Cercetare,  Evenimente

Aspecte lingvistice și interculturale în predarea limbii române pentru străini, dezbătute în cadrul unui simpozion internațional, organizat la ULIM

Joi, 22 septembrie curent, Sala Senatului a Universității Libere Internaționale din Moldova a fost gazda primei ediții a Simpozionului cu participare internațională Valorificarea experiențelor didactice, interculturale și lingvistice în sistemul educațional universitar, care a întrunit profesori, cercetători și bibliotecari din întreg spațiul românesc.

Evenimentul a fost inaugurat de prim-vicerectorul instituției, prof. univ. dr. Ana Guțu, care a făcut referință la istoria românilor din RM și a subliniat importanța implementării unor tehnologii educaționale de performanță în predarea/învățarea limbii române pentru studenții străini, precum și rolul major al măiestriei pedagogice, cu care este înzestrat un Dascăl adevărat.

Printre invitații de onoare se numără Dna Olga Bălănescu, dr., lector univ., Universitatea din Bucureşti; Dl Gabriel Biţuna, drd., asist. univ., Universitatea din Bucureşti; Dna Alina-Iuliana Popescu, dr., Universitatea de Vest din Timișoara; Dna Elena Dabija, directoarea Centrului Academic Internaţional Eminescu, RM, ș.a.

Programul a inclus de asemenea o masă rotundă cu participarea studenților internaționali de la mai multe universități din țară. Aceștia și-au împărtășit experiența în materie de studiere a limbii și culturii române și au beneficiat și de un moment artistic, al cărui protagonist a fost cantautorul Valeriu Mocanu, un promotor al românismului prin cântec.

În cadrul celei de-a doua ședințe plenare a simpozionului, am prezentat o comunicare cu titlul Tehnologiile educaţionale numerice – levier important în dezvoltarea gândirii creative emergente. Am pus în discuție marile provocări ale didacticii sec. al XXI-lea, secol profund marcat de mondializare și abandonul tehnologiilor vetuste de predare/învățare. Intervenția are la bază un studiu despre efectele globalizării asupra sistemului educațional, tipurile și forma manualelor școlare necesare a fi elaborate, cultura și formarea continuă a cadrului didactic etc.

Fiind un adept al pedagogiei numerice (PN) și tehnologiilor educaționale ultramoderne, care nu vin decât să sprijine strategiile tradiționale din învățământ, consider că este de datoria Dascălilor să contribuie la dezvoltarea unei gândiri creative emergente în rândul tineretului studios. Creativitatea emergentă, o spun psihologii, este caracteristică geniului, omului care aduce schimbări radicale, revoluționare într-un domeniu și a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generații. Mediul social actual are nevoie anume de asemenea genii.

Boom-ul informațional, ce bulversează societatea de astăzi, obligă școlile să răspundă mult mai bine așteptărilor învățăceilor, nativi ai numericului. Cadrele didactice sunt invitate să-și regândească metodologia de predare, anume grație numericului, levier serios în edificarea noilor poluri capabile să integreze tinerii în societatea cunoașterii și inserția lor în rețea. Instituțiile de învățământ, încă prea puțin prezente pe Internet, necesită o dezvoltare foarte urgență a unui patrimoniu numeric ce urmează a fi valorizat prin modele ce așteaptă a fi inventate. Se cere de asemenea organizarea de formări pentru profesori și injectări serioase de capital pentru a obține rezultate palpabile.

Concluzie: PN nu nimicește nici TIC și nici tradiționalul, cum preferă să creadă unii. PN este succesorul acestor resurse. TIC sunt cele care asigură un salt pentru trecerea la o etapă importantă și inconturnabilă, la un model pedagogic mai bun.

 

Simpozionul a fost organizat de Departamentul Studenți Străini, Departamentul Informațional Biblioteconomic și Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM, în colaborare cu Centrul Educațional Didactic „ICLED”.

 

Consultă de asemenea http://www.ulim.md/

Vezi AICI Programul Simpozionului