Participări la manifestări științifice

Această pagină conține participările mele și titlurile comunicărilor prezentate la varii manifestări științifice naționale și internaționale.

Nr.Genul și denumirea manifestăriiData și locul desfășurăriiOrganizatoriTitlul comunicării
2007
1.Conferință internațională
Cercetarea universitară în sec. XXI: provocări și perspective
15-16.10.2007,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMUniversitatea între cultură şi religie: incursiune istorică
2008
2.Simpozion internaţional
Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural
23-24.10.2008,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, IaşiRolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine
2009
3.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: Langue et culture françaises en Europe de Sud-Est (ediția a IV-a)
20.03.2009,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMSurvol historique de la traduction en Moldavie
2010
4.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: Langue, littérature, culture, et pouvoir (ediția a V-a)
26.03.2010,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMLes problèmes linguistiques en traduction automatique
5.Semnar ştiinţifico-practic
Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului
30.09-01.10.2010,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIM, Uniunea Traducătorilor Autorizați din MoldovaTipuri de echivalenţă în traducerea textelor juridice
6.Simpozion ştiinţific național
Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene
24-25.11.2010,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova, ChișinăuRevista ştiintifică – simbol al transgresiunii frontierelor
2011
7.Seminar metodologic cu participare internaţională
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
25.01.2011,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Germanică, ULIMParadigmele educaţionale văzute prin prisma NTIC (comunicare în plen)
8.Seminar literar
Grigore Vieru. Dimensiunea traducerii.
11.02.2011,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică, ULIMGrigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi
9.Conferinţă internaţională
Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization
04.03.2011,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMSelf-Translation in China: Cross-Cultural Activity and Bilingualism
10.Colocviu internaţional
Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura
08.04.2011,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMThe Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations
11.Seminar ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi
Traducerea documentelor oficiale
13.04.2011,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Uniunea Traducătorilor Autorizați din MoldovaProbleme şi dificultăţi în traducerea actelor oficiale
12.Conferință internațională
Lexic comun /Lexic specializat: Frazeologie. Stilistică. Traductologie.
15-16.09.2011,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați
Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, GalațiLa traduction littéraire et la circulation des œuvres en République de Moldavie
13.Seminar ştiinţifico-practic internaţional
Activitatea de traducător: calitate, eficiență şi constrângeri
06.10.2011,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ICFI, ULIMLe métier d’interprète de conférence: dès l’antiquité à l’ère digitale
14.Seminar cu potenţialii angajatori ai absolvenţilor facultăţii
Reforma sistemului de învaţământ superior din RM din perspectiva colaborării facultăţii cu piaţa muncii
12.10.2011,
ULIM, Chișinău, RM
Facultatea de Litere, ULIMTitlurile şi actele de studii eliberate la specialitatea Limbi moderne şi citirea corectă a acestora de către angajatori (Ciclurile licenţă şi masterat)
15.Colocviu cu participare internaţională
Connexions et perspectives en philologie contemporaine
28.10.2011,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Catedra Filologie Franceză „Grigore Cincilei”, USM Traduire les contes: valorisation d’un patrimoine vivant et interculturel (en base du conte populaire roumain «Daphin et Vestra», traduit en français par V. Banaru)
2012
16.Seminar ştiinţifico-practic
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a II-a)
25.01.2012,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMFormarea traducãtorilor în contextul
internaţionalizării învăţământului superior
(comunicare în plen)
17.Seminar internaţional
La fuite des cerveaux: comment faire revenir les jeunes diplômés dans leur pays d’origine? Stratégies et expériences
01.03.2012,
ULIM, Chișinău, RM
ULIM, Agenția Universitară a FrancofonieiModerare atelier
18.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: L’interculturalité à travers la linguistique, la traduction et la littérature (ediția a VII-a)
29.03.2012,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM L’autotraduction littéraire au carrefour des langues et des cultures
19.Colocviu internaţional
Cultură şi comunicare: interferenţe, confluenţe
11.05.2012,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, ULIMLa traduction littéraire comme forme d’(auto)communication
20.Seminar literar
Traducerea literară între teorie şi practică
01.10.2012,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMModerare eveniment
21.Simpozion cu participare internaţională
Medierea lingvistică şi culturală: competenţe în comunicare
17-19.10.2012,
Universitatea „Apollonia”, Iași
Universitatea „Apollonia”, Iași Self-Translation as Mediation between Cultures
22.Conferință internaţională
Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării: de la învăţământ la politici lingvistice şi culturale
15-16.10.2012,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMLes auto-traducteurs versus les écrivains plurilingues
