Cercetare,  Traducere

Seminar literar „Grigore Vieru. Dimensiunea traducerii”

Vineri, 11 februarie 2011, ora 13.00, în Sala Senatului ULIM, s-a desfășurat seminarul literar Grigore Vieru. Dimensiunea traducerii. Evenimenul a fost organizat de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, în colaborare cu Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM și Institutul Relațiilor Moldo-Germane. La eveniment au participat personalități ale culturii din RM: Ana Guțu, Prim-Vicerector ULIM, prof. univ. dr., deputat în Parlamentul R. Moldova; Arcadie Suceveanu, peședintele Uniunii Scriitorilor; scriitorii Andrei Strâmbeanu, Vlad Pohilă, Spiridon Vangheli; traducătorii Ion Mărgineanu și Ludmila Ciobotarencu  ș.a.

În cadrul seminarului au fost lansate 2 volume:

1. Grigore Vieru. Cele mai frumoase poezii /Die schönsten Gedichte. Trad. de Ion Măgineanu Chişinău: Cadran, 2010.

2. Poeme /Poèmes. M. Eminescu, Gr. Vieru, I. Hadâcă A. Păunescu, N. Dabija, S. Grama. Trad. de Ludmila Ciobotarencu. Chişinău: Sirius, 2010.

La seminar au participat de asemenea soţia poetului Raisa Vieru, editorul Eugenia Papuc, pictorul Ion Puiu, iar studenții Facultății au prezentat un recital de poezie vieriană în limbile română, germană și franceză.

În cadrul seminarului, Ghenadie Râbacov a prezentat o comunicare cu titlul Grigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi.

Programul seminarului