Educatie

Vocational Training for University-Level English Teachers

Today I had a special occasion to participate at the Vocational Training for professional development of English teachers from high education sector, hosted by the National College of Medicine and Pharmacy “Raisa Pacalo”.

I attended two workshops focused on new trends in the English language teaching.

The first workshop, entitled Teaching the Super Skills of the 21st Century in an English Class, presented by Ms. Irina Pomazanovschi, trainer from the English Teaching Resource Center (ETRC), was about how the education programs based on the 3 Rs skills (reading, writing and arithmetic)  evolved to the 4 C’s skills (communication, collaboration, critical thinking and creativity), about how to develop the creativity of students by means of  various classroom techniques and those 6 Thinking Hats, about the difference between collaboration and cooperation of learners, about assessment strategies etc.

The second workshop – SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol) Model in Teaching – was animated by Dr. April Salerno, Fulbright Scholar from the University of Virginia, USA.

The SIOP is a research-based and validated model of sheltered instruction that has been widely and successfully used across the U.S. for over 15 years. Professional development in the SIOP Model helps teachers plan and deliver lessons that allow English learners to acquire academic knowledge as they develop the English language proficiency.

I got acquainted with another type of lesson plan, including content objectives and languages objectives, providing interactive activities that integrate all languages skills and engaging the majority of students in the classwork.

Such trainings are very useful for teachers who want to implement new trends in their methodology, to enrich and diversify classroom and home activities for their students.

The event was organized under the guidance of Moldova English teachers Association (META) with the financial support of USA Embassy in Chisinau.

***

Astăzi am participat la un training vocațional pentru profesorii de limbă engleză din învățământul superior, organizat la Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, sub patronajul Asociației Profesorilor de limbă engleză din RM (META) și  cu suportul financiar la Ambasadei SUA la Chișinău.

Formarea a inclus 2 workshop-uri, focusate pe noile tendințe în predarea/învățarea limbii engleze.

Primul atelier a fost consacrat dezvoltării competențelor cheie la lecțiile de engleză în contextul sec. al XXI-lea și a fost moderat de Dna Irina Pomazanovschi, formator în cadrul Centrului de resurse pentru predarea limbii engleze (ETRC). Am discutat despre evoluția în timp a programelor de studii, care astăzi sunt centrate în primul rând pe comunicare, colaborare, creativitate și gândire critică. Am pus în discuție metodologia de dezvoltare a creativității studenților, diferența între cooperare și colaborare precum și strategiile de evaluare, autoevaluare și co-evaluare.

În cadrul celui de-al doilea workshop, dr. Aprilie Salerno, Fulbright Scholar (Universitatea din Virginia, SUA), ne-a familiarizat cu Modelul SIOP. E vorba de un model de predare, răspândit pe larg în SUA de mai bine de 15 ani și care permit studenților de a achiziționa competențe și experiențe academice deosebite. Astfel, am luat cunoștință de un nou model de proiect didactic, axat pe competențe de conținut și competențe langajiere, activități interactive ce integrează toate competențele lingvistice prin implicarea și participarea activă a tuturor cursanților.

După finalizarea lucrărilor am beneficiat de o vizită la Muzeul colegiului, unde este concentrată fiecare filă din istoria acestei instituții și am făcut cunoștință cu tineri dotați și optimiști, dornici de a schimba lucrurile în RM și a contribui la prosperarea medicii în beneficiul cetățeanului.