: profesori și lectori universitari, traducători autorizați, studenți ULIM și USM.