Evenimente,  Traducere

Seminarul științifico-practic consacrat Zilei Traducătorului

Cu prilejul Zilei internaționale a Traducătorului, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării ULIM, a organizat Seminarul științifico-practic cu genericul Jurislingvistul și juristraducătorul: orientări și strategii moderne în contextul plurilingvismului, care a avut loc la 30 septembrie-01 octombrie 2010, în incinta ULIM.

Limbile de lucru au fost româna și rusa, cu elemente de engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.

Seminarul s-a desfășurat în două etape: Axa lingvistică și Axa juridică, în cadrul cărora publicul (traducătări și interpreți din RM, profesori, studenți și masteranzi ULIM) a avut în calitate de formatori pe membrii de onoare ai U.T.A.: Dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, deputat în Parlamentul RM; Elena Prus, director ICFI, ULIM; Dna Iraida Condrea, șef catedră Limba Română, USM; Dl Constantin Bragoi, președintele Comisiei de Atestare a Traducătorilor, Ministerul Justiției; Ludmila Hometkovki, decanul Facultății LSȘC, ULIM; subsemnatul, ș.a.

Gh. Râbacov a prezentat comunicarea cu titlul Tipuri de echivalență în traducerea textelor juridice.

Agenda seminarului