Evenimente,  Traducere

Seminar internaţional „Activitatea de traducător: calitate, eficienţă şi constrângeri”

Astăzi la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a avut loc seminarul ştiinţifico-practic internaţional Activitatea de traducător: calitate, eficienţă şi constrângeri. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Internaţională a Traducătorilor şi împlinirea a 18 ani de la fondarea Facultăţii Limbi Străine (actualmente Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizat de ULIM, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova. La lucrările seminarului au participat profesori, cercetători, traductologi din Franța, România și R. Moldova.

Traducerea ca dialog multicultural, traducerea literară ca axă importantă de promovare a literaturii naționale, evaluarea calităţii traducerii, probleme de interferenţă a limbilor, probleme de limbă şi comunicare în traducerea simultană, dificultăţi în traducere automată ş.a. sunt doar câteva din tematicile abordate.

Ghenadie Râbacov a moderat ședința plenară a seminarului și a prezentat comunicarea Le métier d’interprète de conférence: dès l’antiquité à l’ère digitale în cadrul Atelierului „Probleme de traducere specializată și documentare terminologică”.

Programul seminarului