Şedinţa Consiliului de administrare UTA

Marți, 16 august, s-a desfășurat Ședința Consiliului de administrare al Uniunii Traducătorilor Autorizați. În cadrul ședinței au fost puse pe tapet evenimentele care vor fi organizate de Uniune până la sfârșitul anului 2011. Au fost discutate sarcinile fiecărui membru al Consiliului și în special posibilitățile de promovare a imaginii U.T.A. Atașatul cultural al Uniunii dl Ghenadie Râbacov a vorbit despre crearea, arhitectura și administrarea site-ului U.T.A. care ar imprima organizației mai multă vizibilitate și valoare. Până la finele anului curent vor avea loc 2 seminare științifico-practice pentru traducători și interpreți. Evenimentul cheie va fi seminarul consacrat Zilei Internaționale a Traducătorului, organizat în colaborare cu ULIM și preconizat pentru luna octombrie. Genericul seminarului Activitatea de traducător: calitate, eficiență și constrângeri a fost propus de către Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării, structura de bază în domeniul traducerii cu care Uniunea conlucrează fructuos de un an de zile.

Ghenadie Râbacov

„Educația zidește punți ce unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul”.

You may also like...