23.Colocviu ştiinţific cu participare internațională
Probleme de lingvistică generală şi romanică (ediţia a III-a). In memoriam Grigore Cincilei.
14.12.2012,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Catedra Filologie Franceză „Grigore Cincilei”, USM L’auto-traduction poétique entre création et ré-écriture
2013
24.Seminar metodologic național
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a III-a)
23.01.2013,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMUtilizarea tablei interactive în predarea limbilor străine (comunicare în plen)
25.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: Interculturalitatea și mondializarea semiotică prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării (ediția a VIII-a)
29.03.2013,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMAbordare semiolingvistică a actului autotraductiv
26.Colocviu cu participare internaţională
Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere
18.10.2013,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMDimensiunea diacronică și sincronică a traducerii auctoriale în spațiul literar românesc (comunicare în plen)
27.Colocviu internaţional francofon
Littératures en langue française: Histoire, Mythes et Création
20-21.11.2013,
Universitatea Paris-Est Créteil, Franța
Universitatea Paris-Est Créteil, FranțaVues sémiotiques sur la création poétique bilingue et l’autotraduction chez Linda Maria Baros
28.Seminar francofon internaţional
Autonomia universitară. Experiențe în Francofonie.
03-04.12.2013,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău
Agenția Universitară a Francofoniei, UTMAutonomia organizaţională. Experienţa ULIM.
2014
29.Seminar metodologic național
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a IV-a)
23.01.2014,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMTV5 Monde: suport didactic interactiv în predarea /învăţarea limbii franceze (comunicare în plen)
Le Centre de réussite universitaire et ses ressources (extra)linguistiques pour l’amélioration du français (comunicare în atelier)
30.Colocviu regional
Constitution d’équipes et méthodologie de recherche
24-25.02.2014,
IFAG, Sofia, Bulgaria
Agenția Universitară a Francofoniei, IFAGÎn calitate de membru al Grupului de cercetare „Francophonie et intégration européenne. Identité européenne.”
31.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: l’Interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la
littérature, la traduction et la communication
(ediția a IX-a)
28-29.03.2014,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMLa traduction auctoriale dans la galaxie des langues: critères de classification
32.Workshop bilingv român-francez
Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale
07.04.2014,
ULIM, Chișinău, RM
CRU ULIM,
Uniunea Traducătorilor Autorizați
Principii și criterii de clasificare a actelor oficiale
Teorii și tehnici de traducere a documentelor oficiale
Inadvertențe și dificultăți în traducerea textelor specializate (studiu de caz în baza traducerilor efectuate de studenții ULIM)
33.Conferință internatională
Lexic comun/Lexic specializat: Manifestări ale creativităţii limbajului uman
06-07.06.2014,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați Autotraducerea ca expresie a bilingvismului sinergetic
34.Atelier de traducere cu Emilian Galaicu-Păun
A traduce pentru Europa
03.09.2014,
Biblioteca Națională a RM
Biblioteca Națională a RMNoi tendințe în formarea traducătărilor (experiența Facultății de Litere ULIM)
35.Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internațională
(Meta)limbajele specializate şi documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive
30.10.2014,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIML’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel (comunicare în plen)
36.Reuniunea inaugurală a Consorțiumului Erasmus +
Quelle strétégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur dans les établissements francophones ? L'expérience européenne de la gouvernance universitaire face à l'internationalisation.
27-28.11.2014,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Agenția Universitară a Francofoniei, Uniunea EuropeanăL’internationalisation de l’enseignement supérieur: l’exemple de l’Université Libre Internationale de Moldavie
2015
37.Seminar metodologic
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a V-a)
21.01.2015,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMStrategii inovative în predarea limbilor străine: de la TICE la pedagogia numerică
38.Simpozion științific
Biblioteca din învăţământ în contextul avantajelor şi provocărilor lumii digitale
05-06.03.2015,
ULIM, Chișinău, RM
Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIMPedagogia numerică colaborativă: strategii şi provocări (comunicare în plen)
39.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie: L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication (ediția a X-a)
27.03.2015,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIML’auto-traduction comme acte herméneutique par excellence
40.Conferință internațională
Lexic comun /Lexic specializat: Interculturalitate și plurilingvism în context european
11-12.06.2015,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați Autotraducerea versus traducerea: abordare antinomică
41.Seminar teoretico-practic
Rolul traducerii în predarea /învățarea limbilor străine
21-22.10.2015,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMAutotraducerea: dileme conceptuale și criterii de clasificare
2016
42.Seminar metodologic
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VI-a)
22.01.2016,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMLes CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie
43.Training vocațional
