Participări la manifestări științifice

Această pagină conține participările mele și titlurile comunicărilor prezentate la varii manifestări științifice naționale și internaționale.

2021

 • Conferință internațională online in memoriam Tamara Matei Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învățământului la cerințele pieței muncii, 16-17 aprilie 2021, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Titlul comunicării: Traducerea auctorială: motivații și implicaţii socio-culturale intra- și extratextuale.
 • Conferință științifică cu participare internațională Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului, 26 martie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’autotraduction: vers une pratique pédagogique innovante. 

2020

 • Conferință științifică națională cu participare internațională (NSCIP) Educația din perspectiva conceptului clasei viitorului, 27 noiembrie 2020, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autotraducerea ca instrument pedagogic la lecțiile de limbă străină (Self-Translation as a Pedagogical Tool in the Foreign Language Classroom).

2019

 • Conferință științifică internațională Dincolo de frontiere: rolul limbilor și al literaturilor în crearea unui spațiu valoric comun, prilejuită de 55 de ani de la fondarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, 14 martie 2019. Titlul comunicării: Autotraducerea, o practico-teorie atipică: cazul Irinei Mavrodin.

2018

 • Seminar metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VIII-a), 23 ianuarie 2018, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Studiul de caz: metodologie, empirism și rigoare științifică.

2017

 • Seminar de totalizare UTA – 7 ani de succes: realizări, parteneriate și proiecte de viitor, 22 decembrie 2017, Ministerul Justiției al R. Moldova. Titlul comunicării: Traducătorul în era digitală: acces la baze de date, motoare de căutare, reviste și dicționare on-line.
 • Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane, 08 decembrie 2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Creația poetică a Irinei Mavrodin: autotraducere și (non-)simulacru.
 • Reuniunea Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din Europa Centrală și Orientală, 12-14 noiembrie 2017, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București, România. Titlul comunicării: Le CRU de l’ULIM après 4 années d’activité: performances à partager et développement de nouveaux partenariats (comunicare în plen).
 • Colocviu internațional Limbile-culturi și complementaritatea civilizațională în epoca mondializării, 18 octombrie 2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autotraducerea ca produs al bilingvismului sinergetic (comunicare în plen).
 • Lansare de carte, 28 aprilie 2017, Universitatea din Craiova, România. Prezentarea monografiei Complexitatea sistemică și funcțională a terminologiei tehnico-științifice franceze, autor Ana Guțu. Lansarea cărții mele Caiete de traductologie /Cahiers de traductologie /Cahiers of Translation Studies.
 • Conferinţă ştiinţifică Personalităţi marcante ale neamului românesc, 02 aprilie 2017, Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Despre Unire prin cultură și literatură.
 • Colocviu internațional La francopolyphonie 2017: Multilinguisme, Contrastivité et Communication Interculturelle, 07-08 aprilie 2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autotraduction et dialogue interculturel dans l’espace littéraire francophone.
 • Simpozion cu participare internațională Biblioteca universitară: laborator upd@te v3.0, 24 februarie 2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Digitalizarea învățământului: o provocare pentru bibliotecile universitare.
 • Masă rotundă Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale, 23 februarie 2017, Ministerul Justiției al R. Moldova. Discurs inaugural, participare la dezbateri.
 • Eveniment științifico-literar Pledoarie pentru (auto)traducere, 01.2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autotraducerea: dileme conceptuale și criterii de clasificare.
 • Seminar metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VII-a), 19-20.01.2017, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Despre paradigma educației deschise sau digitalizarea învățământului.

2016

 • Conferință internațională S. Elections: Challenges for the New Government and its Perspectives on the Future, 13 noiembrie 2016, American Studies Center, Chișinău. Participare la dezbateri.
 • Conferinţă internațională Lexic comun /Lexic specializat: Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate, 14-15 octombrie 2016, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România. Titlul comunicării: Autotraducerea – dimensiune esenţială a francofoniei literare (comunicare în plen).
 • Colocviu cu participare internațională De la text la context. Provocări şi perspective în abordarea interdisciplinară a textului literar. Ediţia a IV-a. In memoriam Victor Banaru. 13 octombrie 2016, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Titlul comunicării: Problematica autotraducerii în opera dramatică bilingvă a lui Matei Vişniec.
 • Colocviu internațional CIDEGEF (Franța) Apprentissage combiné pour l’Employabilité et la Recherche, 29-30 septembrie 2016, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Moderare atelier.
 • Simpozion internațional Valorificarea experienţelor didactice, interculturale şi lingvistice în sistemul educaţional universitar, 22 septembrie 2016, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Tehnologiile educaţionale numerice – levier important în dezvoltarea gândirii creative emergente (comunicare în plen).
 • Conferinţă națională George Coşbuc: multidimensionalitate şi originalitate în timp, 20 septembrie 2016, Biblioteca „Liviu Rebreanu”, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: George Coşbuc, un traducător de cursă lungă.
 • Conferință internațională Democrație și Leadership, susținută de Dl Taoufik Jelassi, ex-ministrul învățământului superior, cercetării, tehnologiilor informaționale și de comunicare din Tunisia. 14 aprilie 2016, Casa Universitarilor, București, România. Participare la dezbatere.
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie : L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication (ediția a XI-a), 25-26 martie 2016, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’autotraduction chez les écrivains de la diaspora: d’une littérature nationale à une littérature-monde.
 • Training vocațional Rethinking Pedagogy for a Digital Age, 22 ianuarie 2016, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: The 21st Century Digital Pegagogy: Paradigm Shift Via Bloom’s Taxanomy.
 • Seminar metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a VI-a), 22 ianuarie 2016, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie.

