#Unirea prin educație: mesaj pentru instituțiile de învățământ și Familiile din Țară

Secolul al XXI-lea, unul tumultuos și pe alocuri incert, este marcat de transformări profunde pe toate segmentele societale. Puternica ascensiune a democrației din ultimii 50 de ani și libertatea populației au devenit standarde de guvernare, ce conferă legitimate politică majorității statelor lumii. State, în care democrația este la ea acasă și care actualmente sunt angajate pe deplin în procesul de salvgardare a securității cetățenilor lor. S-ar părea că au venit timpurile în care nu mai e loc pentru dictatură, tâlhărie și păpușărie politică.

În 2018, anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri, locuitorii unui mic teritoriu românesc, aproape nedetectabil pe harta lumii, Republica Moldova, se pare că prind viață. Suflul pro-românesc și pro-european atât de mult râvnit de tineri, dar și de toți cei care gândesc, respiră și trăiesc românește, pune capăt hărțuirii (neo)comuniste, socialiste, pseudodemocrate, instabilității, nedreptății seculare. Mișcarea unionistă, prin semnarea Declarațiilor de Unire, cunoaște un avânt fără precedent. Liderii politici de până acum nu au făcut decât să perenizeze stadiul deziluziei și letargiei în care foarte încă dormitează în nepăsare și lingușire, fără a renunța însă la veșnica goană după un locușor mai călduț. Astăzi, ciopârțita republicuță Moldova s-a transformat într-un coșmar, într-un stat nefuncțional, bifurcat între est și vest, în care domnește haosul total și criza socio-politică, economică și spirituală fără sfârșit. Guvernanții, prin ideile lor „strălucite” și furtul secolului, care ne-au făcut „celebri” în întreaga lume, nu au contribuit nemijlocit la falimentarea RM ca stat. Debandada, în care unii se sufocă, iar alții se complac, este rezultatul unei guvernări proaste de tip dodonist și/sau banditesc plahotniucist. Ordinea reprezintă prima lege a universului, iar într-o societate în care persistă ordinea, fiecare om, de la vlădică până la opincă, își are gravate, în adâncul conștiinței, legile justiției, integritatea și demnitatea națională. Din păcate, moldovenii, și mai ales moldoveniștii, nu prea au cu se lăuda la acest capitol.

Urmărind evoluțiile din ultimii ani, constatăm că actuala putere a pierdut simțul măsurii, al eticii pentru serviciul public, a călcat în picioare încrederea poporului român. De aceea, trebuie încurajată schimbarea. Cei ce se opun schimbărilor, nu fac altceva decât să promoveze o guvernare distrugătoare.

Direcția în care merge Republica Moldova este greșită și păguboasă, iar incapacitatea şi amatorismul celor aflați al tron au făcut ca lucrurile să meargă din rău în mai rău.

Ținând cont de tulburările interne și procesul dureros de prăbușire sistemică care au infestat Republica Moldova, scopul nostru suprem, al tuturor, indiferent de etnie și apartenență lingvistică, este ReUnirea Republicii Moldova cu România, unica soluție eficientă pentru ieșirea din primitivismul distrugător și accelerarea considerabilă a integrării europene.

Liberi, independenți, nesiliți de nimeni, toți cei care semnează Declarațiile de Unire cu Țara sunt adevărați Eroi naționali, întruchipând o nouă generație, capabilă să plaseze malul stâng al Prutului pe calea dezvoltării democratice.

Unioniștii își doresc o diriguire rațională și inteligentă, care privilegiază calitatea şi eficacitatea actului guvernamental; luptă pentru schimbare și pentru fortificarea valorilor naționale și europene; pledează pentru abandonarea vechilor obișnuințe și ieșirea din inerție; promovează o guvernare deschisă către oameni și o guvernare „gânditoare”.

Spun cu mândrie că sunt Unionist, ca și întreaga mea familie! Sunt ferm convins că Republica Moldova va renaște la sânul Țării-Mamă, România, care a investit mult în Basarabia, în numele aceleiași idei de reîntregire națională, niciodată abandonată.

Îmi doresc foarte mult instaurarea unui Eden guvernamental, construit strictamente după criteriul competenței, meritocrației, egalității și gândirii critice.

Felicitări tuturor primarilor și consilierilor unioniști, care semnează zilnic Declarația de Unire cu România, dând dovadă de curaj și verticalitate!

După cum e și firesc Unirea se va realiza pe cale politică. Însă, pentru ca acest lucru să se producă, fiecare dintre noi trebuie să declare sus și tare că își dorește Unirea. Sunt profesor de formațiune și îndemn toate instituțiile de învățământ, dar și toate familiile de bună credință să semneze asemenea declarații și să le facă publice, fără teamă, cu multă încredere și optimism. Haideți să înfăptuim unirea prin educație!

De-a lungul istoriei, educația, fenomen social apărut odată cu societatea, și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii, umanității. Vocea cadrelor didactice este una decisivă și realmente poate schimba lumea. „Hățurile” decizionale în vederea consolidării unui spațiu cultural și educațional unic românesc trebuie să fie preluate de cei pentru care educația a fost, este și va rămâne prioritară, de tineri bine pregătiți, energici, cu mult entuziasm și inițiativă.

