Educatie

Scrierea unui articol de calitate în reviste de specialitate

Valorificarea cunoașterii prin publicarea de articole în varii reviste de specialitate învederează științificitatea cercetărilor efectuate, a rezultatelor obținute și permite autorilor să intre în comunitatea profesioniștilor autentici.

În data de 6 august am participat la un webinar consacrat scrierii unui articol în revistele de specialitate, animat de prof. univ. dr. hab. Viorica Goraș-Postică, vicepreședintă a Centrului Educațional PRO DIDACTICA. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării, AGIRo și AGIRoMd în Săptămâna Diplomației pedagogice din cadrul Academiei de Vară a cadrelor didactice cu tema Viitorul educației este Astăzi.

Alături de alte câteva mii de cadre didactice am discutat despre câteva reguli simple, dar necesare de urmat pentru a îmbunătăți calitatea articolelor trimise spre publicare.

Formatoare a pus un accent deosebit pe necesitatea planificării studiului, fapt ce îl forțează pe autor să își organizeze ideile, să descopere aspectele pe care nu le înțelege încă, dar mai ales să-și dezvolte gândirea proiectivă. De asemenea, au fost puse în discuție elementele de structură ale unui articol: titlul, scopul, lungimea și atractivitatea acestuia; rezumatul, introducerea, reperele teoretice sau cadrul conceptual, metodologia aplicată în procesul cercetării, rezultatele obținute, concluziile și perspectivele și bibliografia.

Un alt subiect dezbătut a ținut de rigorile pentru prezentarea conținutului: originalitatea, corectitudinea (de la cea științifică /metodică la cea gramaticală, ortografică și stilistică), acuratețea, ordinea logică, păstrarea nișei alese ș.a.

Oricare ar fi tematica abordată în materialele științifice sau metodice, dacă scrii bine și urmezi niște reguli, înseamnă că poți transmite informații într-o manieră facilă, coerentă și puternică. Iar dacă vrei să atragi atenția colegilor prin texte și chiar să-i faci să treacă la acțiune, trebuie să fie înzestrat cu câteva competențe obligatorii: de la cunoștințe foarte bune ale limbii, fie ea maternă sau una străină, la empatie, putere de observare, gândire critică, atenție la detalii etc.