Francophonie

Séminaire international sous le haut patronage de la Présidence de la République de Moldavie

Le 1 mars 2012, dans la salle Aula Magnifica de l’ULIM, sous le haut patronage de la Présidence de la République de Moldavie, a eu lieu le séminaire international La fuite des cerveaux: comment faire revenir les jeunes diplômés dans leur pays d’origine? Stratégies et expériences. Les experts venus de France, Sénégal, Maroc, Arménie, les représentants des ministères de la République de Moldavie et les jeunes diplômés installés à l’étranger, ont examiné les expériences positives des autres pays qui ont réussi à faire face à la fuite des cerveaux et vers la fin du séminaire ils ont élaboré une recommandation et un plan d’actions concrètes pour sensibiliser les autorités d’Etat et faire revenir les jeunes dans leur pays d’origine.

Le séminaire a été inauguré par Son Excellence M. Marian Lupu, Président de la République; Mme Ana Gutu, Premier Vice-recteur de l’ULIM; M. Andrei Galben, Recteur de l’ULIM et M. Abderahmane RIDA, Directeur du Bureau Europe Centrale et Orientale de l’AUF. Le moment clé de la séance inaugurale a été la cérémonie de remise du titre honorifique de Doctor Honoris Causa de l’ULIM à M. Bernard Cerquiglini, Recteur de l’AUF.

Le séminaire s’est déroulé autour de trois axes. Le troisième axe Présentation de l’expérience des jeunes diplômés moldaves a été modéré par M. Ibrahima Thioub de l’Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) et M. Ghenadie Rabacov de l’ULIM.

Programme du Séminaire

***

La 1 martie curent, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Biroul pentru Europa Centrală şi de Est (BECO) al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) a organizat, sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei Republicii Moldova, seminarul internaţional Exodul de creieri: cum să-i facem pe tinerii absolvenţi să revină în ţara de origine? Strategii şi experienţe.

Acest seminar este o premieră absolută în RM, deoarece a pus la aceeaşi masă de discuţii universitari, funcţionari publici, tineri specialişti emigraţi peste hotare, tineri specialişti stabiliţi în RM. Seminarul a permis sensibilizarea Parlamentului, Guvernului RM, universitarilor, agenţilor economici în problema emigrării tinerilor diplomaţi, fenomen care a atins cote maxime în ultimii ani. Participanţii au examinat experienţele pozitive ale altor ţări, care au reuşit să facă faţă fenomenului şi au elaborat o recomandare în atenţia factorilor de decizie din RM.

Inaugurarea seminarului a cuprins ceremonia de conferire a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Domnului Bernard Cerquiglini, Rectorul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), pentru activitatea prodigioasă în sprijinirea proiectelor universitare francofone în ţările Europei Centrale şi de Est. La acest eveniment de importanţă majoră au participat: Preşedintele Parlamentului RM, Preşedintele în exerciţiu al RM Excelenţa Sa Domnul Marian Lupu, Vice-ministrul Educaţiei din Republica Moldova, Doamna Loretta Handrabura, Prim-vicerectorul ULIM, deputat în Parlamentul RM, Doamna Ana Guțu, rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Andrei Galben, Directorul BECO, Domnul Abderrahmane Rida, Ministrul Tineretului şi Sportului RM, Domnul Ion Cebanu, Vice-ministrul Economiei, Domnul Sergiu Ciobanu, Vice-ministrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Familiei, Domnul Sainciuc, Consultant al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Doamna Viorica Olaru-Cemartan, experţii veniţi din Franţa, Maroc, Senegal, Armenia, Rectorii Universităţilor membre ale Agenţiei universitare a Francofoniei, profesori şi studenţi.

Seminarul s-a derulat în trei axei. Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică, a moderat axa Prezentarea experienței tinerilor specialiști moldoveni, alături de profesorul Ibrahima Thioub de la Universitatea Cheikh Anta Dip din Senegal.