Evenimente,  Traducere

Workshop „Utilitatea stagiilor de practică pentru formarea profesională”

La 17 noiembrie curent, în Centrul de Reușită Universitară ULIM, am organizat un workshop privind calitatea și utilitatea stagiilor de practică pentru formarea profesională, destinat studenților anului III licență de la Facultatea de Litere, viitori traducători-referenți.

Le-am vorbit studenților stagiari despre importanța stagiilor profesionale, devenite un imperativ sine qua non în mediul universitar.

Actualmente studenții noștri întâmpină dificultăți la capitolul efectuarea unui stagiu de calitate. Și acest lucru nu se explică prin atitudinea lor neglijentă față de sarcinile încredințate sau prin cunoștințe sumare în domeniul lor de studiu, or problema este mult mai serioasă. Trebuie să recunoaștem că tot mai puține unități economice acceptă să acorde din timpul lor prețios tinerilor cu o experiență modestă, motiv pentru care mulți dintre aceștia sunt privați de aportul educațional neprețuit al unei practici de specialitate. Astfel, Catedra Filologei Romanică „Petru Roșca” din cadrul Facultății de Litere ULIM își focusează eforturile în vederea stabilirii unor demersuri menite să asigure credibilitate și siguranță tânărului specialist, care deseori se vede abandonat într-un mediu profesional descurajant și uneori suprasaturat.

Am adus la cunoștința studenților regulamentul de desfășurare a stagiului profesional de traducere, obiectivele practicii, conținutul și structura portofoliului de practică, obligațiunile lor în perioada stagiului și strategiile de evaluare.

Stagiarii au fost de asemenea familiarizați cu Ghidul metodic pentru studenții din anul terminal, al cărui autor sunt, o lucrare ce conține toată informația necesară pentru o bună desfășurare a practicii, constituind în același timp un punct de plecare în elaborarea proiectelor de licență și prezentarea lor în fața comisiei de examinare.

Le-am vorbit studenților și despre mobilitățile de stagiu profesional oferite în 2015 de Agenția Universitară a Francofoniei (vezi AICI info pe site-ul AUF).