Rethinking Pedagogy for a Digital Age
22.01.2016,
ULIM, Chișinău, RM
META, Catedra Filologie Germanică ULIMThe 21st Century Digital Pegagogy: Paradigm Shift Via Bloom’s Taxanomy
44.Colocviu internaţional
La Francopolyphonie : L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication (ediția a XI-a)
25-26.03.2016,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIML’autotraduction chez les écrivains de la diaspora: d’une littérature nationale à une littérature-monde
45.Conferință internațională
Democrație și Leadership, susținută de Dl Taoufik Jelassi, ex-ministrul învățământului superior, cercetării, tehn. informaț. și de comunicare din Tunisia
14.04.2016,
Casa Universitarilor, București
Agenția Universitară a FrancofonieiParticipare la dezbatere
46.Conferinţă națională
George Coşbuc: multidimensionalitate şi originalitate în timp
20.09.2016,
Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, RM
Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, RMGeorge Coşbuc, un traducător de cursă lungă
47.Colocviu internațional
Apprentissage combiné pour l’Employabilité et la Recherche
29-30.09.2016,
ULIM, Chișinău, RM
ULIM, CIDEGEF (Franța)Moderare atelier
48.Simpozion internațional
Valorificarea experienţelor didactice, interculturale şi lingvistice în sistemul educaţional universitar
22.09.2016,
ULIM, Chișinău, RM
ULIM, Departamentul Studenți Străini, ICFI Tehnologiile educaţionale numerice – levier important în dezvoltarea gândirii creative emergente (comunicare în plen)
49.Colocviu cu participare internațională
De la text la context. Provocări şi perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar. Ediţia a IV-a. In memoriam Victor Banaru.
13.10.2016,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, USM Problematica autotraducerii în opera dramatică bilingvă a lui Matei Vişniec
50.Conferinţă internațională
Lexic comun /Lexic specializat: Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate.
14-15.10.2016,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați
Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați Autotraducerea – dimensiune esenţială a francofoniei literare (comunicare în plen)
51.Conferință internațională
U.S. Elections: Challenges for the New Government and its Perspectives on the Future
13.11.2016,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
American Studies Center, Chișinău, RMParticipare la dezbateri
2017
52.Seminar metodologic
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VII-a)
19-20.01.2017,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMDespre paradigma educației deschise sau digitalizarea învățământului
53.Eveniment științifico-literar
Pledoarie pentru (auto)traducere
30.01.2017,
ULIM, Chișinău, RM
Departamentul Informațional Biblioteconomic, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMAutotraducerea: dileme conceptuale și criterii de clasificare
54.Masă rotundă
Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale
23.02.2017,
Ministerul Justiției al RM
Ministerul Justiției al RM, Uniunea Traducătorilor Autorizași din MoldovaDiscurs inaugural,
Participare la dezbateri
55.Simpozion cu participare internațională
Biblioteca universitară: laborator upd@te v3.0
24.02.2017,
ULIM, Chișinău, RM
Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIMDigitalizarea învățământului: o provocare pentru bibliotecile universitare
56.Colocviu internațional
La francopolyphonie 2017: Multilinguisme, Contrastivité et Communication Interculturelle
07-08.04.2017,
ULIM, Chișinău, RM
ICFI, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIMAutotraduction et dialogue interculturel dans l’espace littéraire francophone
57.Conferinţă ştiinţifică
Personalităţi marcante ale neamului românesc
02.04.2017,
Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, RM
Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, RMDespre Unire prin cultură și literatură
58.Lansare de carte 28.04.2017,
Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Prezentarea monografiei Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, autor Ana Guțu
59.Colocviu internațional
Limbile-culturi și complementaritatea civilizațională în epoca mondializării
18.10.2017,
ULIM, Chișinău, RM
Facultatea de Litere, ULIMAutotraducerea ca produs al bilingvismului sinergetic (comunicare în plen)
60.Reuniunea Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală 12-14.11.2017,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
Agenția Universitară a FrancofonieiLe CRU de l’ULIM après 4 années d’activité: performances à partager et développement de nouveaux partenariats (comunicare în plen)
61.Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane08.12.2017,
ULIM
Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Universitatea „Alecu Russo” din BălțiCreația poetică a Irinei Mavrodin: autotraducere și (non-)simulacru
62.Seminar de totalizare
UTA – 7 ani de succes: realizări, parteneriate și proiecte de viitor
22.12.2017,
Ministerul Justiției al RM
Uniunea Traducătorilor Autorizați din MoldovaTraducătorul în era digitală: acces la baze de date, motoare de căutare, reviste și dicționare on-line
2018
63.Seminar metodologic
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VIII-a)
23.01.2018,
ULIM, Chișinău, RM
Catedra Filologie Germanică, ULIMStudiul de caz: metodologie, empirism și rigoare științifică

Prezentare ULIM

Tipuri de echivalență în traducerea textelor juridice

Probleme și dificultăți în traducerea actelor oficiale

La traduction littéraire et la circulation des oeuvres en République de Moldova

Grigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi

20 mars – Journée internationale de la Francophonie

La Francophonie – Mots croisés

La sémiotique des blagues

Învățarea limbilor străine prin programe asistate de calculator