Tagged: traducere

Biblia, primul Act al Unirii tuturor Românilor

Cu 372 de ani în urmă, în data de 21 ianuarie 1648, la Bălgrad (numele orașului Alba Iulia în româna veche), apărea prima traducere integrală în limba română a Noului Testament. Nicolae Iorga, în...

Ce vină are biata oaie?

De ce mielul este considerat simbolul purității, iar mama lui oaia, o mare proastă? Se întreabă una dintre personajele cărții lui Lulu Modran Nisip… numai nisip? Mă întreb și eu de ce oaia, primul...