Visite à l’Ambassade de France en République de Moldavie

Jeudi soir, le 30 novembre, un groupe de professeurs représentant différents établissements d’enseignement supérieur et lycées bilingues roumains-français de Moldavie, ont rendu une visite à l’Ambassade de France à Chisinau dans le but de dire un grand merci à Son Excellence, Monsieur Pascal Vagogne, qui est en fin de mandat.

Les enseignants ont mené des discussions amicales avec Monsieur l’ambassadeur sur l’avenir de la francophonie et de la langue française dans l’espace roumain, sur l’activité de l’Association des professeurs de français, tout en soulignant la solidarité et la fraternité latine des peuples roumain et français.  

Moi, en tant que professeur de français, membre d’une université où la francophonie est chez elle, j’ai remercié M. Pascal Vagogne pour l’excellente collaboration qu’il a eue avec les enseignants du secondaire et de l’universitaire, en particulier avec l’ULIM, qu’il a visitée maintes fois à diverses occasions. Son Excellence a été un Ambassadeur présent dans toute action ciblée sur le rayonnement de la francophonie.

Vive la France, pays des droits de l’homme et de la liberté! Vive la langue française! Vive la latinité!

***

Săptămâna trecută, un grup de profesori, reprezentanţi ai diferitor instituţii de învăţământ superior şi licee bilingve româno-fanceze din ţară, au efectuat o vizită la Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova pentru a aduce mulţumiri Excelenţei Sale, Domnul Pascal Vagogne, ajuns la sfârşit de mandat.

Cadrele didactice au purtat discuţii amicale cu Domnul Ambasador în ceea ce priveşte viitorul francofoniei şi a limbii franceze în spaţiul românesc, misiunea şi activitatea Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză, punând accentul pe frăţia latină a popoarelor român şi francez.

În calitatea mea de lector de limbă franceză şi membru al unei univeristăţi în care francofonia este la ea acasă, fiind promovată cu mult profesionalism, entuziasm şi dăruire, am mulţumit Domnului Pascal Vagogne pentru excelenta colaborare pe care a avut-o cu profesorii din mediul pre-univeristar şi universitar, în special cu ULIM, instituţia pe care a vizitat-o de mai multe ori, cu diverse ocazii. Excelenţa Sa a fost şi rămâne un Ambasador angajat plenar în orice acţiune de dezvoltare şi fortificare a francofoniei la nivel naţional, regional şi internaţional.

Trăiască Franţa, ţara drepturilor şi libertăţilor omului! Trăiască limba franceză! Trăiască latinitatea!

You may also like...