Evenimente

ULIMFest: Ziua Facultății de Litere

La 16 octombrie, cu ocazia aniversării a 23-a a Universității Libere Internaționale și în cadrul celei de-a 2-a ediții ULIMFest, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și Departamentul Informațional Biblioteconomic au invitat studenții Facultății de Litere la o întâlnire cu istoria.

În calitatea mea de șef catedră și absolvent ULIM, am trecut în revistă realizările și succesele remarcabile înregistrate de facultate și catedră, din momentul fondării acestora și până în prezent, împărtășind cu tinerii și amintiri din frumoșii ani de studenție.

Studenții au fost familiarizați cu paginile cele mai importante din istoria universității și au avut ocazia să cunoască numele și activitatea foștilor decani și șefi de catedră.

Cărămizile educaționale ale Facultății de Litere au fost zidite în 1993, iar în cei 22 de ani de existență, această structură a devenit o adevărată „fortăreață” a învățământului superior cu profil filologic.

În pofida numeroaselor critici aduse la adresa instituțiilor private, ULIM rămâne a fi unică prin promovarea meritocrației, a excelenței universitare, calității și transparenței studiilor, spiritului critic, gândirii libere, ș.a. Sunt valori care pot fi raliate, fără urme de reticență, la spațiul valoric european.

ULIM este instituția care a demarat epoca inaugurală a învățământului superior din Republica Moldova organizat pe baze moderne, instituția care plasează Cartea și Știința în topul priorităților și merită un loc aparte printre cele mai bune centre universitare.

Directoarea DIB, Dna Irina Cerneauscaite, a făcut o incursiune în tezaurul științific al Facultății de Litere, prin prezentarea unei expoziții ale publicațiilor cercetătorilor și cadrelor didactice de la facultate.

În final, Dna Natalia Ghimpu a informat publicul despre istoricul Sălii de lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică, despre munca picturală a dlui Ion Mercic, profesor la ULIM și contribuția incomensurabilă a prim-vicerectorului ULIM, prof. univ. dr. Ana Guțu în realizarea acestei capodopere.