Evenimente

Simpozion științific USM „Mass-media din RM: tradiție locală și orizonturi europene”

La 24 noiembrie 2010 Ghenadie Râbacov a participat la Simpozionul științific național Mass-media din Republica Moldova: tradiție locală și orizonturi europene. Simpozionul a fost prilejuit de aniversarea a 30 de ani de la fondarea Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova și împlinirea a 45 de ani de la inițierea învățământului jurnalistic în RM. Evenimentul a întrunit întregul corp profesoral-didactic, doctoranzi și masteranzi ai USM, profesori și jurnaliști din țară și de peste hotare. Printre personalitățile notorii participante la simpozion sunt: Gheorghe Gorincioi, președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; Constantin Marin, președinte al IPNA Compania „Teleradio Moldova”; Victor Moraru, director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM; Marian Petcu, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei, București;  Zanfir Ilie, director general Biblioteca „V.A. Urechia”, Galați, ș.a.

În cadrul secțiunii Activitatea editorială în posttotalitarism și meandrele tranziției, dl Ghenadie Râbacov a prezentat o comunicare cu titlul Revista științifică – simbol al transgresiunii frontierelor, unde a făcut și prezentarea ultimelor numere ale revistelor ICFI Intertext (No. 1/2, 2010) și Francopolyphonie (ediția a 5-a, 2010).