„The Right Government” – un model de guvernare rațională și inteligentă

Secolul al XXI-lea, unul tumultuos și pe alocuri incert, este marcat de transformări profunde pe toate segmentele societale. Puternica ascensiune a democrației din ultimii 50 de ani și libertatea populației au devenit standarde de guvernare, ce conferă legitimate politică majorității statelor lumii. State, în care democrația este la ea acasă și care actualmente sunt angajate pe deplin în procesul de salvgardare a securității cetățenilor lor. S-ar părea că au venit timpurile în care nu mai e loc pentru dictatură și păpușărie politică.

În 2009, locuitorii unui mic teritoriu românesc, aproape nedetectabil pe harta lumii, Republica Moldova, au prins viață. Suflul pro-european atât de mult râvnit de tineri, care prin Revoluția Twitter au încercat să pună capăt hărțuirii comuniste, instabilității, nedreptății seculare, a cunoscut un avânt fără precedent. Liderii politici de atunci însă nu au făcut decât să ne cufunde într-un nou stadiu al deziluziei. Astăzi, ciopârțita republicuță Moldova s-a transformat într-un coșmar, într-un stat nefuncțional, bifurcat între est și vest, în care domnește haosul total și criza socio-politică și economică fără sfârșit. Guvernanții, prin ideile lor „strălucite” și furtul secolului, care ne-au făcut „celebri” în întreaga lume, nu au făcut decât să contribuie la falimentarea RM ca stat. Haosul, în care unii se sufocă iar alții se complac, este rezultatul unei guvernări proaste. Ordinea reprezintă prima lege a universului, iar într-o societate în care persistă ordinea, fiecare om, de la vlădică până la opincă, își are gravate, în adâncul conștiinței, legile justiției, integritatea și demnitatea națională. Din păcate, moldovenii nu prea au cu se lăuda la acest capitol.

Urmărind evoluţiile din ultimii ani, constatăm că actuala guvernare a pierdut simţul măsurii, al eticii pentru serviciul public, a călcat în picioare încrederea poporului român. De aceea, trebuie încurajată schimbarea. Cei ce se opun schimbărilor, nu fac altceva decât să promoveze o guvernare distrugătoare.

Direcţia în care merge Republica Moldova este greşită, iar incapacitatea şi amatorismul celor de la putere au făcut ca lucrurile să meargă din rău în mai rău.

Ținând cont de tulburările interne și procesul dureros de prăbușire sistemică care au infestat Republica Moldova, un grup de tineri școliți peste hotare și în țară, experți consacrați în diverse domenii, în mare parte neafiliați politici, au creat Guvernul de alternativă „The Right Government”. Echipa este condusă de Dorin Dușciac, fost viceministru al Mediului și vicepreședinte al partidului „Dreapta”.

Acest Cabinet, format din 12 ministere, își propune ca scop suprem reunificarea Republicii Moldova cu România, unica soluție eficientă pentru ieșirea din criza politică actuală și accelerarea considerabilă a integrării europene, și vine cu soluții viabile pentru problemele stringente cu care se confruntă RM.

Liberi, independenți din punct de vedere financiar și cu experiențe academice și profesionale confirmate în țările democrațiilor occidentale dezvoltate – membrii Guvernului de alternativă reprezintă o nouă generație, capabilă să plaseze Republica Moldova pe calea dezvoltării democratice.

„The Right Government” este o guvernare rațională și inteligentă, care privilegiază calitatea şi eficacitatea actului guvernamental;

„The Right Government” își dorește schimbarea și fortificarea valorilor naționale și europene, își dorește abandonarea vechilor obișnuințe și ieșirea din inerție;

„The Right Government” constituie o guvernare deschisă către oameni și o guvernare „gânditoare”.

Suntem ferm convinși că Moldova trebuie să renască în sânul Țării-Mamă, România, care a investit mult în Basarabia, în numele aceleiași idei de reîntregirii naționale, niciodată abandonate.

Ne dorim foarte mult instaurarea unui Eden guvernamental, construit strictamente după criteriul competenței, integrității, egalității și gândirii critice.

