Educatie

Profesorul Ion Guțu, un model al desăvârșirii sociale, intelectuale și morale

Mi-a zis cineva că cinstirea Dascălilor care ți-au marcat cariera și de la care ai avut /ai ce învăța cu adevărat ține de mentalitatea răsăriteană. Pentru partea occidentală a Europei acest lucru nu ar fi caracteristic. Mă bucur că, în spațiul românesc, încă nu s-a „șters” respectul pentru profesorii care și-au pus și /sau își pun amprenta pe tot ceea ce înseamnă educație de calitate.

Astăzi, comunitatea filologică omagiază un distins și excepțional Coleg, un Savant de anvergură europeană, un Român și un Francofon cum rar mai întâlnești. Este vorba de Domnul Ion Guțu, doctor, conferențiar universitar, director al Departamentul de Lingvistică și Comunicare interculturală din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova.

Bogata carieră a domnului profesor este trăită la mare intensitate, în aerul tare al românismului și francofoniei ce însumează o activitate didactică, științifică și managerială de succes.

L-am cunoscut pentru prima dată în anii de studenție, la cursurile de istorie a limbii franceze și de semiotică, mai apoi ca președinte al comisiilor de licență și masterat în anii în care am absolvit ciclurile respective, iar un pic mai târziu, ca Frate de meserie și expert cu care am colaborat aproape 15 ani. M-a impresionat prin faptul că, de la tribuna amfiteatrelor, are harul de a modela suflete și a ilumina mințile a zeci de generații, prin ținuta-i academică și conștiinciozitatea cu care își îndeplinește misiunea de Dascăl.

S-a distins dintotdeauna printr-o statură intelectuală, culturală și morală inedită, devenind un model pentru zeci de promoții de specialiști în limbi străine. Erudiția, inspirația, efortul cuprinse în studiile sale consacrate lingvisticii, semioticii, textologiei, pragmaticii, didacticii, interpretării, teoriei și practicii traducerii ș.a. sunt uimitoare, plasându-l în galeria personalităților de talia lui Jean-Michel Adam, François Rastier, Jean-René Ladmiral, Eugen Coșeriu.

Dincolo de acestea, este unul dintre foarte puținele cadre didactice care și-au desăvârșit în mod exemplar vocația de formator, de Om pragmatic și consecvent care cultivă și atrage prietenii intelectuale.

Performanțele atinse de Profesorul Ion Guțu presupun o viață organizată, cu o disciplină kantiană, meticulos împărțită între știință, universitate și minunata-i familie.

La început de florar, îmi face o deosebită plăcere să adresez Domnului Ion Guțu sincere urări de sănătate, fericire, noi împliniri, mulți ani înfloritori și recunoștință pe potriva eforturilor intelectuale depuse.

Joyeux anniversaire, cher collègue!