ULIM în top 3 cele mai prestigioase universități din țară

Potrivit clasamentului Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei și prezentat în luna iulie 2017, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) a intrat în top 3 cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova și ocupă poziția 5952 în clasamentul mondial.

În comparație cu rezultatele aceluiași clasament realizat în anul trecut, ULIM și-a îmbogățit substanțial poziția la nivel de republică, fapt care se datorează excelenței academice promovate de conducere și de întreg corpul didactico-științific.

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţă, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară programe de studii.

Potențialul uman, constituit dintr-o adevărată „armată” de specialiști valoroși, trudește zi de zi la consolidarea unui sistem educațional sănătos și de calitate.

Felicitări tuturor ULIM-iștilor!

You may also like...