Proiectele europene și exodul de intelect în era globalizării

În condițiile internaționalizării sistemului de educație și a exodului de intelect marcat de era globalizării, instituțiile de învățământ au șanse de supraviețuire doar prin cadre valoroase, ale căror competențe profesionale sunt măsurabile la nivel internațional. Grație proiectelor și colaborărilor bi-/multilaterale complexe pe care acestea le dezvoltă, universitatea capătă forța și know-how-ul necesar pentru a se impune ca un actor decizional pe piața educațională internațională.

ULIM este una dintre puținele universități din țară care construiește soluții în folosul societății și a tinerei generații. Comunitatea academică de aici este într-un proces continuu de inovare, devenind un levier important în ansamblul celor care făuresc viitorul.

Un proiect de mare anvergură din care face parte ULIM și a cărui derulare a fost recent extinsă pentru încă 4 ani, este proiectul regional francofon al Centrelor de Reușită Universitară (CRU). Mulțumită sprijinului acordat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), CRU dispune de toate instrumentele pentru a desfășura acțiuni de mare utilitate atât pentru profesori, cercetători experimentați și debutanți, cât și pentru studenți.

Încă de la inaugurarea sa, CRU din cadrul ULIM a pledat pentru colaborarea interinstituțională, contribuind nemijlocit la propășirea francofoniei în estul și centrul Europei.

La începutul lunii decembrie 2016 am beneficiat de un stagiu de formare în domeniul gestiunii proiectelor, cuantificat cu 14 ore, animat de Doamna Margareta Stela Florescu, profesor universitar, doctor, prodecan al Facultății de Administrație și Management Public la Academia de Studii Economice din București, un specialist de marcă în materie de coordonare a proiectelor cu finanțare europeană. A fost un eveniment organizat de Antena din Chișinău a AUF la care au putut participa manageri universitari și cadre didactice din RM și Ucraina.

În rezultatul acestui stagiu, CRU ULIM și CRU al Universității Agrare de Stat din Moldova (UASM) au luat decizia de a continua colaborarea cu formatoarea, iar în perioada 10-11 februarie curent, cele două centre, în parteneriat cu AUF, au desfășurat un training cu tema Elaborarea și managementul proiectelor europene, în exclusivitate pentru profesorii ULIM și UASM de la toate facultățile.

Participanții au fost familiarizați cu termenii de referință în managementul de proiect și modalitățile de scriere ale ofertei de proiect și au luat cunoștință de cele mai reușite practici în elaborarea și gestiunea proiectelor europene, eligibilitatea administrativă, tipologia și evaluarea etapizată a acestora.

Personal am învățat câteva lucruri de la colega Margareta Florescu:

  • A gândi europenește înseamnă a-și pune mintea la contribuție, a avea ferma încredere, că dacă nu știi ceva acum, poți ști mai târziu.
  • A fi manager înseamnă a comunica cu angajații, a-i asculta și a-i auzi, a le acorda încrederea cuvenită.
  • Managementul de proiect nu înseamnă execuție, ci comunicare și colaborare.
  • Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți în mod transparent și responsabil.
  • Generalitatea și îmbătrânirea informației în cadrul proiectelor nu face decât să inducă în eroare. „Scriitorii” de proiecte trebuie să fie vizionari, să-și propună obiective bine definite și sarcini concrete, iar fiecare activitate să fie corelată cu titlul și scopul urmărit și să dispună de un grad de noutate. Un proiect trebuie scris prin și cu ochii evaluatorului.
  • Misiunea Dascălului în sec. al XXI-lea este de a plămădi și implementa metoda fericirii în educație, fiindcă starea de bine a tinerilor are un impact substanțial în dobândirea succeselor academice.

Vezi AICI programul formării

You may also like...