Sâmbătă, 21 mai 2016, Guvernului de alternativă „The Right Government” s-a întrunit în prima ședință, în cadrul căreia a fost prezentat și examinat un programul de guvernare al Cabinetului din umbră – un set de măsuri, strategii și recomandări de politici publice, la care s-a lucrat câteva luni și care este structurat în 21 de capitole și 564 de articole.

Programul este disponibil pe pagina web http://rightgov.eu/

Detalii privind echipa „The Right Government” vezi AICI

 

Umila mea persoană a fost propusă la șefia Ministerului Educației Tineretului și Sportului.

Textul discursului rostit la ședința din 21 mai:

–––––––

Stimați colegi, membri ai Guvernului de alternativă „The Right Government”,

Stimați reprezentanți ai mass-media,

Onorată asistență,

Legendarul Nelson Mandela spunea că educația este cea mai puternică armă care poate schimba lumea. Această armă se fortifică și mai mult atunci când la edificarea unei societăți responsabile din toate punctele de vedere contribuie tinerii, cărora le aparține viitorul.

Cuvântul educație derivă de la latinescul educatio și înseamnă „creștere, hrănire, cultivare”. De-a lungul istoriei, educația, fenomen social apărut odată cu societatea, și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii, umanității.

În pofida tuturor „miracolelor”, devenite posibile în sec. al XXI-lea grație invențiilor tehnologice, în pofida programelor de studii sofisticate și performante, în pofida invaziei informaționale, aspirației nesecate la libertate, pace și democrație, asistăm la o re-arhitecturizare societală profund marcată de un gol mintal, educațional și cultural. În această debandadă, vocea tineretului studios este una decisivă și realmente poate schimba lumea. „Hățurile” ministeriale în vederea consolidării unui spațiu cultural și educațional unic românesc trebuie să fie preluate de tineri bine pregătiți, energici, cu mult curaj și inițiativă.

Programul de guvernare al Ministerului Educației, Culturii, Tineretului și Sportului din componența Guvernului de alternativă este axat pe Şcoală, instituția prin care ne definim și fără de care nu putem avea identitate și individualitate. Anume închiderea școlilor românești și rusificarea masivă a culturii pe timpul regimului sovietic a dus la înrădăcinarea unei identități false, de care unii nu se pot debarasa nici astăzi. Homo moldovanus mai e și astăzi viu pe teritoriului acestei palme de pământ românesc, pe nume Republica Moldova. Indubitabil, Școala trebuie să-și revendice și reconfirme rolul de fortăreață a românismului și templu al cunoașterii și culturii.

Ministerul își propune următoarele obiective strategice:

