Educatie

ULIM – instituție profund ancorată în spațiul valoric european

În contextul Zilei Europei, sărbătoare anuală a păcii și unității, marcată la 9 mai pe întreg continentul european, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” din componența Facultății de Litere și Senatul Studențesc ULIM au inițiat campania de promovare a excelenței universitare în rândul absolvenților de licee din țară. Obiectivul campaniei este conștientizarea liceenilor că există oportunități de studii calitative și de construire a unei cariere de succes acasă, iar studiile de aici pot fi armonios condimentate prin programe de mobilitate în cadrul marilor universități europene.

La 14 mai curent, în Orășelul European, amenajat în Grădina publică „Ștefan cel Mare” din capitală, am stat de vorbă cu tinerii, marea majoritate din ei îngrijorați în ceea ce privește viitorul lor, care le este răpit de cei de la guvernare și de societate. O societate infectă, ce se cufundă pe zi ce trece într-o paralizie totală și întunecime crasă din care se pare că nu mai vedem capătul tunelului. Acești tineri, dinamici, energici, potențați, vor susține în curând BAC-ul, după care se vor aventura în căutarea celei mai bune instituții pentru a se înscrie la studii superioare. Unii din ei se visează deja în Franța, Marea Britanie, Germania, Olanda, SUA ș.a. state, unde democrația și libertatea sunt prioritare. Mulți însă își doresc un viitor acasă și speră că lucrurile se vor schimba spre bine. Oricare ar fi specialitatea dorită, toți își doresc o universitate centrată pe student, cu deschideri spre exterior, în pas cu nevoile societale și evoluția pieții muncii. Toți își doresc mai multă aplicare în practică, lecții cât mai puțin plicticoase, interactive și cu exploatarea noilor tehnologii. Toți își doresc un învățământ colaborativ și posibilitatea de a interacționa cu studenți și profesori de la alte instituții naționale și internaționale. Este tocmai ceea ce le poate oferi Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Actualii studenți ai Facultății de Litere au prezentat liceenilor oferta educațională a universității pentru anul academic 2016-2017 și  le-au împărtășit din experiența de viața universitară, studii la facultate și activități extracurriculare la care participă cu mult interes și entuziasm. Aceștia le-au vorbit și despre importanța cunoașterii limbilor străine, care deschid uși, unesc culturi și oferă oportunități unice de care vorbitorii unei singure limbi nu vor beneficia niciodată.

 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) se numără printre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară. Deși este tânără, cărămizile sale educaționale fiind zidite relativ recent, în cei 24 de ani de existență, instituția a reușit să se transforme într-un veritabil templu al democrației și libertății academice, promovând cu ardoare și pasiune excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, gândirea liberă și critică, ș.a. Profund ancorată în spațiul valoric european, fără a primi niciun ban de la stat, ULIM a ajuns să se bucure astăzi de un solid prestigiu național și internațional. Mulți dintre absolvenții Universității s-au afirmat ca personalități de seamă, ducând faima Alma Mater atât în republică cât și peste hotare.

ULIM este instituția ce a demarat epoca inaugurală a învățământului superior din Republica Moldova organizat pe baze moderne, instituția care plasează Cartea și Știința în topul priorităților și merită să se poziționeze în fruntea celor mai bune centre academice. Potențialul uman, constituit dintr-o adevărată „armată” de specialiști valoroși, trudește zi de zi la consolidarea unui sistem educațional sănătos și de calitate.

 

Deseori, în discuțiile cu tinerii, sunt întrebat prin ce se deosebește ULIM de alte instituții. Voi enumera câteva puncte tari, fără intenția de a subestima calitatea studiilor și cercetării în cadrul altor universități din RM:

