Workshop „Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale”

Pe 7 aprilie curent, în Centrul de Reușită Universitară din cadrul ULIM, s-a derulat un workshop bilingv român-francez, care a avut ca temă Legalizarea traducerilor și certificarea notarială a documentelor oficiale. Importanța problematicii propuse spre dezbatere a fost salutată atât de Doamna Ludmila Hometkovski, decanul Facultății de Litere ULIM, care a participat la atelier, cât și de cei 30 de participanți înscriși, traducători autorizați experimentați și debutanți, profesori universitari, studenți  ai facultăților de limbi străine.

Workshop-ul a fost structurat pe 3 axe importante:

1. Axa juridico-informativă, cu 3 formatori din exterior.

Doamna Inesa Foltea, Președinta Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova, a adus la cunoștința participanților unele îndrumări privind aplicarea codurilor de edică profesională. Au fost propuse ajustări la codul deontologic al profesiei de traducător și abordate standarde unice de prestație a serviciilor de traducere de înaltă calitate, în conformitate cu legislația autohtonă și cea europeană.

Un interes vădit a generat prezentarea Doamnei Alexandra Vidrașcu, notar public cu o experiență redutabilă în domeniul jurisprudenței. Domnia Sa a vorbit cu lux de amănunte despre metodologia procedurii de legalizare a semnăturii traducătorilor de către notarii publici.

A treia comunicare a fost a Doamnei Aliona Lisnic, lector universitar și membru al Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor din cadrul Ministerului Justiției, care s-a pronunțat asupra procedurii de selectare și examinare a candidaților ce solicită obținerea unei autorizații de traducător/interpret.

2. Axa traductivă, pregătită în exclusivitate de Domnul Ghenadie Râbacov, care a avut câteva intervenții legate eminamente de practica traducerii. Formatorul a prezentat și un studiu de caz focusat pe unele inadvertențe și dificultăți în traducerea textelor specializate (în baza textelor traduse de studenții ULIM).

3. Axa organizatorică a fost centrată pe inițierea unui proiect comun ULIM – UTA care ar putea oferi comunității traducătorilor din RM un prilej de întălniri și dezbateri, dar și de sprijin profesional în exercițiul meseriei lor.

Workshop-ul a continuat cu o serie de întrebări răspunsuri pe marginea subiectelor analizate, dar și a altor subiecte tangențiale, precum transcrierea/transliterarea numelor proprii, apostilarea documentelor, soluționarea situațiilor de conflict ș.a.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Reușită Universitară și Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” ULIM, în colaborare cu Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, la inițiativa dlui Ghenadie Râbacov.

Vezi AICI Agenda Workshop-ului

You may also like...