Songs and Improvisation as Tools for Developing Students’ Competences in English Language

Deeply saturated by traditionalist and stressful practices, the process of learning a foreign language is sometimes a little bit cumbersome to learners. That is why lessons have to be taught in an interesting way utilising appropriate and interactive resources. In this regard, on February 29th, 2016, Moldova English Teachers Association (META), in partnership with Academy of Music, Theater and Arts, organized a wonderful workshop for university teachers.

Over 20 participants from different universities attended two workshops. The first one, delivered by Mrs. Irina Pomazanovschi, META President, was devoted to using songs in a classroom adapted to Digital Age.

There are many reasons why songs can be considered a valuable pedagogical tool. First of all because it is fun. According to the famous grammarian Raymond Murphey, “songs can help young learners improve their listening skills and pronunciation, therefore potentially helping them to improve their speaking skills. Songs can also be useful tools in the learning of vocabulary, sentence structures, and sentence patterns, not to mention their reflectivity of mother tongue culture”.

The second workshop was presented by Mrs. Julia Gall, USA Fulbright Scholar, and was entitled “Improvisation theater and games as teaching tools for mastering English”. The trainer presented a new approach in using alternative resources to facilitate instructions for teaching. Improvisation is imperative in pedagogy, is an element of creativity and develops skills in the cognitive, affective and psychomotor domains.

Improvisation is an excellent technique to use in the EFL classroom as it motivates the students to be active participants in authentic situations and improves their language communication skills, but also their self-confidence.

As I’m always interested in my professional growth, such vocational trainings are a way of keeping up-to-date with the new possibilities for teaching in the Digital Age.

***

Profund saturat de practicile tradiționaliste și stresante ale unor metodologii obsolete, procesul de învățare a unei limbi străine devine anevoios  și plicticos pentru tineri, dacă lecțiile nu sunt predate într-o manieră interesantă, cu utilizarea resurselor interactive adaptate școlii secolului XXI, care este cea a inovațiilor. În acest sens, la 29 februarie curent, Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM (META), în parteneriat cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a organizat un trening vocațional pentru profesorii din mediul universitar.

Peste 20 de participanți din diferite instituții din țară au participat la două ateliere. Primul, moderat de Dna Irina Pomazanovschi, Președinte META, a fost consacrat utilizării cântecelor la ora de limbă străină.

Există mai multe argumente în favoare exploatării cântecului, considerat un instrument pedagogic valoros. În primul rând, este o activitate ludică amuzantă. Potrivit renumitului gramatician Raymond Murphey, cântecele pot ajuta elevii să-și amelioreze competențele de ascultare și pronunție, ajutându-i astfel și la îmbunătățirea competențelor de exprimare orală. Cântecele pot fi utile și în studierea lexicului, a structurilor gramaticale, dar și reflectarea lor în cultura limbii materne.

Al doilea atelier a fost animat de Dna Julia Gall, Fulbright Scholar, SUA, având ca temă „Teatru și jocuri de improvizație ca tehnici de predare a limbii engleze”. Formatoarea a pus accentul pe o nouă abordare de integrare a resurselor alternative  în scopul facilitării predării. Improvizația este imperios necesară în pedagogie și reprezintă un element forte de creativitate, contribuind la dezvoltarea abilităților de învățare din perspectivă tridimensională: cognitivă, afectivă și psihomotoare.

Improvizația este o tehnică excelentă a fi explorată și exploatată în predarea limbilor străine, o tehnică care motivează studenții să devină participanți activi în situații autentice, le cultivă competențele de comunicare și încrederea în sine.

Fiind un autodidact „înrăit”, mereu interesat de creșterea profesională, asemenea training-uri sunt pentru mine o cale de fi în pas cu noile tendințe și posibilități de predare în era digitală.

You may also like...