Evenimente,  Francophonie

Table ronde «De la formation à l’emploi: astuces et conseils des spécialistes en RH»

Aujourd’hui, j’ai participé, avec mes étudiants, à la table ronde De la formation à l’emploi: astuces et conseils des spécialistes en ressources humaines (RH), organisée à l’Académie d’Etudes Economiques par l’Antenne de Chisinau de l’AUF. L’événement s’inscrit dans l’axe d’action de l’AUF ciblé sur la facilitation de l’insertion professionnelle des jeunes. Cette problématique a été abordée par le biais des relations de coopération entre le milieu universitaire et celui entrepreneurial.

Nous avons eu l’occasion de dialoguer avec le directeur exécutif de la Chambre de Commerce et Industrie France-Moldavie, M. Dumitru Cozmolici; avec des représentants des grandes sociétés comme Grant Thornton, H. Essers, Orange, Lactalis Alba, Red Union Fenosa; des spécialistes en ressources humaines et des responsables des centres d’orientation professionnelle des universités moldaves, membres de l’AUF. Les étudiants ont reçu une série de conseils et recommandations de la part des dirigeants des entreprises et des spécialistes en RH et ont pris connaissance des éléments principaux sur lesquels les recruteurs mettent l’accent lors de l’entretien d’embauche: les qualités des candidats, la formation académique, l’importance des stages professionnels, la capacité à travailler en équipe et les compétences interpersonnelles.

La nécessité d’apprendre tout au long de la vie est une idée qui a été signalée par tous, à maintes reprises. Il s’agit de regarder l’éducation comme un continuum qui se développe en permanence.

Sous l’effet de la mondialisation et de l’explosion technologique, les jeunes doivent mener une vie sociale active et responsable, faire preuve de créativité et explorer au maximum les nouveaux outils offerts par l’environnement professionnel.

Un merci tout spécial à l’Antenne de Chisinau de l’AUF et à Madame Roxana Turcanu, qui a réussi, par son professionnalisme et dynamisme débordant, à aider les jeunes moldaves à développer leurs compétences et enrichir leurs savoir-faire, mais également à favoriser leur entrée sur le marché du travail.

***

Astăzi, împreună cu studenții mei, am participat la masa rotundă De la formare la angajare: sfaturi și subtilități de la specialiștii în resurse umane, organizată la Academia de Studii Economice de Antena din Chișinău a AUF. Evenimentul se înscrie în axa de acțiune a AUF centrată pe facilitarea inserției profesionale a tinerilor. Această problematică a fost abordată prin prisma relațiilor de cooperare între mediul universitar și cel antreprenorial.

Am avut ocazia să dialogăm cu directorul executiv al Camerei de Comerț și industrie Franța – Republica Moldova, Domnul Dumitru Cozmolici; cu reprezentanți ai marilor companii ca Grant Thornton, H. Essers, Orange, Lactalis Alba, Red Union Fenosa; specialiști în domeniul resurselor umane și directori ai centrelor de orientare profesională și ghidare în carieră din cadrul universităților din țară, membre ale rețelei francofone. Studenții au primit o serie de sfaturi și recomandări din partea administratorilor de întreprinderi și experților în resurse umane și au luat cunoștință de principalele aspecte asupra cărora recrutorii pun accentul în procesul de intervievare a potențialilor angajați: calitățile candidaților, pregătirea academică, setea de cunoaștere, importanța stagiilor profesionale, capacitatea de a lucra în echipă și în situații de stres, competențele interpersonale, etc.

Necesitatea învățării pe parcursul întregii vieți a fost una dintre ideile cele mai vehiculate. Așadar, educația trebuie anvizajată ca un continuum ce se dezvoltă în permanență.

Anchilozați de efectele mondializării și ale exploziei tehnologice, cei mai talentați tineri se văd nevoiți să abandoneze găoacea mecanicității și să ducă o viață socială hiperactivă și responsabilă pentru a face față concurenței acerbe pe piața muncii, să dea dovadă de creativitate și să exploreze la maxim noile instrumente oferite în sfera profesională.

Un mulțumesc aparte Antenei Chisinau a AUF și Doamnei Roxana Țurcanu care, prin profesionalismul și dinamismul ei debordant, reușește să ajute tinerii din RM să-și dezvolte competențele și îmbogățească deprinderile cognitive, dar și să le ușureze lansarea pe piața muncii.