Schimbarea la față a pieței traducerilor: Implementarea standardului european SM EN ISO 17100:2015

La 23 noiembrie, în incinta Institutului Național de Standardizare (INS), a avut loc un eveniment foarte important atât pentru angajații agențiilor și birourilor de traduceri cât și pentru facultățile de limbi străine, care formează viitori traducători. Am participat la masa rotundă Serviciile de traducere: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM EN ISO 17100:2015.

Colaboratori ai INS, membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, prestatorii de servicii, cadre didactice ce predau tehnica traducerii și studenți au discutat despre necesitatea, aplicabilitatea și beneficiile standardului european SM EN ISO 17100, adoptat în Republica Moldova în calitate de standard național în noiembrie curent.

Standardul în vigoare a fost elaborat de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și preluat la nivel european de Comitetul European de Standardizare, înlocuind versiunea SM SR EN 15038, publicată în august 2006.

Standardul SM EN ISO 17100, aplicabil în egală măsură traducătorilor individuali cât și firmelor de traducere, asigură un cadru de optimizare a controlului calității în procesul de traducere și oferă un mare potențial de ameliorare a serviciilor prestate și de punere în valoare a statutului profesiei de traducător per ansamblu.

Iată o parte din beneficiile implementării acestui standard:

  • conferirea pentru sectorul de traduceri a unei legitimități similare cu alte sectoare standardizate;
  • încurajarea și impulsionarea dialogului între agențiile de traduceri și clienți, guverne, alte părți;
  • punerea la dispoziția clienților a modalităților de identificare a celor mai prestigioși și profesioniști prestatori de servicii de traducere;
  • impunerea unor norme de înaltă calitate în serviciile de traducere și interpretariat;
  • sporirea prestigiului profesiilor de traducător și interpret;
  • îmbunătățirea procedurilor interne de asigurare a calității ș.a.

Punerea în practică a standardului european privind serviciile de traducere trebuie pusă cu acuitate și foarte multă responsabilitate. Este nevoie urgentă de o schimbare la față a pieței traducerii în Republica Moldova, segment lacunar sub multe aspecte.

Da, există o piață a traducerii care face tot posibilul pentru a răspunde așteptărilor partenerilor sociali și organismelor internaționale, însă calitatea și volumul traducerilor nu ating nici pe departe performanța țărilor cu tradiție și activitate profesională de durată în acest domeniu. Odată cu implementarea SM EN ISO 17100 vor fi necesare eforturi colosale pentru minimizarea acestei discordanțe și deplasarea accentului pe calitatea, dar și cantitatea serviciilor de traducere.

You may also like...