Ca simplu cetățean, dar și cadru didactic, vă invit să venerăm Şcoala, instituția prin care ne definim și fără de care nu putem avea identitate și individualitate. Să nu uităm că anume închiderea școlilor românești și rusificarea masivă a culturii pe timpul regimului sovietic a dus la înrădăcinarea unei identități false, de care unii nu se pot debarasa nici astăzi. Homo moldovanus mai e și astăzi viu pe teritoriul acestei palme de pământ românesc, pe nume Republica Moldova. Indubitabil, Școala trebuie să-și revendice și reconfirme rolul de fortăreață a românismului și templu al cunoașterii și culturii.

Unirea cu Țara și (re)crearea unui spațiu educațional unic ar însemna, atingerea următoarelor obiective strategice:

 • Promovarea cu ardoare a limbii române, istoriei românilor și culturii românești pentru a extirpa confuzia identitară care bântuie în societate și are rădăcini istorice, fiind implantul unei ideologii sovietice criminale de deznaționalizare a românilor din Basarabia;
 • Românizarea spațiului cultural pe toate dimensiunile: TV, cinematografie, biblioteconomie etc.; introducerea cotei minime de emisiuni în limba oficială, română, în proporție de 80% din spațiul de emisie;
 • Susținerea bibliotecilor, prin îmbogățirea fondului de carte în limba română, care încă rămâne a fi devansat de literatura în limba rusă, și crearea unor biblioteci noi eminamente românești;
 • Crearea de programe speciale de învățare a limbii române pentru alolingvi, aidoma metodologiilor de învățare a limbilor străine;
 • Unificarea procedurii de organizare și susținere a examenelor de bacalaureat;
 • Excluderea limbii ruse ca limbă de predare în instituțiile de învățământ superior, aceasta căpătând statutul de limbă străină, alături de franceză, engleză, germană sau oricare altă limbă, fapt care, odată cu unificarea statului românesc, va diminua numărul șomerilor, condiția sine qua nonpentru angajare fiind cunoașterea obligatorie a limbii române;
 • Reducerea ratei șomajului prin programe de studii atractive și favorizarea învățământului superior în defavoarea școlilor profesionale, care sunt o moștenire a comunismului și pentru care se cheltuiește mult și ineficient, rezultatul fiind aproape nul. RM nu este Germania, unde se investește în școlile profesionale, dar unde există și economie și o piață a muncii care le asigură un job decent în urma finalizării studiilor.
 • Modernizarea cercetării și pledarea pentru o singură Academie de Științe, cu sediul la București, cu eventuală extensie la Chișinău, rolul căreia ar fi cultivarea limbii române și scoaterea în lumină a ororilor, atrocităților și consecințelor nefaste ale comunismului;
 • Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, care este primordială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, permițând cetățenilor să se implice activ în varii proiecte sociale;
 • Modernizarea procesului de învățământ cu ajutorul noilor tehnologii și atragerea investițiilor în infrastructura educațională;
 • Implementarea educației incluzive, punând astfel capăt sistemului segregaţionist de educaţie cu şcoli de masă, şcoli auxiliare și speciale;
 • Promovarea dialogului intercultural, realizarea de parteneriale bilaterale pentru schimbul de bune practici cu instituții din țară și de peste hotare;
 • Promovarea în funcții administrative exclusiv pe criterii de meritocrație;
 • Constituirea Fondului Patrimoniului Național, instituție publică menită se preia în administrare, să restaureze, să prezerve și să valorifice monumentele istorice și de arhitectură, în special cele cu un statut incert al proprietății sau care se află în stare de abandon și degradare.

Trăim într-o societate bolnavă, canceroasă din punct de vedere moral, dominată de mizerie, jemanfișism total, agresivitate, o societate în care incompetența, prostia, ura, intoleranța și grandomania sunt ridicate la nivelul politicii de stat. E vorba de o patologie sistemică, iar spinoasa sarcină de eradicare a acestei patologii revine Școlii și Unioniștilor.

Haideți să facem împreună schimbarea la față a sistemului educațional și a culturii, prin Unirea cu Țara, care, așa cum afirma Alexandru Ioan Cuza, este singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp.

Să nu lăsăm hidra pseudo-democratică să ne îndulcească cu promisiuni goale, ci să dăm mână cu mănă, cei cu inima română, și să punem câte o pietricică la temelia integrării europene și prosperarea Școlii și culturii românești, care sunt posibile doar prin Unirea cu Patria-Mamă – România!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

Postez mai jos Declarația de Unire pe care am semnat-o împreună cu părinții mei. Este o declarație la nivel de familie. Știu că poate pentru unii trei semnături nu contează nimic, însă pentru noi contează foarte mult. Orice vot în favoarea Unirii este o lovitură pentru Dodon și stataliști și ne aduce mai aproape de realizarea celui mai mare Vis al tuturor Românilor.

Familia Râbacov-Davidescu îndeamnă fiecare cetățean să ducă mesajul Unirii din casă în casă și să lupte pentru realizarea acestui ideal!

Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza au luptat cu o vitejie legendară împotriva tuturor celor care au invadat Țara! Să devenim urmașii lor, să purtăm crucea salvării cu demnitate!

Unirea înseamnă sfințenie, putere și credință, fiindcă însuși Dumnezeu ne vrea uniți și puternici! Sfinții români așteaptă Unirea, nu doar închinări, deseori fățarnice, în fața monumentelor și icoanelor!

A venit timpul să recunoaștem că Republica Moldova a murit, din cauza dezmățului așa-zișilor politicieni pro-europeni și a anarhiei instaurate în cei 26 de ani de pseudo-independență! Ea poate reînvia doar prin revenirea la trupul Țării-Mamă România. Inima ei nu poate bate decât românește!

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...