Traduceri scrise

  1. Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006. 85 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  2. Vlad Ghimpu: Biobibliografie la 50 ani. Studium. Chișinău: Foxtrot, 2007. 112 p. Traducere în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  3. Ghimpu Vlad. Les relations entre les Roumains et les Russes kiéviens au IX-ième et X-ième siècles. In: „Muzeul naţional”, Bucureşti, 2007, pp. 3-15. Traducerea articolului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  4. Ana Mihalache: Dăruire întru dăinuire. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 88 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  5. Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 114 p. Traducere în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  6. Zinaida Radu: La porţile înţelepciunii. Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008. 90 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  7. Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009. 131 p. Redacţia şi traducerea textului în limba franceză: Ghenadie Râbacov.
  8. Evenimente, fapte, realizări: Brand ULIM – 20 Événements, faits, réalisations: marque ULIM – 20 /Events, Facts, Succes: Label ULIM – 20. Chișinău, 2012. 118 p. Traducere în franceză şi engleză: Ghenadie Râbacov.
  9. Legal Leaks Toolkit – A guide for journalists on how to access government information (2014), pregătit de către Access Info Europe şi Reţeaua de Reportaje despre Europa de Est N-ost, proiectul sprijinit de Reprezentanța pentru Libertatea Presei a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Varianta originală în limba engleză și varianta română tradusă de Ghenadie Râbacov sunt publicate pe site-ul https://www.legalleaks.info/
  10. George Coșbuc, poemul Scumpă țară românească, traducere în franceză: Ghenadie Râbacov (Cher pays roumain), Revista „Gând românesc”, nr. 5 (287) din septembrie 2016, Alba-Iulia, pp. 10-12.