Press "Enter" to skip to content

Vizită la liceele „B. P. Hașdeu” și „Lucian Blaga” din or. Bălți

La 20 mai am vizitat două instituții de învățământ preuniversitar din capitala de nord a Republicii Moldova: Liceul teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Liceul teoretic „Lucian Blaga”.

Am discutat cu tinerii și profesorii lor despre actualul sistem de susținere a examenelor de bacalaureat, despre problemele cu care se confruntă aceștia în mediul școlar și despre oportunitățile din cadrul instuțiilor de învățământ superior. Le-am vorbit liceenilor despre politicile și practicile de admitere în universități, despre dimensiunea socială a educației superioare și despre promovarea egalității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.

Elevii au manifestat un interes vădit față de experiența ULIM în materie de modernizare și internaționalizare a procesului educațional. Am împărtășit cu acești tineri parcursul profesional al absolvenților ULIM care au dus faima instituției dincolo de hotarele țării.

În final le-am prezentat oferta educațională ULIM pentru anul academic 2015-2016, i-am familiarizat cu activitățile didactice, științifice și extracurriculare desfășurate în cadrul facultăților, i-am informat cu privire la viața studențească, la francofonie și acțiunile Centrului de Reușită Universitară.

Studenții, care m-au însoțit, au adus la cunoștința bălțenilor realizările Senatului studențesc și s-au arătat mândri de a-și face studiile la Universitatea Liberă Internațională, un adevărat templu al științei, al democrației instituționale și gândirii libere.