O nouă etapă în cariera de formator: training pentru studenții Universității din Craiova

La invitația Facultății de Litere și a Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității din Craiova, în perioada 26-27 aprilie curent, am animat o formare în domeniul didacticii cu tema Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, destinată studenților francofoni din anii terminali, viitori profesori de limbă franceză, și lectorilor debutanți. Training-ul a fost organizat după modelul unei abordări de formare-acțiune participativă și interactivă, prin alternarea ședințelor de ordin teoretic cu ateliere practice ghidate (simulări, dialoguri, lucru în binom).

Tinerii craioveni au achiziționat instrumentele necesare pentru diversificarea strategiilor de predare /învățare a limbii franceze ca limbă străină (FLS) și didactizarea materialelor audio /video pentru desfășurarea activităților de exprimare scrisă și orală, în funcție de nivelul de stăpânire a unei limbi și în corespundere cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, publicat de Consiliul Europei în 2001.

Cei peste 20 de stagiari au fost instruiți în a identifica tipologia de activități în producere orală și scrisă și a le pune în aplicare la ora de FLS, din perspectivă acțională. Aceștia au experimentat situații motivante de favorizare a comunicării scrise și orale, au determinat criterii de pertinență menite a concepe resursele necesare pentru desfășurarea lecției și au fost inițiați în stabilirea itemilor de (auto)evaluare.

La finalul formării, în baza metodologiei asimilate, echipele au elaborat fișe pedagogice și au elaborat varii activități pentru a fi exploatate la ora de limbă franceză. Prezenta activitate, care face parte din planul de acțiuni CRU al Universității din Craiova și CRU al ULIM, finanțată de Agenția Universitară a Francofoniei, a dat start unei colaborări interinstituționale fructuoase atât pe dimensiunea studențească, cât și în materie de francofonie și cercetare științifică.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...