ULIM – Universitatea la care se merită sa faci studii

Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți. Mă întreb dacă aceste slove ale marelui Nicolae Iorga pot fi înțelese în profunzime de societatea noastră basarabeană, impregnată încă de vestigiile sovietice și ideea că doar instituțiile de stat formează specialiști adevărați, iar cele private nu sunt decât niște mașini de făcut bani și de vândut diplome la kilogram, după cum și s-a vehiculat prin presă. Probabil aceste rumori, nejustificate desigur, la adresa unor universități private, iau naștere din invidie, viciu de care nu ne putem debarasa… Mereu ne interesează ce fac alții! iar noi?! Ce facem noi pentru binele acestui neam? […]

Aș vrea doar foarte succint să aduc câteva argumente pentru care se merită să faci studii la ULIM, la cea mai bună universitate care formează traducători-referenți și traducători-interpreți de talie europeană:

  • ULIM este brandul unui centru educațional-științific și cultural care și-a creat propriul model, unul inedit, bazat pe principiile europene;
  • ULIM este fondatoarea unei adevarate Şcoli ştiinţifice în traducere şi terminologie, condusă cu măiestrie și talent de profesorul Ana Guţu, care colaborează cu diverse centre universitare din intreaga lume dând curs mobilităţilor academice la nivel de profesori şi studenţi.
  • ULIM reprezintă familia unită a elitei intelectuale din RM dar și din alte colțuri ale lumii;
  • La ULIM democrația și libertatea sunt la ele acasă. Dar ce înseamnă a fi un ulimist liber şi democrat? Scriitorul irlandez George Bernard Shaw împărtăşea ideea că „Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea”. Iar a fi democrat semnifică, în egală masură, să-ţi exerciţi pe deplin drepturile şi libertăţile, dar să-ţi îndeplineşti la fel de conştiincios şi îndatoririle şi obligaţiunile ce-ţi revin în cadrul societăţii. La ULIM libertatea se obţine doar prin muncă, fiindcă, aşa cum spunea marele Eminescu, anume ea ne dă libertatea şi toate drepturile;
  • ULIM este dotată cu biblioteci ultramoderne, mediatecă cu acces la Internet și Intranet, Wi-Fi;
  • ULIM este unica instituție care pune la dispoziția viitorilor traducători laboratoare cu aparataj de ultimă oră pentru traducere orală consecutivă  și simultană, traducere specializată, literară, automată.
  • ULIM formează specialişti profesioniști în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din statele Uniunii Europene. Prin calitatea și ponderea înaltă a cadrelor didactico-științifice şi a programelor sale educaţionale, instituția oferă studenţilor săi instrumentele necesare pentru integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi internaționalizării. Tinerii care urmează specializarea în domeniul traducerii și interpretariatului au șanse reale de a transforma speranțele și aspirațiile lor privind cariera în certitudinea că vor reuși să se realizeze pe tărâmul profesional ales.

Vezi AICI textul integral

You may also like...