Cercetare

Seminar metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine” (ediția a IV-a), ULIM, 23 ianuarie 2014

La 23 ianuarie 2014, în cadrul Facultății de Litere ULIM, s-a desfășurat Seminarul metodologic național Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine, care în acest an este la cea de-a IV-a ediție.

Evenimentul a fost organizat de Catedra Filologie Germanică cu sprijinul Catedrei Filologie Romanică „Petru Roşca” şi a Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale și a reunit participanți din instituțiile de învățământ superior din țară, care au pus în discuție metodele, practicile și tentințele actuale în didactica limbilor străine.

În ședința plenară Ghenadie Râbacov a prezentat o comunicare cu titlul TV5 Monde: suport didactic interactiv în predarea /învăţarea limbii franceze. Intervenția a avut la baza diseminarea informației, a experiențelor căpătate la formările TIC organizate de Agenția Universitară a Francofoniei, dar și a rezultatelor propriei activități didactice prin integrarea TV5 la orele practice de franceză.

Tot în plen a fost lansat volumul „Acta didactica”, la care și-a adus contribuția și subsemnatul.

Lucrările seminarului au continuat în secțiuni, cadrele didactice francofone întrunindu-se într-un atelier aparte, derulat în Centrul de Reușită Universitară.

Vezi AICI Programul Seminarului