ULIM la vârsta majoratului – Vivat Alma Mater!

La 16 octombrie 2010, ULIM, veritabil lăcaș al învățământului, culturii, știintei și artei, a împlinit 18 ani de la fondare. Cu acest prilej corpul profesoral-didactic, studenții și masteranzii facultății Limbi Străine și Științe ale Comunicării s-au întrunit la masa rotundă Vivat, Alma Mater! care s-a desfășurat astăzi, 18 octombrie, ora 16.00, în Aula Magnifică.

Masa rotundă a fost moderată de dl Ghenadie Râbacov, absolvent al acestei instituții, din 2002 lector, apoi lector superior la Catedra Filologie Romanică. Invitații de onoare la acest eveniment Dna Ana Guțu, Prim-Vicerector ULIM; dna Elena Prus, director ICFI; dl Gerhard Ohrband, vicerector Relații Internaționale au felicitat profesorii și studenții cu ocazia acestui frumos eveniment și au trecut în revistă cele mai importante realizări ale universității pe parcursul celor 18 ani de existență.

Profesorul Gh. Râbacov a familiarizat publicul, în special studenții anului I cu procesul didactic la ULIM, conceptul facultății, activitatea științifică, simbolistica universității și decorațiile acordate de către ULIM personalităților notorii din țară și de dincolo de hotarele ei.

Studenții Facultății, la rândul lor, au mulțumit profesorilor pentru prestația lor și sprijinul plenipotențiar pe care îl au pe parcursul anilor de studii. În semn de recunoștință studenții anului III ciclul Licență au decernat diplome profesorilor dragi, venind cu un mesaj aparte pentru fiecare dascăl.

Mesaj de felicitare din partea dlui Gh. Râbacov

Prezentare ULIM (En)

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...