Seminar informativ „Piața traducerilor și importanța stagiilor de practică în inserția profesională a tinerilor”

Globalizarea, care atinge cote maxime pe anumite segmente ale societății, aduce cu sine noi provocări pentru mediul de afaceri. Studii recente au demonstrat că acest fenomen transformă traducătorii în specialiști solicitați.

Ținând cont de evoluțiile explozive în sferele educației și muncii, am lansat în acest an universitar un ciclu de seminarii informative în beneficiul studenților, pentru a-i ajuta să perceapă mai bine importanța studiilor universitare, a stagiilor de practică și a-i pregăti pentru piața muncii.

Astăzi, în cadrul Facultății de Litere ULIM, am organizat și moderat primul seminar informativ pentru studenții anului III, ciclul licență, cu tema Piața traducerilor și importanța stagiilor de practică în inserția profesională a tinerilor.

Am familiarizat tinerii cu procesele de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor profesionale la Facultatea de Litere; sarcinile, drepturile și obligațiile studentului stagiar; metodologia elaborării portofoliilor de practică și alte detalii conexe.

De asemenea am purtat o discuție cu privire la reflectarea în proiectele de licență a rezultatelor obținute de practicanți pe parcursul stagiului și selectarea materialului factologic pentru studiile de caz ce vor fi incluse în lucrările de licență.

Sper ca asemenea gen de acțiuni să fie de real folos studenților noștri.

 

În 2013 a văzut lumina tiparului Ghidul metodologic pentru studenții din anul terminal, al cărui autor sunt. Lucrarea conține un set de norme și mostre /documente-model structurate pe secțiuni (în funcție de limbile studiate la facultate) drept călăuză în conceperea portofoliilor de practică și a proiectelor de licență. Ghidul in extenso poate fi consultat AICI și este în acces liber pentru studenții ULIM.

Pana la sfârșitul acestei luni va fi publicat un nou îndrumar pentru studenți, cadre didactice și coordonatori de practică, intitulat Metodologia profesionalizării și cercetării la ciclurile licență masterat.

You may also like...