Susţinerea tezelor de licenţă – Absolvenţii 2012

Luni, 11 iunie curent, a vut loc ultima probă din cadrul sesiunii de licenţă pentru absolvenţii anului 2012 ai Facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”, grupa 34 F. Absolvenţii au susţinut tezele de licenţă, prezentând rezultatele cercetărilor pe care le-au efectuat pe parcursul a 3 ani, tratând probleme ce ţin de fenomenele sistemice şi funcţionale ale limbii franceze, aplicabilitatea terminologiilor specializate din diverse domenii ale cunoaşterii umane, epistemologia traducerii literare şi filosofice ş.a. Toate prezentările au fost realizate în PowerPoint în faţa înaltului juriu de licenţă. Dl Ghenadie Râbacov a coordonat 3 teze care au fost apreciate cu calificativele „foarte bine” şi „bine”.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...