Evenimente

Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului

Educația pe timp de pandemie, exploatarea competențelor digitale în procesul de predare – învățare – evaluare a limbilor străine, necesitatea digitalizării manualelor, aspecte definitorii ale discursului didactic în spațiul online de învățare – acestea și alte subiecte au fost dezbătute astăzi de profesori, cercetători, experți în didactică, participanți la Conferința științifică cu participare internațională Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău prin intermediul platformei Google Meet.

În cadrul altelierului Probleme actuale ale didacticii limbilor romanice, moderat de lectorul Anastasia Sava, șef Catedră Filologie Romanică din incinta instituției gazdă, am prezentat o comunicare cu tema L’autotraduction: vers une pratique pédagogique innovante (Autotraducerea: spre o practică pedagogică inovantă). Am abordat demersul pragmatico-didactic al acestui fenomen din ce în ce răspândit nu doar în mediile literare bi- și multilingve, ci și în predarea cursurilor de traducere.

A fost un eveniment frumos la care au fost puse în discuție aspecte de importanță primordială pentru sistemul educațional care, de la izbucnirea COVID-19, trece printr-o metamorfozare fără precedent.

Programul conferinței