Trăsnăi lingvistice: Unde punem accentul?

Românii, în special cei din R. Moldova, vorbesc din ce în ce mai stâlcit și mai nepăsător limba mamei. Cândva, pentru o persoană publică, pentru un intelectual, pentru un jurnalist era o rușine socială să nu pronunți corect un cuvânt, să faci dezacorduri, să folosești inadecvat un neologism etc. Astăzi, auzim greșeli de tot genul de la tribuna Parlamentului, din gura președintelui statului, a oamenilor de știință și de cultură. Greșeli supărătoare pentru urechi au inundat televiziunile, posturile de radio, sălile de curs, străzile. Fenomenul e cauzat de lipsa de dragoste și respect pentru limba română și de o educație precară, pe de o parte, și de absența unor modele în spațiul comunicării publice.

Totodată, trebuie să recunoaștem că nu există nicio persoană care să nu comită greșeli de ordin lingvistic, începând chiar cu mine. E omenește, e firesc și de înțeles, mai ales că orice limbă e plină de capcane și e greu să ții pasul cu evoluții intra- și extralingvistice. Bineînțeles aceasta nu este o scuză. „Limba este cartea de noblețe a unui neam”, spunea Vasile Alecsandri. Prin urmare, un neam care se respectă este obligat să-și apere cu sfințenie limba, să se documenteze, să fie prieten cu Măria sa Cartea, iar dicționarele ar trebui să devină un fel de Biblie lingvistică.

În ultima vreme, aud pronunții și deplasări de accente care îmi creează numeroase momente de șovăire și mereu îmi pun întrebarea: Oare cum să accentuez? Dublările de accent au și ele o explicație: spre deosebire de unele limbi moderne ca franceza, polona, maghiara, ş.a., caracterizate prin legea accentului fix, limba română are un accent liber, în sensul că el poate cădea pe silabe diferite. Și dacă luăm în considerare și contaminarea cu rusisme a limbii vorbite în Basarabia, atunci lucrurile se complică și mai mult.

Așadar, în ediția de azi a Trăsnăilor lingvistice, rubrică inițiată acum câteva luni, mi-am propus să prezint o listă de cuvinte care stârnesc confuzii din punctul de vedere al accentuării.

De vreo săptămână, seară de seară, am tot frunzărit Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită (DOOM 2) (București: Univers Enciclopedic, 2005) și Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) și recunosc că aventura a fost una plăcută. Dacă vreți, a fost un fel de a renunța la calea minimului de efort și de a nu te conforma la stihia limbajului popular. Nu este o descoperire, e doar o trimite la DOOM și DEX. Mulți lingviști au scris despre acest subiect, unii într-o formă exhaustivă și foarte clară, alții – într-o manieră destul de lapidară. Fiind genul de persoană care nu crede până nu vede, mi-am propus să studiez fenomenul de unul singur, să verific anumite lucruri și să fac o reîmprospătare a cunoștințelor lingvistice.

Corect / greșit

díplomă / dipló

épocă / epó

caractér / carácter

indústrie / industríe

prímăvară / primăvá

fúrie / furíe

editór / edítor

regízor / regizór

revízor / revizór

administrátor / administratór

studió / stúdio

inspéctor / inspectór

expeditór / expedítor

detectór / detéctor

adultér / adúlter

avárie / avaríe

áripă / arí

íntrigă / intrí

grániță / graníță

áulă / aú

călúgăriță / călugăríță

chélneriță / chelneríță

píctoriță / pictoríță

cúmul / cumúl

dispútă / díspută

amnistíe / amnístie

isteríe / istérie

prícină / pricí

șervét / șérvet

butélie / butelíe

rúcsac / rucsác

adídași / adidáși

vólei / voléi

báschet / baschét

karáte / karaté

rádar / radár

compléx / cómplex

nonséns / nónsens

tambúr / támbur

preambúl / preámbul

stándard / standárd

tránzit / tranzít

crédit / credít

débit / debít

capsúlă / cápsulă

prépeliță / prepelíță

véveriță / veveríță

colibrí / colíbri

trifoíște / trifóiște

scórbură / scorbú

cătínă / cătină

leúrdă / léurdă

cócos / cocós

crénvurst / crenvúrst

bróccoli / broccóli

ácvilă / acví

cócktail, cócteil / cocktáil, coctéil

vérmut / vermút

dușmán / dușman

alibí / álibi

rábie / rabíe

taxí / táxi

azbést / ázbest

cálcar / calcár

cóbalt / cobált

cochílie / cochilíe

cardiológ, psihológ, ș.a. / cardiólog, psihólog, ș.a.

canábis / canabís

bazílică / bazilí

cándelă / candé

aviatór / aviátor

amicíție / amicițíe

déspot / despót

feúdă / féudă

gigoló / gígolo

límită / limí

embargó / embárgo

tutóre / tútore

córpus / corpús

scrúpul / scrupúl

efígie / efigíe

úliță / ulíță

pípotă / pipó

cvartál / cvártal

désktop (angl.) / desktóp

diácon / diacón

áudit / audít

auditór / audítor

matríce / mátrice

gingíe / gíngie

mirós / míros

cavalérie / cavaleríe

súntem, súnteţi (verbul a fi) / suntém, suntéți

aúdio / áudio

kakí / káki

neútru / néutru

mizér / mízer

infím / ínfim

Dóbrogea / Dobrógea

Rúsia / Rusía

Ucráina / Ucraína

Premiul Nobél / Premiul Nóbel

Bruxelles [bry’sel] / [‘bryksel]

Dubletele accentuale

În cazul unor cuvinte, așa cum atestă și ediția a II-a a DOOM, se acceptă două posibilități de accentuare, semnificația rămânând intactă. Iată câteva exemple:

suburbíe / subúrbie

tráfic / trafíc

profésor / profesór

mánager / manáger

cólaps / coláps

penúrie / penuríe

apendíce / apéndice

sinécdocă / sinecdó

pojghíță / pójghiță

acatíst / acátist

pícnic / picníc

pónei / ponéi

agríș / ágriș

agríșă / ágrișă

búldog / buldóg

políp / pólip

hatmán / hátman

precaút / precáut

íntim / intím

gíngaș / gingáș

firáv / fírav

candíd / cándid

ántic / antíc

anóst / ánost

jílav / jiláv

gângav / gângáv

púber / pubér

Asemenea dublete fonetice accentuale nu trebuie confundate cu acele perechi ce constituie unități lexicale distincte. De asemenea, sunt admise două accentuări, care diferențiază unitățile din punctul de vedere al sensului.

Exemple:

diréctor (subst.) = persoană care conduce / directór (adj.) = care indică direcția

coréctor, cu pl. coréctori (subst.) = persoană care face corectură / corectór (subst.), cu pl. corectoare = aparat

vestíbul = cavitate a urechii / vestibúl = încăpere

baríton = cântăreț / baritón = instrument muzical

translátor = persoană / translatór = aparat

fólie = material plastic / folíe (fam.) = lucru admirat

colónie (apă de colonie) / coloníe = teritoriu cucerit

compánie = subunitate militară / companíe = firmă

comédie = lucru neașteptat, întâmplare hazlie / comedíe = piesă de teatru care provoacă râsul

dómino = numele unui joc de societate / dominó = mantie neagră cu glugă la un bal mascat

sufrágiu = vot / sufragíu = înv. om de serviciu care servea masa, stolnic

țárină = câmp cultivat, ogor / țarí = soția țarului

Sófia (capitala Bulgariei) / Sofía (nume de fată/femeie)

Să vorbim corect românește!

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...