Evenimente

Susţinerea tezelor de masterat – Promoţia 2012 a Catedrei Filologie Romanica „Petru Roşca”, ULIM

Joi, 15 iunie, în cadrul Departamentului de Filologie RomanicăFacultăţii LSŞCULIM, a avut loc susţinerea publică a tezelor de masterat. Absolvenţii ciclului II, promoţia 2012, au prezentat rezultatele investigaţiilor ştiinţifice efectuate pe parcursul a 2 ani de studii în varii domenii precum traductologia, semiotica, gramatica, literatura, interculturalitatea ş.a.

Susţinerea tezelor în faţa Comisiei de examinare constituită din 4 membri şi în prezenţa conducătorilor ştiinţifici constituie etapa de finalizare a Programului “Traducerea multilingvă: proiecţii în filologia romanică”.