Şedinţa Senatului ULIM: Prezentarea raportului privind activitatea ştiinţifică ICFI în 2010

Miercuri, 25 mai 2011, la ședința lărgită a Senatului ULIM, secretarul științific al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale Domnul Ghenadie Râbacov a prezentat Raportul cu privire la activitatea științifică în anul 2010.

ICFI a fost a calificat drept unul dintre cele mai prolifice institute din cadrul ULIM în ceea ce privește organizarea manifestărilor științifice și editarea publicațiilor.


Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...