Educatie

Sfârșit de an școlar 2021-2022

Dragi prieteni,
Iată-ne ajunși la finalul anului școlar 2021-2022, un an complicat, dar prodigios și promițător pentru Clasele bilingve francofone, care au căpătat o nouă viață și au devenit o prioritate pentru cooperarea moldo-franceză pe dimensiunea educației.

La 2 septembrie 2021 a fost semnată o nouă Convenție de parteneriat privind redinamizarea și perenizarea proiectului și instituită o nouă guvernanță. Actualmente, cei șase parteneri ai dispozitivului – Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada Franței în R. Moldova, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a FrancofonieiCREFECO, Agenția Universitară a FrancofonieiBiroul Național AUF Moldova și Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova – susțin studiile de/în limba franceză și învățământul bilingv prin acțiuni concrete: burse de stagii în Franța, formări inițiale și continue pentru cadre didactice, actualizarea produselor curriculare la limba franceză și disciplinele non-lingvistice, expertize de natură pedagogică, dotarea centrelor francofone cu cărți, recrutare de voluntari francezi nativi și integrarea acestora în activități curriculare și extrașcolare destinate elevilor din clasele bilingve, inițierea unor parteneriate de durată cu mediul universitar și cel antreprenorial francofon în vederea facilitării inserției profesionale a viitorilor specialiști, sprijin acordat liceelor în depunerea dosarelor pentru (re)obținerea LabelFrancEducation, o marcă a calității acordată de către Ministerul Europei și al Afacerilor Externe al Republicii Franceze, asigurarea coeziunii și augmentarea vizibilității proiectului, ș.a. Așadar, în pofida unui context global nefavorabil, francofonia continuă să fie la ea acasă în R. Moldova și să dea roade în cadrul celor 8 instituții de învățământ secundar general: Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi”, Chișinău; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chișinău; Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei; Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Hâncești; Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca; Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”Bălți; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Ungheni, și Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, Cahul.

Gândul meu se îndreptă, astăzi, către elevii, părinții, managerii și profesorii din aceste instituții.

Dragi liceeni ai claselor absolvente, ultima zi a anului de studii este o bornă de unde puteți privi în urmă la drumul parcurs, plini de speranță și pregătiți pentru viitoarele provocări. Anii de școală au fost asemenea anilor de ucenicie în atelierele unor pictori. Până acum ați învățat să mânuiți panelul, să îmbinați culorile, să le folosiți corect și armonios. De acum înainte, aveți în mâini un șevalet, o pensulă și multe culori și de voi depinde cum vă veți colora viitorul. Vă îndemn să pictați frumosul și performanța! De azi sunteți ambasadori ai claselor bilingve francofone în țară și în străinătate și aveți în valiza vieții o experiență absolut inedită. Succese mari la examenele de bacalaureat și la cât mai multe victorii pe drumul ales!

Dragi elevi ai treptelor primară și gimnazială, vouă vă urez o vacanță plăcută pentru a putea reveni în forță în toamnă și a sorbi din nou din cupa cunoștințelor!

Stimați părinți, vă mulțumesc că ați optat pentru o educație de calitate în spiritul valorilor francofone și europene, că ați ales limba franceză ca limbă de studiu pentru copiii dvs. Acești tineri își vor demonstra în timp utilitatea cunoștințelor acumulate într-o clasă bilingvă și vor stăpâni cel puțin două limbi străine – franceza și engleza. Iar limbile străine deschid uși și înlătură frontiere. Fiți ferm convinși că dispozitivul claselor bilingve reprezintă o trambulină pentru studii superioare în școli elitiste și, ulterior, pentru o carieră de succes atât în țară, cât și pe arena internațională!

S-a mai scurs un an școlar și pentru dvs., excepționalii mei colegi, neobosiți și inegalabili manageri și profesori! A venit momentul, pentru unii dintre domniile voastre, să vă despărțiți de o generație de tineri în care ați picurat zi de zi cele mai prețioase valori umane. Felicitări cordiale pentru tot ceea ce faceți! Mulțumiri și plecăciuni pentru faptul că zi de zi nu încetați să construiți Excelența în educație! Sunt bucuros și onorat să vă cunosc! Sunteți exemple de urmat pentru mine și pentru mulți alții. Sunt sigur că, în ciuda tuturor intemperiilor, veți rămâne la catedră, statornici și dedicați, pentru a forma OAMENI noi, pentru a clădi și încuraja la fiecare început de drum, pentru a vă lăsa amprentele în inimi și destine, pentru a sădi bunătate și fericire!

De asemenea, mulțumesc ab imo pectore tuturor partenerilor noștri fără de care acest minunat proiect educațional nu ar fi avut sorți de izbândă!

Distinși Dascăli, elevi, părinți, prieteni, să privim cu încredere spre viitor și să încercăm să depășim împreună starea confuză a prezentului!
Pace nouă tuturor!
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Ghenadie Râbacov,
Coordonatorul proiectului Clase bilingve francofone din R. Moldova