Seminarul științifico-practic consacrat Zilei Traducătorului

Cu prilejul Zilei internaționale a Traducătorului, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării ULIM, a organizat Seminarul științifico-practic cu genericul Jurislingvistul și juristraducătorul: orientări și strategii moderne în contextul plurilingvismului, care a avut loc la 30 septembrie-01 octombrie 2010, în incinta ULIM.

Limbile de lucru au fost româna și rusa, cu elemente de engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.

Seminarul s-a desfășurat în două etape: Axa lingvistică și Axa juridică, în cadrul cărora publicul (traducătări și interpreți din RM, profesori, studenți și masteranzi ULIM) a avut în calitate de formatori pe membrii de onoare ai U.T.A.: Dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, deputat în Parlamentul RM; Elena Prus, director ICFI, ULIM; Dna Iraida Condrea, șef catedră Limba Română, USM; Dl Constantin Bragoi, președintele Comisiei de Atestare a Traducătorilor, Ministerul Justiției; Ludmila Hometkovki, decanul Facultății LSȘC, ULIM; subsemnatul, ș.a.

Gh. Râbacov a prezentat comunicarea cu titlul Tipuri de echivalență în traducerea textelor juridice.

Agenda seminarului

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...