Un nou mandat pentru funcția de vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova

La 27 februarie curent a avut loc adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în cadrul căreia a fost reales Consiliul de Administrare (CA) al acesteia.

Prin votul majorității, umila mea persoană a fost realeasă în funcția de vicepreședinte și urmează să-mi exercit mandatul pentru încă 5 ani, alături de președinta Inesa Foltea, fosta mea studentă, și de cel de-al doilea vicepreședinte, Mariana Șchiopu.

În aceeași zi am organizat și prima ședință a CA în actuala componență și am trasat direcțiile prioritare ale uniunii pentru perioada imediat următoare: elucidarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă traducătorii și interpreții autorizați, înlăturarea carențelor legislative, inițierea unor colaborări cu centre academice din țară și din exterior, implementarea unui program de formare continuă pentru membrii U.T.A. și pentru traducătorii din țară, cu invitarea teoreticienilor și practicienilor notorii în domeniu. Va fi intensificat și parteneriatul între uniune și Facultatea de Litere ULIM, atât pe dimensiunea stagiilor profesionale, cât și în acordarea de consultanță, organizare de conferințe și conferirea statutului de membru U.T.A. celor mai merituoși studenți.

U.T.A. a fost fondată în 2010 și este o asociaţie obştească non-guvernamentală, apolitică, nonprofit, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor formulate în Statut. În activitatea sa deloc ușoară, U.T.A. promovează valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, cooperarea, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial, contribuind, în mod direct și transparent, la promovarea calității și a meritocrației în sfera traducerii.

Mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea acordată!

You may also like...