Educatie,  Traducere

Studenți bălțeni, instruiți la ULIM în cadrul unui atelier de traducere simultană

Vineri, 20 mai 2016, Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și Centrul de Reușită Universitară de la ULIM au organizat o serie de activități francofone prilejuite de Ziua Europei. Una dintre aceste activități a fost un atelier de traducere simultană, pe care am avut onoarea să-l anim și care a reunit studenți de la filologie de la două instituții de învățământ superior din țară: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și ULIM.

Training-ul a inclus un set de exerciții practice de antrenament intensiv în interpretarea de conferințe, și anume traducerea sincronă din franceză în română a discursurilor cu tentă socio-politică. Așa cum orice traducere trebuie să fie precedată de o analiză textuală, pentru a asigura validitatea și corectitudinea înțelegerii, și prin urmare a interpretării, le-am prezentat tinerilor specificul abordării discursive a traducerii, care oferă un cadru mai riguros în comparație cu alte abordări. Partea a doua a formării a fost una eminamente practică, studenții au tradus fragmente din discursurile recente ale demnitarilor de stat francezi, exercițiul fiind urmat de o analiză minuțioasă a dificultăților de traducere și greșelilor comise.

Acest eveniment a fost organizat la solicitarea colegilor de la universitatea bălțeană, care și-au dorit mult să facă schimb de bune practici în domeniul didacticii și pragmaticii traducerii și să-i familiarizeze pe studenții din capitala de nord cu experiența ULIM în formarea traducătorilor-referenți și traducătorilor-interpreți. ULIM este unica instituție din republică dotată cu echipament ultramodern, necesar pentru astfel de practici. Laboratoarele de traducere sincronă și modelul ulimist în formarea traducătorilor a devenit unul de referință la nivel național. Grație acestor performanțe tehnice și specialiștilor care activează în instituția noastră, teoreticieni și practicieni de excepție, Facultatea de Litere capătă statutul unei adevărate Școli de traducători, cărămizile căreia au fost zidite în 1993, de către decanul de atunci, actualul prim-vicerector, prof. univ. dr. Ana Guțu, în baza modelelor implementate de marile instituții franceze precum ESIT (Școala Superioară de Interpreți și Traducători, Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța), ITI-RI (Institutul de Traducători, Interpreți și Relații Internaționale, Strasbourg, Franța) ș.a.

Bălțenii au rămas profund impresionați de calitatea studiilor și dotarea sălilor de studii la ULIM, iar profesorii care i-au însoțit, doamnele Lucia Bălănici și Lilia Răciulă, și-au exprimat speranța în vedere unei colaborări fructuoase și în anul academic viitor.