Traduceri

TRADUCERI SCRISE:

  1. Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006. 85 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  2. Vlad Ghimpu: Biobibliografie la 50 ani. Studium. Chișinău: Foxtrot, 2007. 112 p. Traducere în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  3. Ghimpu Vlad. Les relations entre les Roumains et les Russes kiéviens au IX-ième et X-ième siècles. In: „Muzeul naţional”, Bucureşti, 2007, pp. 3-15. Traducerea articolului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  4. Ana Mihalache: Dăruire întru dăinuire. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 88 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  5. Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 114 p. Traducere în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  6. Zinaida Radu: La porţile înţelepciunii. Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008. 90 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  7. Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009. 131 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  8. Evenimente, fapte, realizări: Brand ULIM – 20 Événements, faits, réalisations: marque ULIM – 20 /Events, Facts, Succes: Label ULIM – 20. Chișinău, 2012. 118 p. Traducere în franceză şi engleză: Ghenadie Râbacov.
  9. Legal Leaks Toolkit – A guide for journalists on how to access government information (2014), pregătit de către Access Info Europe şi Reţeaua de Reportaje despre Europa de Est N-ost, proiectul sprijinit de Reprezentanța pentru Libertatea Presei a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Varianta originală în limba engleză și varianta română tradusă de Ghenadie Râbacov sunt publicate pe site-ul https://www.legalleaks.info/
  10. George Coșbuc, poemul Scumpă țară românească, traducere în franceză: Ghenadie Râbacov (Cher pays roumain), Revista „Gând românesc”, nr. 5 (287) din septembrie 2016, Alba-Iulia, pp. 10-12.

INIȚIATIVE ÎN DOMENIUL TRADUCERILOR

Prezenta pagină regrupează inițiativele, propunerile și reacțiile mele la schimbările survenite pe piața traducerilor din Republica Moldova dar și propria viziune în ceea ce privește problemele cu care se confruntă traducătorii și interpreții din cauza unei legislații defecte și precare în domeniu.

Timp de 15 ani am activat în calitate de cadru didactic, fiind autor de programe și titular al cursurilor practice de traducere specializată, traducere literară, traducere automată, interpretare de conferințe etc., iar timp de 7 ani am deținut funcțiile de atașat cultural și vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (UTA).

Traducătorul în RM: batjocură sau notorietate? (ianuarie 2018)

Demers în adresa Ministerului Justiției: Propunerile UTA privind augmentarea calității serviciilor de traducere și interpretariat în RM (octombrie 2017)

Cum e să fii traducător și/sau interpret în Republica Moldova? (septembrie 2017)

Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale (februarie 2017)

PRO sau CONTRA autorizației de traducător? (februarie 2017)

Poziția Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova față de Proiectul „Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților”, elaborat de Ministerul Justiției al RM (iulie 2016)

Despre stagiile profesionale și entuziasmul tinerilor, extirpat de lehamitea și superficialitatea angajatorilor (noiembrie 2015)

Atelier de dezbateri „Despre traducere și traducători în contextul integrării europene” (decembrie 2014)

Workshop „Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale” (aprilie 2014)

Seminarul internaţional „Dezvoltarea abilităţilor manageriale şi de lucru în echipă”, organizat de UTA (noiembrie 2011)