2015

 • Seminar teoretico-practic Rolul traducerii în predarea /învățarea limbilor străine, 21-22 octombrie 2015, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autotraducerea: dileme conceptuale și criterii de clasificare.
 • Conferință internațională Lexic comun /Lexic specializat: Interculturalitate și plurilingvism în context european, 11-12 iunie 2015, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România. Titlul comunicării: Autotraducerea versus traducerea: abordare antinomică.
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication (ediția a X-a), 27 martie 2015, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’auto-traduction comme acte herméneutique par excellence.
 • Simpozion științific Biblioteca din învăţământ în contextul avantajelor şi provocărilor lumii digitale, 05-06.03.2015, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Pedagogia numerică colaborativă: strategii şi provocări (comunicare în plen).
 • Seminar metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a V-a), 21 ianuarie 2015, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Strategii inovative în predarea limbilor străine: de la TICE la pedagogia numerică.

2014

 • Reuniunea inaugurală a Consorțiumului Erasmus + Quelle strétégie d’internationalisation de l’enseignement supérieur dans les établissements francophones ? L’expérience européenne de la gouvernance universitaire face à l’internationalisation, 27-28 noiembrie 2014, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Titlul comunicării: L’internationalisation de l’enseignement supérieur: l’exemple de l’Université Libre Internationale de Moldavie.
 • Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internațională (Meta)limbajele specializate şi documentarea terminologică multilingvă din perspectiva practicii traductive, 30 octombrie 2014, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’autotraduction – phénomène culturel et créateur universel (comunicare în plen).
 • Atelier de traducere cu Emilian Galaicu-Păun A traduce pentru Europa, 03 septembrie 2014, Biblioteca Națională a R. Moldova. Titlul comunicării: Noi tendințe în formarea traducătorilor (experiența Facultății de Litere ULIM).
 • Conferință internatională Lexic comun/Lexic specializat: Manifestări ale creativităţii limbajului uman, 06-07 iunie 2014, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România. Titlul comunicării: Autotraducerea ca expresie a bilingvismului sinergetic.
 • Workshop bilingv român-francez Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale, 07 aprilie 2014, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlurile comunicărilor: 1) Principii și criterii de clasificare a actelor oficiale; 2) Teorii și tehnici de traducere a documentelor oficiale și 3) Inadvertențe și dificultăți în traducerea textelor specializate (studiu de caz în baza traducerilor efectuate de studenții ULIM).
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: l’Interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication (ediția a IX-a), 28-29 martie 2014, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: La traduction auctoriale dans la galaxie des langues: critères de classification.
 • Colocviu regional Constitution d’équipes et méthodologie de recherche, 24-25 februarie 2014, IFAG, Sofia, Bulgaria. Participare în calitate de membru al Grupului de cercetare «Francophonie et intégration européenne. Identité européenne.»
 • Seminar metodologic național Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a IV-a), 23 ianuarie 2014, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlurile comunicărilor: 1) TV5 Monde: suport didactic interactiv în predarea /învăţarea limbii franceze (comunicare în plen) și 2) Le Centre de réussite universitaire et ses ressources (extra)linguistiques pour l’amélioration du français (comunicare în atelier).

2013

 • Seminar francofon internaţional Autonomia universitară. Experiențe în Francofonie. 03-04 decembrie 2013, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Autonomia organizaţională. Experienţa ULIM.
 • Colocviu internaţional francofon Littératures en langue française: Histoire, Mythes et Création, 20-21 noiembrie 2013, Universitatea Paris-Est Créteil, Franța. Titlul comunicării: Vues sémiotiques sur la création poétique bilingue et l’autotraduction chez Linda Maria Baros.
 • Colocviu cu participare internaţională Universalizarea scriitorilor basarabeni prin traducere, 18 octombrie 2013, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Dimensiunea diacronică și sincronică a traducerii auctoriale în spațiul literar românesc (comunicare în plen).
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: Interculturalitatea și mondializarea semiotică prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării (ediția a VIII-a), 29 martie 2013, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Abordare semiolingvistică a actului autotraductiv.
 • Seminar metodologic național Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a III-a), 23 ianuarie 2013, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Utilizarea tablei interactive în predarea limbilor străine (comunicare în plen).

