Top 10 cele mai notabile realizări ale Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” în anul universitar 2015-2016

Miercuri, 29 iunie curent, cadrul ședinței de totalizare a Consiliului profesoral al Facultății de Litere ULIM, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și-a prezentat raportul de autoevaluare a activității didactico-științifice în anul universitar 2015-2016.

Ca și în anii precedenți, Catedra a continuat să acționeze pentru viitorul unei școli de calitate, flexibile, deschise în permanență spre cerințele și nevoile societății, în acord cu legislația educațională în vigoare și principiile valorice ale spațiului european.

Catedra dispune de un corp profesoral de mare valoare, format din profesori și conferențiari universitari experimentați, doctori habilitați și doctori în domeniul filologiei (Ana Guțu, Ion Manoli, Angela Savin, Ludmila Hometkovski, Ana Vulpe, Angela Chiriță, ș.a.), dar și din tineri entuziaști (Ghenadie Râbacov, Natalia Leorda, Elena Graur, Marius Chiriță), care s-au distins atât prin promovarea modelului educațional ulimist, centrat pe student, cât și prin eforturile de a dezvolta cercetarea universitară.

Activitatea Catedrei în a.u. 2015-2016 poate fi considerată una prolifică sub toate aspectele. Voi menționa cele mai notabile rezultate înregistrate:

  1. Asigurarea disciplinelor cu suport didactic adecvat, care este un proces continuu: suporturi de curs publicate (A. Guțu, I. Manoli, V. Untilă); suporturi electronice + Prezentări PPT pe blogurile personale (A. Guțu, Gh. Râbacov); CD-uri didactice /e-portofolii, depozitate în Mediateca ULIM (toți profesorii); dicționare (I. Manoli, A. Vulpe, Z. Radu); monografii, culegere de articole, ghiduri (A. Guțu A., L. Hometkovski, Dr. Vicol, Gh. Râbacov). Per total: 6 lucrări suport hârtie = 50,0 c.a. + 1 bază de date on-line + 10 suporturi în variantă electronică.
  2. Componenta științifică este prioritară la ULIM. Numărul total de coli de autor publicate/redactate în 2015-2016 este de 264,7. Au fost scoase de sub tipar 5 monografii, dintre care 3 apărute la edituri din România (București și Iași); 32 de articole în reviste științifice naționale și internaționale, un dicționar și un ghid metodic. Cei mai prolifici autori în acest an sunt: Dragoș Vicol – 22,6 c.a., Ana Guțu – 16,9 c.a., Ghenadie Râbacov – 16,45 c.a., Ana Vulpe – 8,7 c.a., Zinaida Radu – 8,6 c.a., ș.a. Numărul de participări la conferințe științifice naționale și internaționale de asemenea a fost suprarealizat (43 de participări cu comunicări).
  3. Organizarea, împreună cu Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, condus de profesorii catedrei, a ediției a XI-a a Colocviului internațional La Francopolyphonie: Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală). Invitați de onoare: Anne-Marie Houdebine-Gravaud, profesor emerit de lingvistică și semiologie, Universitatea Paris-Sorbonne, Franța; Roumiana Stantcheva, prof. univ. dr., Bulgaria; Eugenia Bojoga, dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România; și Oana Boc, dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România și alți 20 de cercetători de pe 3 continente, care au intervenit prin videoconferință.
  4. Formarea continuă a cadrelor. Printre cei mai activi în materie de formări și schimb de experiență se numără Ana Guțu – 5 (schimb de experiență, expertiză), Angela Savin – 3 (seminarii de informare, schimb de experiență), Ghenadie Râbacov– 12 (training-uri META/formări AUF) + 4 în calitate de trainer/formator, Ana Vulpe – 1 (cursuri de engleză), Marius Chiriță – 1 (școală de vară).
  5. Desfășurarea a 12 lansări de carte, 7 mese rotunde și peste 35 de activități culturale cu studenții.
  6. Susținerea con brio a tezei de doctor Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze de Raluca Aurora Lăpădat. Specialitatea: 621.07 Glotodidactică (limba franceză). Conducător științific: Ana Guțu, prof. univ. dr.
  7. Activitățile catedrei, imaginea facultății și a ULIM în ansamblu au fost oglindite în articole de presă, emisiuni TV și radio (A. Guțu, Dr. Vicol, I. Manoli, E. Prus, Gh. Râbacov ș.a.), pe site-urile http://ulim.md, http://languages.ulim.md, http://filologieromanica.ulim.md, http://cru.ulim.md, pe blog-urile profesorilor Ana Guțu http://anagutu.net și Ghenadie Râbacov http://gribacov.ulim.md, pe paginile de Facebook ale catedrei, facultății, CRU ș.a.
  8. Finalizarea cu succes a proiectului francofon Accompagnement des universités dans leurs démarches d’assurance qualité interne (UniQua) /Asistarea universităților în demersurile lor interne de asigurare a calității. În perioada 25-27 noiembrie 2015 șeful catedrei, dl Ghenadie Râbacov a participat la reuniunea finală a acestui proiect internațional, găzduită de Biroul Europa Centrală și Orientală (BECO) a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), cu sediul la București. Acest proiect, din care face parte și ULIM, a fost calificat de directorul BECO, Dl Fabien Flori, drept un proiect-model în domeniul guvernanței universitare. A fost elaborat Ghidul calității, care în curând va vedea lumina tiparului. Catedra a aplicat pentru un nou proiect internațional – OptiQua (Optimisation des services d’assurance qualité dans les universités membres), cu aceeași parteneri (Universitatea Economică „Simon Kuzneț” din Harkov, Ucraina; Universitatea din Craiova, România; Universitatea din Liège, Belgia; Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii „Ablai Khan” din Almatî, Kazahstan), plus Universitatea din Letonia – o extensie a proiectului UniQua. Un alt proiect la care am aplicat recent este Ecole de formation de spécialistes francophones. Membrii proiectului: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România; Universitatea din Szeged, Ungaria și ULIM, RM, reprezentat de Gh. Râbacov.
  9. Organizarea în premieră a unui colocviu științific studențesc prin videoconferință, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Lingvistică și Științe Sociale „V. Brusov” din Erevan, Armenia și Centrul de Reuțită Universitară al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Comunicările științifice ale studenților vor fi publicate într-un volum aparte, la o editură din Armenia, iar cheltuielile vor fi acoperite de AUF.
  10. Organizarea și participarea la formări și evenimente în exterior (București, România), cu implicarea studenților, în luna aprilie 2016: vizită la Biroul Europa Centrală și Orientală a AUF; Conferința „Democrație și leadership”, susținută de dl Taoufik Jelassi, ex-ministrul Educației din Tunisia; formare în management personal, animată de George Butunoi, cel mai vestit recrutor din România, inițierea unei colaborări fructuoase cu Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în Științe Avansate (CEREFREA).

Prezentarea PowerPoint făcută la ședința consiliului profesoral din 29 iunie.

Conform sondajului anonim realizat la ULIM pe parcursul anului, serviciile educaționale ale catedrei sunt apreciate de către studenți la cel mai înalt nivel.

Acestea sunt doar câteva din realizările catedrei în anul academic care s-a scurs. Mulțumesc și felicitări întregii echipe!

Vivat Academia! Vivat ULIM!

You may also like...