Vizită la liceele „B. P. Hașdeu” și „Lucian Blaga” din or. Bălți

La 20 mai am vizitat două instituții de învățământ preuniversitar din capitala de nord a Republicii Moldova: Liceul teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Liceul teoretic „Lucian Blaga”.

Am discutat cu tinerii și profesorii lor despre actualul sistem de susținere a examenelor de bacalaureat, despre problemele cu care se confruntă aceștia în mediul școlar și despre oportunitățile din cadrul instuțiilor de învățământ superior. Le-am vorbit liceenilor despre politicile și practicile de admitere în universități, despre dimensiunea socială a educației superioare și despre promovarea egalității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.

Elevii au manifestat un interes vădit față de experiența ULIM în materie de modernizare și internaționalizare a procesului educațional. Am împărtășit cu acești tineri parcursul profesional al absolvenților ULIM care au dus faima instituției dincolo de hotarele țării.

În final le-am prezentat oferta educațională ULIM pentru anul academic 2015-2016, i-am familiarizat cu activitățile didactice, științifice și extracurriculare desfășurate în cadrul facultăților, i-am informat cu privire la viața studențească, la francofonie și acțiunile Centrului de Reușită Universitară.

Studenții, care m-au însoțit, au adus la cunoștința bălțenilor realizările Senatului studențesc și s-au arătat mândri de a-și face studiile la Universitatea Liberă Internațională, un adevărat templu al științei, al democrației instituționale și gândirii libere.

You may also like...