ULIM și UTA: totalizări 2010 și perspective 2011

Joi, 23 decembrie 2010, membrii Uniunii Traducătorilor Autorizaţi din Moldova s-au întrunit într-o şedinţă de totalizare pentru a face bilanţul activităţilor organizate în colaborare cu Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării ULIM pe parcursul anului care s-a scurs. Şedinţa s-a desfăşurat în Sala de lectură No. 3 (Filologie Germano-Romanică) și a fost moderată de dl Ghenadie Râbacov, lect. sup. drd., atașat cultural U.T.A. și dna Inesa Foltea, vicepreședinte U.T.A., absolventă ULIM.

Colaborarea între cele două instituții a demarat în septembrie curent când grație doamnei decan Ludmila Hometkovski a fost semnat un acord de colaborate între Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării ULIM și U.T.A. Primul eveniment care a dat start colaborării a fost seminarul științifico-practic Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului din 30 septembrie-01 octombrie.

În cadrul ședinței moderatorii au prezentat de asemenea planul de activitate U.T.A.-ULIM pentru anul 2011. Astfel, în februarie 2010 va avea loc seminarul Apostilarea în Republica Moldova. Exemple din alte ţări europene, iar ceva mai târziu îşi va desfăşura lucrările un alt seminar având ca tematică Codul deontologic al Traducătorului.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...