2012

 • Colocviu ştiinţific cu participare internațională Probleme de lingvistică generală şi romanică (ediţia a III-a). In memoriam Grigore Cincilei. 14 decembrie 2012, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’auto-traduction poétique entre création et ré-écriture.
 • Conferință internaţională Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării: de la învăţământ la politici lingvistice şi culturale, 15-16 octombrie 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Les auto-traducteurs versus les écrivains plurilingues.
 • Simpozion cu participare internaţională Medierea lingvistică şi culturală: competenţe în comunicare, 17-19 octombrie 2012, Universitatea „Apollonia”, Iași, România. Titlul comunicării: Self-Translation as Mediation between Cultures.
 • Seminar Traducerea literară între teorie şi practică, 01 octombrie 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Moderare eveniment.
 • Colocviu internaţional Cultură şi comunicare: interferenţe, confluenţe, 11 mai 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: La traduction littéraire comme forme d’(auto)communication.
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: L’interculturalité à travers la linguistique, la traduction et la littérature (ediția a VII-a), 29 martie 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: L’autotraduction littéraire au carrefour des langues et des cultures
 • Seminar internaţional La fuite des cerveaux: comment faire revenir les jeunes diplômés dans leur pays d’origine? Stratégies et expériences. 01 martie 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Moderare atelier.
 • Seminar ştiinţifico-practic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ediția a II-a), 25 ianuarie 2012, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Formarea traducãtorilor în contextul internaţionalizării învăţământului superior (comunicare în plen).

2011

 • Colocviu cu participare internaţională Connexions et perspectives en philologie contemporaine, 28 octombrie 2011, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Traduire les contes: valorisation d’un patrimoine vivant et interculturel (en base du conte populaire roumain «Daphin et Vestra», traduit en français par V. Banaru).
 • Seminar cu potenţialii angajatori ai absolvenţilor facultăţii de Limbi Străine Reforma sistemului de învaţământ superior din R. Moldova din perspectiva colaborării facultăţii cu piaţa muncii, 12 octombrie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Titlurile şi actele de studii eliberate la specialitatea Limbi moderne şi citirea corectă a acestora de către angajatori (Ciclurile licenţă şi masterat).
 • Seminar ştiinţifico-practic internaţional Activitatea de traducător: calitate, eficiență şi constrângeri, 06 octombrie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Le métier d’interprète de conférence : dès l’antiquité à l’ère digitale.
 • Conferință internațională Lexic comun /Lexic specializat: Frazeologie. Stilistică. Traductologie. 15-16 septembrie 2011, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România. Titlul comunicării: La traduction littéraire et la circulation des œuvres en République de Moldavie.
 • Seminar ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi Traducerea documentelor oficiale, 13 aprilie 2011, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Probleme şi dificultăţi în traducerea actelor oficiale.
 • Colocviu internaţional Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura, 08 aprilie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: The Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations.
 • Conferinţă internaţională Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization, 04 martie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Self-Translation in China: Cross-Cultural Activity and Bilingualism.
 • Seminar literar Grigore Vieru. Dimensiunea traducerii, 11 februarie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Grigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi.
 • Seminar metodologic cu participare internaţională Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine, 25 ianuarie 2011, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Paradigmele educaţionale văzute prin prisma NTIC (comunicare în plen).

2010

 • Simpozion ştiinţific național Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene, 24-25 noiembrie 2010, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Revista ştiintifică – simbol al transgresiunii frontierelor.
 • Seminar ştiinţifico-practic Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului, 30 septembrie – 01 octombrie 2010, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Tipuri de echivalenţă în traducerea textelor juridice.
 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: Langue, littérature, culture, et pouvoir (ediția a V-a), 26 martie 2010, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Les problèmes linguistiques en traduction automatique.

2009

 • Colocviu internaţional La Francopolyphonie: Langue et culture françaises en Europe de Sud-Est (ediția a IV-a), 20 martie 2009, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Survol historique de la traduction en Moldavie.

2008

 • Simpozion internaţional Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, 23-24 octombrie 2008, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România. Titlul comunicării: Rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine.

2007

 • Conferință internațională Cercetarea universitară în sec. XXI: provocări și perspective, 15-16 octombrie 2007, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Universitatea între cultură şi religie: incursiune istorică.

2006

 • Conferință științifică anuală universitară Symposia Professorum, 13-14 octombrie 2006, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Transformațiile gramaticale în traducere.

2003

 • Sesiune științifică anuală Symposia Studentium, ediția a V-a, 18-19 aprilie 2003, ULIM, Chișinău, R. Moldova. Titlul comunicării: Temporalité du futur en français et en roumain.