 • Promovarea cu ardoare a limbii române, istoriei românilor și culturii românești pentru a extirpa confuzia identitară care bântuie în societate și are rădăcini istorice, fiind implantul unei ideologii sovietice criminale de deznaționalizare a românilor din Basarabia;
 • Românizarea spațiului cultural pe toate dimensiunile: TV, cinematografie, biblioteconomie etc.; introducerea cotei minime de emisiuni în limba oficială, română, în proporție de 80% din spațiul de emisie;
 • Susținerea bibliotecilor, prin îmbogățirea fondului de carte în limba română, care încă rămâne a fi devansat de literatura în limba rusă, și crearea unor biblioteci noi eminamente românești;
 • Crearea de programe speciale de învățare a limbii române pentru alolingvi, aidoma metodologiilor de învățare a limbilor străine;
 • Unificarea procedurii de organizare și susținere a examenelor de bacalaureat;
 • Excluderea limbii ruse ca limbă de predare în instituțiile de învățământ superior, aceasta căpătând statutul de limbă străină, alături de franceză, engleză, germană sau oricare altă limbă, fapt care, odată cu unificarea statului românesc, va diminua numărul șomerilor, condiția sine qua non pentru angajare fiind cunoașterea obligatorie a limbii române;
 • Stoparea procesului dezastruos de optimizare a școlilor și implementarea modelului estonian, care prevede deplasarea profesorului dintr-o localitate în alta în funcție de necesitate, și nu deplasarea elevilor dintr-o școală în alta, care nu au făcut decât să ațâțe spiritele și să diminueze numărul copiilor, și așa infim din cauza golului demografic; plus la aceasta mobilitatea profesorului implică mai puține cheltuieli și riscuri decât deplasarea elevilor.
 • Reducerea ratei șomajului prin programe de studii atractive și favorizarea învățământului superior în defavoarea școlilor profesionale, care sunt o moștenire a comunismului și pentru care se cheltuiește mult și ineficient, rezultatul fiind aproape nul. RM nu este Germania, unde se investește în școlile profesionale, dar unde există și economie și o piață a muncii care le asigură un job decent în urma finalizării studiilor.
 • Modernizarea cercetării și pledarea pentru o singură Academie de Științe, cu sediul la București, cu eventuală extensie la Chișinău, rolul căreia ar fi cultivarea limbii române și scoaterea în lumină a ororilor, atrocităților și consecințelor nefaste ale comunismului;
 • Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, care este primordială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, permițând cetățenilor să se implice activ în varii proiecte sociale;
 • Modernizarea procesului de învățământ cu ajutorul noilor tehnologii și atragerea investițiilor în infrastructura educațională;
 • Implementarea educației incluzive, punând astfel capăt sistemului segregaţionist de educaţie cu şcoli de masă, şcoli auxiliare și speciale;
 • Promovarea dialogului intercultural, realizarea de parteneriale bilaterale pentru schimbul de bune practici cu instituții din țară și de peste hotare;
 • Promovarea în funcții administrative exclusiv pe criterii de meritocrație;
 • Constituirea Fondului Patrimoniului Național, instituție publică menită se preia în administrare, să restaureze, să prezerve și să valorifice monumentele istorice și de arhitectură, în special cele cu un statut incert al proprietății sau care se află în stare de abandon și degradare.

Acestea sunt câteva strategii pe care și le propune ministerul în programul de guvernare.

În ultima perioadă am avut mai multe întâlniri cu tineri, absolvenți de licee. Întâlniri care mi-au lăsat un dram de optimism, dar și o doză de tristețe. Optimism, deoarece avem cu ce ne mândri, avem talente și buni cetățeni, care poartă în suflet valorile românismului. Tristețe, deoarece, în condițiile crizei multiaspectuale cu care se ciocnesc, aceste talente rămân a fi debusolate și profund dezamăgite, simțind că viitorul le este furat, chiar dacă vor face tot ce le stă în putință pentru a și-l făuri. Nu acceptăm critici la adresa acestor tineri, precum că sunt lipsiți de ideal, că nu vor să muncească sau sa învețe, că nu știu nimic în afară de navigarea pe Internet, etc. etc. Ar trebui să ne întrebăm cu toții de ce am ajuns la acest stadiu de criză spirituală, comunicațională, care afectează în primul rând tineretul. Oare nu e în bună parte și vina noastră, a unor profesori, ministere, a societății și țării per ansamblu, care nu știu de mai poate fi numită țară?!

Trăim într-o societate bolnavă, canceroasă din punct de vedere moral, dominată de mizerie, nepăsare crasă, agresivitate, o societate în care incompetența, prostia, ura, intoleranța și grandomania sunt ridicate la nivelul politicii de stat. E vorba de o patologie sistemică, iar spinoasa sarcină de eradicare a acestei patologii îi revine tot tinerilor, cei care sunt tratați ca „bezmetici” și lăsați în voia sorții.

Haideți să facem împreună schimbarea la față a sistemului educațional și a culturii, prin Unirea cu Țara, care, așa cum afirma Alexandru Ioan Cuza, este singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp.

Să nu lăsăm hidra pseudo-democratică să ne îndulcească cu promisiuni goale, ci să dăm mână cu mănă, cei cu inima română, și să punem câte o pietricică la temelia integrării europene și prosperarea Școlii și culturii românești, care sunt posibile doar prin Unirea cu Patria-Mamă – România!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

–––––––


Vezi mai jos video, transmis live în ziua evenimentului pe Realitatea TV:

 

 

 

You may also like...