 • ULIM este brandul unui centru educațional-științific și cultural care și-a creat propriul model, unul inedit, bazat strictamente pe principiile europene;
 • ULIM a creat un mediu democratic deosebit, unde toată lumea, și cadrele didactice și studenții, participă în procesul de luare a deciziilor, unde interesul studentului ca beneficiar de servicii educaționale este pe primul loc, și unde performanța academică este în capul mesei.
 • ULIM este unul dintre liderii regionali la capitolul cercetare. Rezultatele investigațiilor științifice sunt oglindite în numeroase participări la conferinţe internaţionale, stagii de perfecţionare şi documentare în prestigioase centre din străinătate, proiecte regionale, prin schimb de studenţi şi specialişti cu instituţii de învăţământ superior din afara țării. Numărul publicațiilor profesorilor per facultate depășește anual cifra 100. Este vorba de articole, monografii, manuale, dicționare, culegeri, reviste cotate internațional, editate atât în republică cât și în exterior.
 • ULIM este unica instituție care formează traducători-interpreți profesioniști, punându-le la dispoziție laboratoare cu aparataj de ultimă oră pentru traducere orală simultană și consecutivă, traducere specializată, literară, automată.
 • ULIM este unica universitate din RM, unde tinerii din străinătate se simt cel mai bine. Consiliul studenților străini de aici este foarte activ, se implică în viața universitară și, grație acestui fapt, e mult mai ușor să crești atractivitatea și interesul față de procesul de studii.
 • ULIM este unica instituție din RM, care a încheiat memorandumuri de cooperare cu mari centre din Coreea de Sud, țara cu cel mai performant sistem educațional pe scară mondială.
 • ULIM este unica universitate din țară, membră a Asociației Europene a Facultăților de Drept.
 • ULIM este liderul învățământului superior din RM în ratingul european U-Multirank, fiind unica instituție inclusă în acest clasament. Performanțele ULIM, confirmate de U-Multirank sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personal academic de peste hotare; grade ştiinţifice conferite cetăţenilor străini; ponderea ridicată a absolvenților de licență/ masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licența și masterat în perioada reglementată, spin-offuri raportate la personal, output-ul legat de arte, poziţii de postdoc.
 • ULIM este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Limbilor (CEL/ELC), fiind singura universitate din Republica Moldova care face parte din această rețea.
 • Universitatea s-a impus pe plan mondial grație conducerii sale excepționale, în special a domnului rector, acad. Andrei Galben, doamnei prim-vicerector Ana Guțu și doamnei vicerector pentru studii Viorelia Moldovanu-Bătrânac, experți redutabili în materie de management universitar și învățământ superior. Grație acestor trei lideri, care gândesc pe termen lung și investesc în discipolii domniilor lor, ULIM a devenit o instituție orientată spre inovație și internaționalizare și privilegiază calitatea și meritocrația.
 • În cadrul ULIM își desfășoară activitatea următoarele centre culturale și științifice: Institutul Confucius (unicul în republică), Centrul de limbă și cultură coreeană „Se Jong”, Centrul de Cooperare Internațională, Centrul de Reușită Universitară (proiect al Agenției Universitare a Francofoniei), Filiera francofonă „Gestiunea întreprinderilor”, Centrul de informare al ONU, Centrul de informare a UE, Centrul de informare NATO ș.a.
 • Peste 25 de nume notorii sunt recipiendarii titlului de Doctor Honoris Causa ai ULIM, printre care: Raimund Piotrovski, profesor, șef catedră Universitatea din Sankt-Petersburg, Federația Rusă; Jeong Sang Un, Rector al Universității Sungkyul din Seoul, Coreea de Sud; Stephane Courtois, istoric francez, expert la Centrul Naţional Francez de Cercetări Științifice, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, profesor la Institutul Catolic de Studii Superioare, La Roche-sur-Yon, editorul ziarului „Le Communisme”, unul dintre cei mai merituoși cercetători ai istoriei comunismului și manifestărilor genocidale ale acestuia; Bernard Cerquiglini, Rectorul Agenției Universitare a Francofoniei ș.a. În timpul apropiat, Senatul ULIM va acorda titlul de Doctor Honoris Causa Academicianului Cicerone Rotaru, profesor și inginer silvic, singurul român membru al Academiei de Științe Agricole din Franța.

Argumentul meu personal, singurul și cel mai simplu: ULIM este universitatea mea, aici am crescut, aici m-am format, aici activez. Astăzi, dacă ar trebui să  aleg instituția și facultatea la care să merg la studii cu siguranță aș alege din nou ULIM, și anume Limbi Străine. Aici se găsește școala în care înveți înainte de toate să înveți. Aici am descoperit marii Dascăli, adevărate icoane miraculoase. Aici este locul unde se pun întrebări și se caută răspunsuri, locul unde se fac cercetări și se ating performanțe notabile, iar perenizarea acestor performanțe este asigurată de tineri, cărora noi, profesorii, trebuie să le pregătim calea spre un viitor luminos.

 

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţa ştiinţifico-didactică, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară programe de studii.