Press "Enter" to skip to content

Strategii inovative în predarea limbilor străine: de la TICE la pedagogia numerică

Astăzi, 21 ianuarie 2015, în cadrul Facultății de Litere ULIM, a avut loc cea de-a V-a ediție a Seminarului metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, organizat de Catedra Filologie Germanică, cu suportul Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca”, a Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale și a Departamentului  Informațional Biblioteconomic.

Ședința plenară s-a derulat în Sala de lectura nr. 3 Filologie Romano-Germanică, participanții punând în discuție subiecte axate pe practicile europene și experiența ULIM în materie de management a calității, transparența proiectelor francofone, strategiile discursive în predarea limbilor străine, aspectele didactice ale neologiei denotative și conotative ș.a.

Tot la ședința plenară au fost lansate două lucrări: un studiu biobibliografic in honorem prof. univ. dr. hab. Valentin Cijacovschi cu genericul „Istețime, dăruire și productivitate” și volumul „Acta didactica”, care cuprinde materialele ediției a IV-a a seminarului din 23 ianuarie 2014.

În cadrul Secțiunii „Orientări moderne în predarea limbilor romanice”, desfășurate în Centrul de Reușită Universitară, am prezentat o intervenție cu titlul Strategii inovative în predarea limbilor străine: de la TICE la pedagogia numerică. Am vorbit despre tranziția de la integrarea tehnologiilor de informare și comunicare în educație la pedagogia universitară numerică, despre eforturile europene depuse în acest sens în contextul unei societăți a informării și lansarea programelor eEuropa, despre exemple concrete implementate la Facultatea de Litere ULIM în vederea augmentării motivației studenților dar și a calității predării. Studiile în domeniu au demonstrat că pedagogia numerică constituie un accelerator al reușitei școlare, contribuind la ameliorarea procesului educațional cu până la 31%. Pedagogia numerică devine o pârghie ce favorizează achiziția unei noi culturi capabile să faciliteze discernământul, spiritul critic și capacitatea de a face alegerea clară în dezvoltarea simțului responsabilității și  garantarea libertății persoanei într-o lume foarte impregnantă de tehnologii.

La eveniment au participat peste 30 de cadre didactice și cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Alicante (Spania) și ULIM.

***

Aujourd’hui, dans le cadre de la Faculté des Lettres de l’ULIM, s’est déroulé la V-ième édition du Séminaire méthodologique L’interconnexion des paradigmes didactiques et méthodologiques dans l’enseignement des langues étrangères.

Lors de ce séminaire j’ai présenté une communication intitulée Stratégies d’innovation de l’enseignement des langues étrangères : dès TICE à la pédagogie numérique. J’ai parlé de l’intégration des TICs dans l’enseignement et de la conception d’une nouvelle pédagogie avec le numérique.

Vezi AICI Programul Seminarului